Výsledky voleb

náhled souboruK volbám přišlo o 20  % lidí více.  

Volby do Zastupitelstva Prahy

V Praze 6  zvítězilo v magistrátních volbách hnutí Praha Sobě, které zde získalo 499 333 hlasů a tedy 20,86 %. Následovala koalice Koalice STAN, TOP 09  s 18,99 procenta a 454 526 hlasy a ODS, která dosáhla 414 508 hlasů a 17,32 %.  Čtvrté a páté místo obsadili Piráti a Ano 2011 s 15,81, respektive 12,22 %.
Výsledky v Praze 6 tak skončily jinak než v celém hlavním městě, kde zvítězila ODS s 17,87 %, druhé místo získali Piráti se 17,07 %, třetí Praha Sobě s 16,57 %, čtvrtá byla koalice Spojené síly pro Prahu s 16,29 %, kterou tvořily TOP 09 a Starostové (STAN) ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla. Páté místo obsadilo ANO 2011 a 15,37 %.
V 65členém zastupitelstvu jsou síly rozloženy takto: 14 mandátů má ODS, shodně po 13 mandátech získali Piráti, Praha Sobě a koalice Spojené síly pro Prahu. Páté ANO má 12 zastupitelů.

Šest zajímavostí o volbách v Praze 6

1. Vysoká volební účast
V Praze 6 bylo ve voličských seznamech zapsáno 76 648 lidí, k urnám přišlo a obálky byly vydané 39 113 z nich, tedy účast dosáhla 52,4 %, což je o 20 % více, než před 4 roky. V celém hlavním městě činila 46,44 % a v České republice 47,34 %.
2. Těsný výsledek
Rozdíl mezi vítěznou koalicí KLID – Koalice TOP 09 a KDU-ČSL a druhou Občanskou demokratickou stranou byl jen 0,41 procenta. Vítěz získal 328 665 hlasů, druhá ODS 322 042 hlasů.
3. Pět nejúspěšnějších
Nejvíce hlasů občané dali senátoru Jiřímu Růžičkovi – 8740, starostovi Ondřeji Kolářovi – 8600 a místostarostce Evě Smutné 8260 (všichni za KLID – Koalice TOP 09 a KDU-ČSL), které následoval lídr ODS Jakub Stárek – 8228 hlasů. Další v pořadí byl Marián Hošek – 7957.
4. Více než polovina obhájila
Nadpoloviční většina zastupitelů – 24 – své mandáty obhájila. Nováčků bude mezi nimi 21.
5. Počet mužů a žen
Ve zvoleném zastupitelstvu je zastoupeno 13 žen (4 za ODS, 3 za koalici TOP 09 a KDU-ČSL a Českou pirátskou stranu, 2 za ANO 2011 a 1 za STAN) a 32 mužů. Nejstarším zastupitelem je Jiří Růžička, nejmladším šestadvacetiletý Jiří Hoškovec (Piráti).
7. Rozdíl oproti roku 2014
Nejvíce si oproti roku 2014 polepšila Česká pirátská strana, v minulém volebním období neměla žádného kandidáta, nyní 9. Více zastupitelů má i ODS – 10 oproti 6 a Starostové a nezávislí – 7 oproti 5. Strany TOP 09 a KDU-ČSL před čtyřmi lety kandidovaly každá zvlášť a získaly 11 a 2 mandáty, tentokrát společně 10. Méně zastupitelů mají ANO 2011 – 6 místo 8 a Zelení 3 místo 6. ČSSD a KSČM se tentokrát do zastupitelstva vůbec nedostaly.

Koaliční smlouva je podepsaná

Zástupci koalice KLID, kterou vytvořily strany TOP 09 a KDU-ČSL, Občanské demokratické strany a hnutí Starostové a nezávislí uzavřeli 23. října takzvanou koaliční dohodu. Ta jednak stanovuje programové priority na následující čtyři roky, zároveň také stanovuje počet členů a personální obsazení městské rady, výborů a komisí.
Rada městské části
Bude mít opět devět členů, z nichž čtyři budou z koalice KLID, tři zástupce do ní nominuje ODS a dva STAN.

Personální složení a kompetence jsou následující:  

Starostou zůstává Ondřej Kolář (TOP 09), který bude zodpovědný za životní prostředí, otevřenou radnici, zahraniční a právní vztahy, IT a také za tři velké projekty – Šolínovu, Šatovku a Polikliniku Pod Marjánkou.

Statutárním místostarostou se stává Jakub Stárek (ODS), který bude zodpovědný za územní rozvoj a veřejný prostor a také smart city.

