Nový bytový dům na Vítězném náměstí

náhled souboruModerní varianta protilehlé budovy generálního štábu – tak lze jednoduše popsat vzhled nového bytového domu, který má stát v proluce na Vítězném náměstí mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská.

Po vyřešení sporů mezi městskou částí a investorem schválili zastupitelé na svém prosincovém jednání odprodej pozemku na Vítězném náměstí společnosti Vítězné náměstí, a. s., za 120,3 miliony korun. Další 39,4 miliony korun poplynou do radniční kasy za uhrazení starších dluhů a obě strany se dohodly i na tom, že městská část dostane ročně devět milionů z pronájmů komerčních prostor v přízemí domu. Nic tedy nebrání tomu, aby v proluce začala stavba bytového domu od studia Jakub Cigler Architekti. „S tímto studiem jsme už několikrát spolupracovali, jsou autory administrativní budovy Florentinum, kde sídlí naše společnost, připravovali pro nás projekt Waltrovka. Především však jde o renomované a kvalitní architekty a my si myslíme, že dostavba Vítězného náměstí si renomé a kvalitu zaslouží,“ vysvětluje Lukáš Techl z Penta Investments, která je polovičním vlastníkem společnosti Vítězné náměstí, druhým vlastníkem je společnost Kaprain.

Inspirováno Generálním štábem
Po nadměrné komerční budově Line, pro níž se vžilo označení Lední medvěd, má nyní na Vítězném náměstí vyrůst nový bytový dům. „Dejvice jsou přece jen rezidenční čtvrtí, bytový dům se sem hodí lépe. Navíc jde o dostavbu, která navazuje na dva bytové domy, přišlo nám tedy logické postavit zde objekt se stejnou funkcí – bytový dům s občanskou a obchodní funkcí v prvním patře,“ říká zástupce investora Lukáš Techl.
Dům vyplní jednu osminu kvadrantu, která nyní slouží jako nevzhledná parkovací plocha. Architekti se od počátku drželi urbanistických zásad, které navrhl Antonín Engel v zastavovacím plánu v dvacátých letech minulého století. Stavba odpovídá i aktualizovanému regulačnímu plánu z roku 1995, který sice nakonec nevstoupil v platnost, ale zpřesňuje Engelovu koncepci. Zde jsou přesně uvedené hranice zástavby, výšky říms, střech a podobně. Nový bytový dům na Vítězném náměstí tyto zásady dodržuje.
„Při navrhování jsme vycházeli z protilehlé budovy Generálního štábu. Jde o dům s výrazným vertikálním členěním, které jsme chtěli zachovat, jen mu dodat moderní formu, a tu urbanistickou ponechat,“ říká architekt Tomáš Kučera, který spolu s architektem Ondřejem Hrozinkou měl ve studiu Jakub Cigler Architekti tuto stavbu na starost. Autoři záměrně nenavrhovali historizující dům, tedy co možná nejpřesnější kopii Generálního štábu, protože moderní forma reflektuje současné potřeby rezidentů i obyvatel v blízkém okolí mnohem lépe.
 
Stejný půdorys i výška
Půdorys bytového domu přesně kopíruje půdorys Generálního štábu. Shodných prvků je zde k nalezení více. Hlavní římsa se nachází ve stejné výšce jako římsa armádní budovy a římsy okolních budov na náměstí. Římsy na bočních fasádách v ulici Verdunské a Jugoslávských partyzánů zase navazují na přilehlé objekty. Také výška domu je stejná jako budova Generálního štábu a to samé lze říci o sedlové střeše, kdy vertikální lamely kopírují tvar a sklon jeho střechy. Do vedlejších ulic se výška domu snižuje tak, aby plynule navázala na sousední objekty. Na pohled je nový dům rozčleněný na tři: hlavní – otočený na Vítězné náměstí – doplňují dva nižší boční. Tak se lépe podařilo stavbu začlenit do nedokončeného bloku. Architekti také dodrželi i hloubku domu stejnou jako u okolních staveb, tedy 16,5 metru. Dům tedy nijak výrazně nezasahuje ani do vnitrobloku.
 
Dostatek garáží pro všechny byty
Dům z hlediska využitelnosti odpovídá koeficientu zastavěnosti I, stejně je to určené v územním plánu. Bytový dům bude mít dvě podzemní podlaží, která budou sloužit jako garáže s přibližně 140 parkovacími místy a technické zázemí. V přízemí se nachází nejen hlavní vstup do domu, ale především variabilní prostor pro obchodní a občanskou vybavenost či služby a jedna větší obchodní jednotka, kde je ­plá­nována prodejna potravin, která v této lokalitě chybí.
Nad ním je osm pater bytů – šest klasických a dvě ustupující v střešní části. Vznikne zde skoro stovka bytových jednotek, zhruba polovina z nich bude mít dispozice 1+kk a 2+kk.
Pod střechou se budou nacházet dva velké mezonetové 5+ kuchyňský kout. Na jeden byt tak připadá jedno až dvě parkovací místa v suterénu.
 
Řešení dopravy
Vjezd do objektu je navržen z Verdunské ulice, z boční části domu. „Přízemí nejen našeho domu, ale i ostatních budov na Vítězném náměstí tvoří obchody, kavárny a další komerční a společenské prostory, a to jsme chtěli zachovat. Vjezd do garáže z kteréhokoliv jiného místa by narušil parter v této velmi atraktivní lokalitě,“ vysvětluje rozhodnutí architektů Tomáš Kučera. Z Verdunské pak bude i druhý vchod do domu a jeho technického zázemí.
Stavba domu si vyžádá úpravu dopravy v okolí. „Už je projednané s dotčenými orgány stát-
ní správy, že dům bude dopravně napojen z ulice Jugoslávských partyzánů i z Vítězného náměstí. Tímto opatřením nebude nadměrně zatěžován provoz v okolních ulicích,“ vysvětluje architekt.
Dojde také ke kultivaci a zpomalení křižovatky Verdunská a Vítězné náměstí, kde bude vozovka v jedné úrovni s chodníkem, což zjednoduší pohyb chodců, zároveň zde budou instalované prahy pro zpomalení provozu.
Myslelo se samozřejmě i na zásobování prodejny potravin a dalších komerčních prostorů v přízemí. Ve Verdunské ulici bude vytvořeno místo, kde bude moci zastavit menší zásobovací vozidlo se zbožím. Další plocha je ke stejnému účelu vyhrazená v ulici Jugoslávských partyzánů. I pro toto řešení už má dům kladné stanovisko všech dotčených orgánů státní správy.

Zelený vnitroblok
Dostavbou domu dojde k uzavření stávající zástavby a vznikne zde vnitroblok, který bude sloužit obyvatelům nového domu. Investor plánuje celý prostor mezi domy upravit, vznikne zde klidová zóna se zelení, vzrostlými stromy, vodním prvkem a podobně. Majitelé stávajících bytů tak získají místo výhledu na parkoviště, který mají nyní, výhled do parku, což bude jistě benefit i pro ně.
Nový bytový dům na Vítězném náměstí má už všechny potřebné souhlasy dotčených orgánů, projekt schválili i památkáři. „Po dokončení již probíhajících projekčních prací může stavba začít. Předpokládáme, že se tak stane na začátku příštího rok,“ dodává Lukáš Techl.