Silniční okruh kolem Prahy

náhled souboruZastupitelstvo městské části Praha 6 se přihlásilo k trase okruhu kolem Prahy svým hlasováním v červnu 2017. Kromě strategické komise se jeho urychlenou výstavbou zabývá i pracovní skupina expertů vytvořená místostarostkou Evou Smutnou, která se pravidelně schází se zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Poslední schůzka proběhla 28. března.

Diskuze probíhala nad zapracovanými požadavky z minulého setkání a dále nad podobou mostu přes Vltavu, který je rovněž součástí okruhu. „Původní návrh mostu je starý dvacet let a jeho podoba v návrhu dvoupatrové konstrukce není v současné době již zcela vhodná. Preferujeme most úrovňový, který se tváří k navazující krajině citlivěji, a to včetně nutných dopravních návazností. Konstrukce by měla působit maximálně lehce, technicky, tak jak je zvykem například v Alpách, kde mosty procházejí cennými přírodními útvary,“ vysvětluje místostarostka pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09). Výstavba Silničního okruhu kolem Prahy výrazně sníží průjezd přes Prahu 6 a ulice jako Karlovarská – Bělohorská – Patočkova, Evropská či Jugoslávských partyzánů budou moci konečně plnit funkci pouze městských obytných tříd. V současné době jsou fakticky dopravními radiálami a spojnicemi s Městským okruhem.
„Praha 6 prostřednictvím strategické komise požaduje urychlenou výstavbu okruhu v platné stopě, při šířkovém uspořádání dva krát tři, tedy tři jízdní pruhy pro každý směr, a to v celkovém řešení, které bude maximálně citlivé jak k městské části, tak i k okolním obcím,“ říká Eva Smutná a dodává, že radnice v rámci jednání nad technickou studií považuje za nezbytné, aby trasa okruhu byla oddělena ozeleněnými protihlukovými valy, navržený tunel pod Suchdolem byl realizován v dostatečné délce, na sjezdech zajištěny volné jízdní pruhy pro MHD, či výjezdy z křižovatek na navazující komunikace opatřeny světelnými zábranami apod. Snažíme se zohlednit všechny připomínky, které byly v rámci předešlých projednávání požadovány.
„Problém absence okruhu i požadavky Prahy 6 na jeho podobu jsem v lednu opět diskutovala s panem ministrem Ťokem, který jeho urychlenou výstavbu maximálně podporuje. Zároveň chápe i nepopulární opatření, která je nucena Praha 6 dělat pro ochranu svých obyvatel,“ dodává místostarostka. Největším problémem realizace okruhu jsou neustálá odvolávání, dokonce i jednotlivců, kteří tak blokují tuto celostátně významnou stavbu.


Dostavbu žádá i opozice
Urychlení dostavby silničního okruhu dlouhodobě prosazuje i opozice. „Skutečnost, že dosud není dokončen, a to ani projekčně, silniční okruh kolem Prahy, který by zlepšil životní prostředí v oblasti Prahy 6 a ulevil ­občanům, svědčí o dlouhodobé neschopnosti vedení hlavního města, ŘSD, selhání ministerstva dopravy ČR a potažmo i vlády v této oblasti. Největší dopad chybějícího okruhu a přemostění Vltavy je právě na Prahu 6,“ říká předseda kontrolního výboru a člen komise územního rozvoje René Pekárek (ČSSD).
Jakékoli připouštění dalších variant i dalších nereálných studií přináší podle opozice jen zbytečné další náklady, odsouvání rea­lizace a problém dopravy na území Prahy 6 se tak jenom prohlubuje. Říká to i Ondřej Matěj Hrubeš, zastupitel za ODS: „Za zásadní problém ­považuji, že se současná vládnoucí koa­lice nedokáže domluvit na trasování Pražského okruhu a část radních nepo­dporuje jeho vedení ve schválené jižní variantě.“ Na to reaguje místostarosta Jan Lacina: „Starostové samozřejmě podporují dokončení Praž­ského okruhu, zpochybňují však současné trasování přes řadu městských částí na okraji Prahy a podporují prověření dalších možných variant.“ Za sebe pak upozorňuje, že dokončením obchvatu kolem Prahy vznikne v ulici Jugoslávských partyzánů ­dosud ­skrytá radiála, dokonce to bude nej­kratší spojka mezi vnitřním a vnějším okruhem vůbec.