Místostarostou zodpovědným za správu majetku, kulturu, sport a volný čas se stane Jan Lacina (STAN).  

Místostarostou zůstává Jaromír Vaculík (TOP 09) a je zodpovědný za ekonomiku a finance.

Místostarostou zodpovědným za oblast dopravy se podle koaliční dohody stává Jiří Lála (ODS).

Radní Eva Smutná (TOP 09) bude mít i nadále v péči strategický rozvoj a památkovou ochranu.

Radní Marián Hošek (KDU-ČSL) má v gesci sociální věci, zdravotnictví a prevenci.

Novou radní pro oblast školství a čerpání peněz ze souvisejících fondů se stává Marie Kubíková (ODS).

 Zdeněk Hořánek (STAN) bude zodpovědný za investice a bezpečnost.


Komise a výbory
Koaliční smlouva počítá se zřízením pěti výborů a čtrnácti komisí.
●    Předsedu finančního výboru, který bude pro svou funkci uvolněný, povede ODS.
●    Funkci předsedy jak kontrolního, tak mandátového výboru získá zástupce některé z opozičních stran.
●    Nově zřízený by měl být výbor pro výchovu a vzdělávání, jeho předsedu nominuje koalice KLID.
●    Pátý je výbor pro otevřenost, média a participaci, jehož předseda bude pro funkci uvolněný. Nominuje ho STAN.
●    Opoziční strany získají pozici předsedy komise bytové politiky, Zdravá Šestka a komise pro digitalizaci a elektronizaci.
●    Koalici KLID byly na základě koaliční dohody přiděleny tyto komise: majetková,  životního prostředí, strategického rozvoje, pro sociální a zdravotní politiku.
●    Občanská demokratická strana nominuje předsedy dislokační, bezpečnostní a dopravní komise a komise územního rozvoje.
●    Ze STAN budou předsedové kulturní komise, komise pro sociálně bytové otázky a komise pro sport a volný čas.

Pracovní skupiny
Koalice plánuje zřídit pět pracovních komisí:

●   pro Polikliniku Pod Marjánkou
●   pro objekt Šolínova
●   pro Šatovku
●   pro místopis
●   pro Metropolitní plán
Programové priority
Koaliční smlouva obsahuje 13 prioritních oblastí, mezi nimiž nechybí například v kapitole finance posílení příjmové stránky rozpočtu nebo transparentní nakládání s finančními prostředky. Strategický rozvoj si dává za cíl dokončení strategického plánu Prahy 6 ve všech oblastech nebo podporu přípravy Břevnovské radiály v podzemní variantě.
Kapitola školství slibuje zajistit dostatek míst v mateřských a základních školách dostavbou současných a výstavbou nových (Kocínka, Neherovská) zařízení. Zjednodušování zápisů do mateřských škol, podporu atraktivnosti II. stupně základních škol, podporu dětských skupin nebo rozvoj jazykového vzdělávání.
V kapitole doprava stojí na jednom z předních míst navyšování kapacity parkování včetně parkovacích domů, podzemních i nadzemních parkovišť a P+R, dále rozšíření parkovacích zón na celé území městské části Prahy 6 a podpora celopražské zóně, rychlé dobudování obchvatu Vítězného náměstí (KES), zahájení přípravy propojení KES a Podbabské nebo také aplikace tichého asfaltu na nejvytíženějších komunikacích a tunelbus včetně zkušebního provozu s konečnou na Dejvické.
Životní prostředí by se mělo zaměřit na strategii v souvislosti s klimatickými změnami, důslednou péči o zeleň a ozeleňování veřejných prostranství, rozšíření systému dopadového hospodářství o bioodpad, lepší čistotu a úklid veřejného prostoru i péči a revitalizaci parků.
Kapitola otevřená radnice slibuje pokračování a rozvíjení projektu Nápad pro Šestku, rozvoj geografického informačního systému včetně záměrů v území i zvýšení transparentnosti radnice,  městských společností
a organizací.
V kapitole územní rozvoj  a veřejný prostor se jeden bod týká revitalizace Dejvické ulice včetně přímého pěšího napojení metra. V případě dostavby Vítězného náměstí zachování volného prostoru v ose Dejvická–Technická.Radnice bude trvat na svých připomínkách k Metropolitnímu plánu.
Jedna z kapitol je věnována také SNEO. Koaliční dohoda počítá s tím,  že společnost bude restrukturalizována a že oblast investic přejde zpět pod městskou část. Předsedu představenstva  nominuje STAN, po jednom 1. místopředsedovi získají KLID a ODS.
Seznam všech priorit bude k dispozici na stránkách www.praha6.cz.