Oslavy 130 let Sokola Dejvice

náhled souboruV roce 2018 si Tělocvičná jednota Sokol Dejvice I. připomene hned tři významné události: 130 let od svého založení, v červenci XVI. Všesokolský slet a v říjnu 100 let od vzniku samostatného Československého státu.

Takto významný rok si zaslouží důstojné oslavy, které vyvrcholí 17. března ve 14 hodin na slavnostní schůzi rozvinutím nového praporu, který jednota nechala při této příležitosti ušít. V 16.30 hodin bude následovat akademie, na které vystoupí zástupci jednotlivých oddílů od nejmenších dětí až po seniory. Předvedeny budou také ukázky vybraných skladeb pro všesokolský slet.


Začalo to U Hrdličků
Jaká je vlastně historie Sokola Dejvického a jak zněl jeho první oficiální název?  „Vše začalo 4. března 1888 v hostinci U Hrdličků na Sekyrce, dnes u Hadovky, kde se sešlo tehdy dvacet dva členů na ustavující valné hromadě Sokola Dejvického,“ říká starosta Ondřej Petr. Prvním starostou se stal Jan Škván a náčelníkem byl hostinský Antonín Hrdlička. Cvičenců přibývalo a již v říjnu následujícího roku se konala první veřejná cvičení, která se pak nepravidelně opakovala až do roku 1947. Rok 1918 zastihl členy jednoty, která během války nepřerušila svou činnost, připravené. Jednota se chopila převratového vedení, zřídila Národní stráž pro Dejvice, její členové obsadili nádraží, vojenské zásobárny a Reisrovu továrnu na slad.
V roce 1921 jednota kupuje za jeden milion korun činžovní dům, do jehož sálu hostince U krále Jiřího se v roce 1905 přestěhovala. V tomto domě, na rohu ulic Dejvické a Bubenečské, provozuje dejvický Sokol svou činnost dodnes. Důležitým mezníkem je 27. prosinec 1925, kdy byla po náročné rekonstrukci slavnostně otevřena moderní sokolovna ve své dnešní podobě.
V roce 1931 jednota ustavila svou pobočku na Hanspaulce, která se po dvou letech osamostatnila pod názvem Sokol Dejvice II. – Hanspaulka. Proto také jednota pozměnila svůj název na Sokol Dejvice I.


Přerušení činnosti
V roce 1941 byla činnost Sokola zakázána.  Dejvická sokolovna byla obsazena a změněna na sklad židovského nábytku, v prostorách šaten a kanceláří byly později zřízeny ošetřovny civilní protiletecké obrany. Nastala doba perzekucí a zatýkání – v koncentračních táborech umírají desítky členů jednoty. Jména 28 členů dejvického Sokola, kteří položili život za vlast, připomíná pamětní deska ve velkém sále sokolovny. Obnovená činnost Sokola po válce bohužel netrvala dlouho, v roce 1948 začalo budování státem řízené jednotné tělovýchovy. Sokol Dejvice I. byl nucen se přejmenovat na DSO Slovan
ONV 6. Všesokolské slety nahrazují spartakiády, řada členů je z politických důvodů pronásledována. Ke svému staronovému názvu Sokol Dejvice I. se jednota vrátila až v období takzvaného Pražského jara, kdy v roce 1968 slavila 80. výročí svého založení.


Cvičí děti od dvou let
Dnes patří Sokol Dejvice I. k největším sokolským jednotám jak v Praze, tak v celé České obci sokolské. A stále zaznamenává nárůst své členské základny, rozšiřuje počet a rozmanitost sportovních a kulturně společenských aktivit pořádaných jak pro své členy, tak pro veřejnost. „Největší zásluhu na tomto stavu mají cvičitelé, kteří nezištně a dobrovolně věnují svůj volný čas Sokolu, často na úkor rodiny nebo dalších koníčků,“ dodává starosta.
Po propadu zájmu o tělovýchovu po roce 1989 dnes dejvický Sokol opět navštěvuje více než 1100 cvičenek a cvičenců od dvou do sto  let. Mohou si vybrat ze sedmnácti oddílů sokolské všestrannosti a sportovních oddílů. V nabídce má  všestranné cvičení rodičů a dětí, předškoláků, žactva, dorostenců, mužů a žen, ale můžete se zde i  specializovat na sportovní gymnastiku, šerm, karate, tenis nebo jógu.