Radnice Prahy 6 podporuje stále více kulturních akcí

náhled souboruV roce 2014 šlo z radničního rozpočtu na kulturní dotace čtyři sta tisíc korun, které si rozdělilo 28 projektů. Průměrná částka na jeden tedy činila necelých 14 300 korun. Pro porovnání: loni se v rámci kulturních dotací rozdělilo celkem přes pět a půl milionu korun – tedy 14 krát více – a radnice podpořila v průměru skoro stotisícovou sumou 56 projektů.

„Zatímco za minulé koalice rozhodoval o podpoře kulturních, ale i sportovních a společenských akcí radní pro kulturu či starosta, současná rada se rozhodla zvolit maximálně transparentní přístup rozdělování peněz ve formě dotací, o nichž rozhoduje kulturní komise, do které nominují své odborníky všechny politické strany zastoupené v zastupitelstvu,“ říká místostarosta pro kulturu Jan Lacina (STAN), a pokračuje: „Projekty mezi sebou soutěží kvalitou, vyhnuli jsme se tak nekompetentnímu přidělování podle toho, jak kdo umí leštit kliky.“
Rozhodnutí kulturní komise potvrzuje nejdříve rada a po ní zastupitelstvo. Právě to na svém posledním jednání dlouho o vybraných projektech diskutovalo, neboť podle opozice některé tradiční akce zůstaly takzvaně pod čarou a neměly zajištěné financování. Zastupitelé pak dali za úkol radnímu pro kulturu upravit pravidla pro přidělování grantů a přitom respektovat principy zastupitelské demokracie. A také přidali 750 tisíc korun na tradiční akce, konající se na území Prahy 6. Na únorovém zastupitelstvu tak pravděpodobně díky tomuto rozhodnutí budou schválené dotace na projekty, které skončily na prvních devíti místech pod čarou, například pro spolky Žlutý karavan, Povaleč, Dejvická píšťalka, pololetní program galerie Entrance, výstavu Mikulášovy patálie ve ViIle Pellé, dále Doktorest 2018, 24. břevnovský masopustní průvod nebo provoz letního kina v parku u Keplera a komunitní divadlo spolku Nesedím, sousedím.  


Jak to funguje nyní
V současné době radnice vypisuje dvakrát za rok dotační program, do něhož se mohou zájemci hlásit se svými projekty a žádat o částku až půl milionu korun. Dotace nemůže pokrývat veškeré náklady na akci, minimálně deset procent musí žadatel uhradit z vlastních zdrojů. Přihlášené projekty hodnotí a boduje 13 členů kulturní komise, vytvoří se průměr a vznikne pořadí, podle nějž se přiděluje dotace nejlépe hodnoceným akcím, dokud nedojde k vyčerpání celkové částky. Výsledky jsou dostupné na internetu.
Pokud žadatel neuspěje v prvním programu, může se hlásit do druhého dotačního programu, vyhlašovaného hned na začátku nového roku, tedy právě v těchto dnech.


Víceleté dotace, více projektů
„Za velmi důležité považuji to, že se nám povedlo zavést kolonku víceletých dotací, určenou hlavně pro dlouholeté zavedené a úspěšné projekty, jako jsou Rekonstrukce bitvy na Bílé Hoře, podpora kina Dlabačov, Dejvické hudební léto a podobné. Jejich organizátoři – vzhledem k významu akce pro Prahu 6 – tak získávají jistotu, že budou mít základně zajištěnou podporu až na čtyři roky,“ konstatuje radní pro kulturu.
V rámci dvou dotačních programů Kultura I, Kultura II a víceletých dotací šlo na podporu kulturních akcí a projektů v roce 2017 celkem 5 537 400 korun. „Zde bych rád připomenul, že rozpočet městské části na kulturu od roku 2014 neroste, využíváme ale toho, že se v roce 2015 změnila metodika hlavního města na přerozdělování daní z hazardu. Peníze se nepřerozdělují podle sídla hazardních firem, ale podle počtu obyvatel v jednotlivých městských částech, což je pro stotisícovou Prahu 6 zajímavý benefit,“ vysvětluje Jan Lacina. A ačkoli jde šedesát procent z těchto peněz na sport a volný čas, i na kulturu zbývá částka přes jeden a půl milionu korun ročně, kterou Praha 6 v průběhu roku posiluje kulturní rozpočet.
Přibývá nejen peněz na kulturní dotace, ale i procento žádostí, které radnice podpoří. Počet úspěšných projektů celkově rok od roku roste, v roce 2014 jich radnice podpořila 28, loni dvakrát tolik – 56. „Financovat kulturu prostřednictvím dotačního systému se vyplácí. Nabídka je pestrá, lidé sami vědí, co v kulturní nabídce v jejich okolí schází. Pořadatelé akcí podpořených dotacemi navíc často odvedou spoustu práce bez nároku na odměnu. I díky tomu může být kulturní život v Praze 6 tak bohatý,“ konstatuje místostarosta Lacina.
„Současný způsob přidělování kulturních dotací je dostatečně transparentní,“ říká Karolína Brabcová (Zelení), zároveň však dodává: „Zelení ovšem požadovali takové změny pravidel, které by snížily maximální výši požadované částky dotace z půl milionu na 300 000 Kč tak, aby šanci získat dotaci měly i menší, alternativní a méně zkušené kulturní akce či instituce.“ S tímto požadavkem však neuspěli.


