Stavba centra Bořislavka

náhled souboruPo více než pěti letech vyjednávání odstartovala výstavba jednoho z největších developerských center nejen v Praze 6. U metra Bořislavka vzniká stejnojmenné nákupní a obchodní centrum.

Zahájení stavby předcházela více než pětiletá jednání s developerem, kterých se za Prahu 6 účastnil tým odborníků Spolku pro Hanspaulku. Občané, majitelé okolních nemovitostí i samotný spolek od začátku usilovali o změnu výšek a objemu stavby. Výsledkem dohody jsou částečné úpravy projektu a kompromis, který zachovává architektonické řešení, ale více respektuje zájem vlastníků nemovitostí umístěných zejména při ulici Kladenská i na jižním svahu Hanspaulky.
Investor navrhl nižší výšky a krystalický tvar jednotlivých objektů tak, že celkové působení bude méně kontrastní a lépe zapadne do okolí. Současně přitom centrum Bořislavka neztratí svůj originální architektonický výraz, který je výsledkem mezinárodního architektonického workshopu z června 2013. „Rádi uvádíme, že se na rozhovorech o úpravách projektu podílela dříve členka jednoho z šestkových občanských sdružení a dnešní bohužel jen radní, a nikoliv místostarostka Eva Smutná. A za to, že byla k původně navrženému projektu, na rozdíl od svých kolegů v radě, vždy kritická a od svého názoru nikdy neustoupila, jí patří velký dík,“ uvádí spolek ve svém prohlášení.
„Dohody nevznikaly jednoduše a musím poděkovat architektce a místostarostce Evě Smutné za pomoc při dojednání kompromisu. Součástí dohody je také dotvoření prostor pro setkávání lidí v podobě piazzetty nazvané náměstí Bořislavka, kterou bychom s místními občany a spolky rádi propojili s okolím tak, aby náměstí opět plnilo svou společenskou funkci. Dohoda se spolky tedy není jen o tvaru budovy, ale i o veřejných plochách, což jsme kvitovali,“ dodává zástupce developera Petr Pujman, ředitel KKCG Real Estate.

Bezpečnost monitoruje rada
Probíhající stavba byla poznamenána havárií, kdy vrtací souprava projela do tubusu metra a bylo nutné dokonce na dvě hodiny zastavit provoz podzemní dráhy. Stalo se tak chybou projektanta, který navrhl špatný sklon vrtané kotvy. Naštěstí došlo jen k hmotným škodám, za které odpovědnost nese jeden z dodavatelů stavby. Tato krizová situace však vedla i k pozitivním zjištěním: všechny nastavené mechanismy zafungovaly — okamžitě byli na místě odpovědní pracovníci od investora, dodavatele, z dopravního podniku, zástupci města, ale i policie a hasiči. Situaci důsledně řešili také zástupci městské části Praha 6, starosta Ondřej Kolář a místostarostka Eva Smutná. Ti si na místě ověřili, že situace je zcela pod kontrolou a opravy proběhly kvalitně. To, že stavební jáma bezprostředně sousedí s tubusem metra, je důvodem pro nadstandardní bezpečnostní opatření. Od března funguje rada monitoringu metra, která hlídá podzemní dráhu. Neustále se vyhodnocují desítky měření z měřicích bodů. Radu vede profesor Jiří Barták z ČVUT. Rada bude pravidelně podávat informace radnici Prahy 6.

Obchody i park
Cílem projektu bylo od samého začátku vytvořit v Praze 6 architektonicky výjimečné, vyvážené dílo, které bude znamenat výrazný přínos pro městskou část. Proto se investor v roce 2012 rozhodl, že původní projekt, který již byl v dané lokalitě povolen, realizovat nebude a nalezne atraktivnější návrh. „Jde o modelaci domů, která však respektuje původní návrh vzešlý z mezinárodní architektonické soutěže z roku 2013. Jedna z budov bude nižší, ale přeorganizováním vnitřních dispozic jsme zachovali obchodní plochy. Do suterénních prostor jsme umístili obchodní centrum, jež vyrovná výšku mezi Evropskou a Kladenskou ulicí,“ vysvětluje Petr Pujman.
V lokalitě jsou třeba kvalitní služby a supermarket, o který už mají zájem velké řetězce. K dispozici zde mají být například lékárna, drogerie, kadeřnictví, květinářství, čistírna oděvů a další služby, kavárny, ale i park se zelení pro odpočinek a setkávání. Centrum bude obklopovat dohromady více než tři tisíce čtverečních metrů nových ploch se zelení a vodními prvky, které budou tvořit veřejné prostranství na pozemcích investora. Podoba aktuálního projektu byla koncipována i s ohledem na udržení nižší frekvence dopravy a narůstající potřeby parkovacích míst.
Součástí dohody je dotvoření prostor pro setkávání lidí — vzniknout by zde měla piazzetta Náměstí Bořislavka, která by se měla propojit s okolím tak, aby náměstí opět plnilo společenskou funkci.
Součástí uzavřených dohod je také úprava ­alejí na přilehlých komunikacích a nově navrho­vaná výsadba zeleně v nejbližším okolí. Uvažuje se také o revitalizaci náměstí Bořislavka a jeho okolí.