Jiří Růžička: Povinná maturita z matematiky je přitakání šedi a průměrnosti

náhled souboruPřed třinácti měsíci složil zastupitel Jiří Růžička (zvolen za TOP 09 a STAN s podporou kdu-čsl) slib senátora a stal se členem horní komory Parlamentu ČR za volební obvod Praha 6.

Jak se vám v Senátu vede?
Jednání v Senátu je pro mě příjemným překvapením. Věcné, racionální a hlavně slušné. Žádné urážky, osočování, ale snaha řešit problémy z jejich podstaty a ‚schovat stranické dresy
pod košile s motýlky‘. A opravdu být pojistkou demokracie.

Jak se to projevuje?
Například na říjnovém jednání Senátu jsme schválili stanovisko horní komory k projevu prezidenta republiky na Parlamentním shromáždění Rady Evropy dne 10. října 2017. ­Prezident republiky svými výroky k ruské anexi Krymu legitimizoval agresi, která je v rozporu s mezinárodním právem. Proto jsme vyzvali prezidenta republiky, aby respektoval zahraniční politiku ČR. To je kompetence i zodpovědnost vlády a některá vystoupení prezidenta v zahraničí jsou více než diskutabilní a pro oficiální zahraniční politiku naší země škodlivá.
Čemu se vy osobně věnujete nejvíc?
Jsem přesvědčený, že naše budoucnost je v kvalitním vzdělávání, a tak jsem rád, že jako letitý učitel a ředitel školy se mohu této oblasti primárně věnovat i na půdě Senátu. Ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jsem se minulý rok zabýval především školským zákonem a zákonem o pedagogických pracovnících.

Co se vám na vládním návrhu změn školského zákona nelíbilo?
Můj pozměňovací návrh se týkal zrušení po­vinné maturity z matematiky. Jsem přes­věd­čený, že zavedení povinné maturity z mate­matiky jednak znevýhodní některé studenty, ale hlavně povede ke snižování nároků na ma­turitu, protože nenajdeme společné a vysoké ­nároky pro gymnázia, odborné školy či učňovské obory s maturitou. Zároveň povede na ­školách jen k pragmatické přípravě k zvládnutí testů a ne k výuce matematické gramotnosti. Místo abychom dbali na kvalitu, snažíme se posílit průměrnost! Z tohoto důvodu jsem také za ­senátory podal ústavní stížnost proti ­povinné maturitní zkoušce z matematiky.

Byl jste také zpravodajem zákona o pedagogických pracovnících, jehož nejdiskutovanější částí byl kariérní postup učitelů. Co je na něm špatně?
O nutnosti zavést i ve školství kritéria kariérního postupu se diskutuje téměř dvě desetiletí. Neexistují měřítka kvality výuky a zvyšování platu učitelů pouze na základě odučených let nepřispívá ke kvalitě výuky na českých školách. Nejen moje námitky proti přijetí kariérního řádu mířily především k jeho administrativní náročnosti a centralistickému pojetí hodnocení. Vzhledem k nedostatkům tohoto zákona se ho senátoři rozhodli vrátit do Poslanecké sněmovny, kde jsem stanovisko Senátu obhájil a tato část nebyla přijata.

K velmi sledovaným patřilo v Senátu i hlasování o takzvaném protikuřáckém zákonu. Zvedl jste pro něj ruku?
Ano, hlasoval jsem pro přijetí tohoto zákona, který se správně jmenuje zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových ­látek. Častý argument, že zákon zasahuje do práv a svobody kuřáků považuji za neopodstatněný. I nekuřáci mají nárok na svá práva a svobody.  Stejně tak jsem podpořil i zrušení plošné vý­jimky ze zveřejňování smluv v re­gistru zveřejňování smluv. Jsem přesvědčený, že by se registr smluv měl týkat i Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo Kanceláře prezidenta.
Máte jako senátor možnost nějak pomoci přímo městské části Praha 6 nebo hlavnímu městu?  
Zapojil jsem se do takzvaného fóra pražských senátorů. Jde o pravidelné setkávání senátorů zvolených za pražské obvody. Našim cílem je diskutovat a pojmenovávat problémy a zájmy Pražanů nejen na půdě Senátu, ale i směrem k lokální a celostátní politické reprezentaci. V rámci fóra jsme uspořádali debaty a jednání k přípravě Metropolitního plánu, dostavbě Pražského okruhu, k problematice sociálního bydlení a také nesmírně důležitou debatu o sdílené, lépe řečeno digitální ekonomice.

Konzultujete své kroky, například ohledně školských zákonů, se svými kolegy – ­pe­dagogy?
Pravidelně se setkávám na pracovních poradách s řediteli základních škol Prahy 6 i se zástupkyněmi škol mateřských. Jako předseda Komise pro výchovu a vzdělávání na Praze 6 znám velice dobře jejich problémy. Každý rok se také účastním roční rekapitulace práce ředitelů základních škol. A také udržuji kontakt s Prague British School, která na můj návrh uděluje každoročně stipendium patnácti žákům základních škol z Prahy 6.

Jaké školské problémy se chystáte řešit v Senátu letos?
Budu navrhovat změnu školského zákona v ustanovení, podle kterého by měly od září 2020 nastupovat do školek dvouleté děti – na únor připravuji na toto téma ve spolupráci s psychology, ředitelkami a učitelkami mateřských škol i zástupci zřizovatelů veřejné slyšení v Senátu.  Shodujeme se na tom, že dvouleté děti do MŠ nepatří. Je ale třeba najít řešení například i pro matky samoživitelky. Tím mám na mysli pružnější pracovní dobu, práci z domova, dětské skupiny atd. Proto zveme i zástupce zaměstnavatelů.

Když jste byl zvolen senátorem, říkal jste, že se vzdáte funkce ředitele Gymnázia Jana Keplera. Platí to stále?
Ano, postupně funkci předávám, jen bych rád dokončil ještě tento školní rok.