Kontrola mostů a lávek

náhled souboruPo zřícení lávky v Troji v závěru loňského roku nechala městská část zkontrolovat konstrukce 28 pěších lávek a mostních konstrukcí na území Prahy 6. A to i přesto, že s výjimkou tří lávek u Polikliniky Pod Marjánkou není jejich majitelem. Bezpečnost a zdraví obyvatel však byly přednější než vlastnické vztahy.

„Bohužel případ zřícené lávky v Troji ukazuje, že hlavní město selhává už úplně ve všem. Můžeme jen doufat, že nebudeme svědky hrůzných zpráv o zřícení Barrandovského mostu, který je v katastrofálním stavu a nikdo ve městě to neřeší. Bohužel i na tomto příkladu se ukazuje, že městské části jsou kompetentní se o spoustu věcí starat samy,“ zdůvodňuje starosta Ondřej Kolář (TOP 09), proč Praha 6 nechala na vlastní náklady zkontrolovat všechny mostní konstrukce na svém území a výsledky kontroly společně s návrhy opatření nyní předává vlastníkovi – městu. „Sám jsem zvědav, jak s těmito údaji město naloží. Ač neuzavírám sázky, mám nyní sto chutí se vsadit o to, že se nestane tradičně nic,“ dodává starosta. Podle expertních analýz Kloknerova ústavu ČVUT žádné z mostů a lávek nebyly v takovém stavu, aby znamenaly bezprostřední ohrožení a musel na nich být okamžitě omezen provoz. U devíti z kontrolovaných konstrukcí však hrozilo, že nedojde-li k okamžitému zásahu, může se jejich stav rychle zhoršit. „Stav pražských mostů a lávek je dokladem přístupu, že se lépe shánějí peníze na investice než na ‚běžnou‘ údržbu. Bohužel až tragická událost na Císařském ostrově přiměla radnici Prahy 6, aby se problémem komplexně zabývala, přitom na nevyhovující stav některých z nich byla upozorňována už dříve,“ uvádí Petr Píša, zastupitel za Stranu zelených.


Lávky u polikliniky byly podepřené
Mezi devět lávek, u nichž byl doporučený okamžitý zásah, patřily i tři vedoucí k Poliklinice pod Marjánkou. Svršek lávek je rozpadlý kvůli mrazu, na opěru zatéká a izolace není funkční. Stav nosné konstrukce byl podle normy ČSN 73 6221 hodnocen klasifikačním stupněm IV, tedy jako velmi špatný. Radnice na doporučení pracovníků Kloknerova ústavu nechala všechny tři lávky podepřít provizorními podpěrami a následně opět zkontrolovat účinnost tohoto podepření. Podpěry jsou nyní pravidelně kontrolované. „Po provedení těchto opatření mohou být lávky využívány bez omezení do doby jejich celkové rekonstrukce,“ říká radní pro bezpečnost Zdeněk Hořánek (ANO).


Kontrolovaly se i další mosty
Mezi další konstrukce, u kterých bylo nutné provést okamžitý zásah pro zvýšení bezpečnosti, patřil most na Císařském ostrově, který zajišťuje přístup k čističce odpadních vod a je ve vlastnictví hlavního města. Byl klasifikován stupněm V, tedy jako velmi špatný, a jeho použitelnost stupněm 4, tedy omezeně použitelný.
Dále byla kontrolována lávka Gymnastická, která slouží jako pěší přechod přes smyčku tramvajových zastávek, a také lávka Dlabačov přes ulici Diskařskou, která je ovšem dlouhodobě pro pěší provoz uzavřená. Vlastníkem obou je Dopravní podnik hl. m. Prahy. U první bylo odhaleno zkorodování ocelové podpěry, dřevěné mostnice jsou částečně degradované trouchnivěním, a byla zde nalezena i místa napadení dřevokaznou houbou. Stav lávky byl tedy hodnocen stupněm VI – velmi špatný. U lávky Dlabačov k tramvajím byl potvrzen stupeň VII – havarijní stav.
Podobně dopadly také mosty a lávky, jejichž vlastník není zcela znám. Jde o lávku Jinočanská přes Litovický potok, která byla hodnocena stupněm VI – velmi špatný stav. U koupaliště Divoká Šárka se přes Litovicko-Šárecký potok nachází dokonce pět lávek – stav čtyř byl hodnocený jako velmi špatný a dlouhodobě neudržitelný, u páté dokonce odborníci Kloknerova ústavu konstatovali značnou korozi ocelových nosníků, zvláště v místě jejich uložení. A pokud zde nedojde k zásahu a opravě, stav této lávky se může rychle zhoršovat. Ke stejnému výsledku se došlo i u lávky u Račické ulice přes Litovický potok, která byla také hodnocena stupněm VI. Jen o něco lépe dopadla lávka přes Litovický potok při ústí do Libovického rybníka, který je  hodnocen stupněm poškození V.