Změna pravidel
„Myslím si, že dosavadní systém rozdělování dotací byl spravedlivý i srozumitelný,“ říká místostarosta pro kulturu. Přesto však letos v lednu na žádost zastupitelstva k úpravám pravidel došlo, a to po konzultaci v kulturní komisi, v grémiu starosty i v radě městské části. „Ve chvíli, kdy budou známé výsledky hodnocení dotací, vyhradila si komise právo nad nimi diskutovat a ve třetím kole je ještě v mimořádných případech změnit,“ informuje Jan Lacina. Rada městské části k tomu připojila požadavek, aby bylo hodnocení jednotlivých členů komise veřejně dostupné. Dosud totiž bylo anonymizováno.
„Způsob zveřejňování výsledků a rozdělování kulturních dotací nebyly dosud dostatečně transparentní. Výsledky hlasování byly uveřejňovány pouze čísly a nebylo možno dohledat, jak který člen kulturní komise hlasoval,“ říká předseda kontrolního výboru René Pekárek (ČSSD) a navrhuje zrušení anonymity, které by podle něj přispělo k větší zodpovědnosti jednotlivých hodnotitelů.
S tím souhlasí i ODS. „Přidělit body projektům nestačí. Proto ODS dlouhodobě prosazuje kombinaci několika variant hodnocení: přidělení bodů po prostudování projektů, následnou diskusi, která zohlední i osobní postřehy a zkušenosti, a teprve poté konečné stanovení výše dotací. Po obsáhlé debatě na posledním zastupitelstvu kulturní komise námi navrhovanou úpravu schválila,“ říká zastupitelka za tuto stranu a členka kulturní komise Marie Kubíková.
Jiný systém přidělování dotací by navrhla ­Helena Briardová (KSČM): „Bylo by dobré vzít si příklad ze systému, jakým se přidělují finanční prostředky ve Výboru pro kulturu hlavního města Prahy. Tam navrhne dotace grantová komise na základě kvality a uměleckého přínosu ­předložených projektů. Žadatelům, kteří neuspěli u grantové komise, ale pak může Výbor a následně Zastupitelstvo přidělit tak­zvanou individuální účelovou dotaci, pokud
je ­společenský zájem na tom, aby se projekt uskutečnil“.


Další způsoby financování kultury
Prostřednictvím kulturních dotací se podporuje nejvíce akcí na území městské části, některé výjimečné události však mají místo přímo v rozpočtu městské části – typickým příkladem je mimořádně oblíbená Opera v Šárce.
Klíčové kulturní akce však pořádá městská část sama. Jde například o Velikonoční koncerty, hudební festival ve Hvězdě, Společenský večer Prahy 6, oslavy založení republiky 28. října, dušičkový koncert nebo Vánoce v Praze 6.
Městská část rovněž každý rok pořádá jednu velkou kulturně společenskou událost. V roce 2015 šlo o 70. výročí osvobození republiky a konec druhé světové války, o rok později o Poctu Václavu Havlovi, letos to bude projekt nazvaný Rok české státnosti.
Samostatnou kapitolou jsou Farmářské trhy, v jejichž rámci se prezentují partnerská města Prahy 6 a od roku 2016 se tu koná také mi­mořádně vyhledávaný Festival ambasád Food and Culture. Z Farmářských trhů má radnice od roku 2015 příjem 750 tisíc korun ročně za pronájem stánků. Městské části se tak vracejí peníze, které do tohoto projektu při jeho vzniku investovala.
Zvláštní skupinou podpory jsou malé dary omezené jednorázovou částkou v ma­ximální výši deset tisíc korun. Na ně má kulturní rozpočet vyhrazen čtvrt milionu korun ročně. „Jde o všehochuť žádostí. Od podpory lokálního plesu, přes poutní cestu do Itálie až po ceny do soutěže chovatelů drobného zvířectva. ­Rozdělujeme nízké částky, které však mohou v jednotlivých případech velmi prospět – především díky rychlosti přidělení. Z 250 tisícové částky tímto způsobem můžeme ročně pomoci víc jak třiceti akcím,“ uzavírá místostarosta Jan Lacina.