Sociální projekty městské části Praha 6

náhled souboruTři velké sociální projekty má nyní rozpracované radnice městské části Praha 6 – rekonstrukci Polikliniky Pod Marjánkou, Integrované centrum sociálních služeb Šolínova a Seniorské centrum Šatovka.

Tyto projekty se nacházejí v různých stádiích přípravy, a ačkoli se informace objevují pravidelně v tisku a jsou tématem skoro na každém jednání odborné komise i zastupitelstva, koluje kolem nich řada zavádějících a nepravdivých informací. Jaká je tedy skutečnost?

Poliklinika Pod Marjánkou
Zatímco ostatní dva projekty jsou ve stadiu příprav, rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou již probíhá.  Není tedy pravda, jak se někdy ozývá, že radnice nechává objekt chátrat. „Z rekonstrukce polikliniky se stalo podivné politikum. V poslední době jsme tak byli ze strany některých zastupitelů svědky teatrálního odlupování fasády nebo symbolického podpírání polikliniky proti pádu. Radnice věnuje poliklinice maximální péči, ostatně patrné je to i z tohoto článku,“ konstatuje starosta Ondřej Kolář (TOP 09) a doplňuje: „Za sebe říkám na rovinu, že polikliniku nezajímá stranická příslušnost a podle toho bychom se k ní měli i chovat.“
Ještě původní nájemce, společnost Comitia, získala v roce 2012 stavební povolení, podle kterého postupuje i městská část Praha 6, která polikliniku v roce 2016 převzala do své správy. Projektová dokumentace však nebyla vyhotovena pro všechny části budovy a chyběla i realizační dokumentace. V loňském roce byla proto vysoutěžena zakázka na dopracování projektové dokumentace, ověřovací studii a etapizaci prací včetně harmonogramu, která by měla být hotová v polovině letošního roku. Poté budou k dispozici informace, po nichž volají lékaři i občané, tedy jaký bude harmonogram prací při rekonstrukci. Není to tedy tak, že radnice tyto informace má a nechce je zveřejnit. Rekon­strukce probíhá za provozu, což je mnohem náročnější a složitější, než pokud by se objekt mohl uzavřít, opravit, a pak se nájemci nastěhovali zpět. Po dopracování dokumentace bude vyhlášená veřejná zakázka na dodavatele stavby. „Nemile mě překvapilo, jak dlouho příprava veškeré dokumentace trvá. Ale při dodržování všech náležitostí nebylo v možnostech radnice tento proces urychlit,“ říká radní pro sociální politiku Milena Hanušová (TOP 09). Stejně se vyjadřuje i starosta: „K tomu, abychom mohli začít rekonstruovat dříve, nám chyběla a stále chybí potřebná razítka. A bohužel všichni víme, jak dlouho v této zemi trvá si všechna potřebná ­povolení opatřit. I přesto se nyní blížíme do finále, a půjde-li vše dobře, bude poliklinika připravena na předání stavební firmě letos na podzim.”

Dle platného stavebního povolení probíhá momentálně výměna zadního výtahu, hotova bude do konce dubna.
Dále byl odstraněn havarijní stav západní fasády, včetně opravy poškozených interiérů. Tato stěna je zatím opravena jen sanační omítkou, bude obložena keramickým obkladem, a to spolu s celkovou rekonstrukcí pláště budovy v dalších etapách.   
Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo opakovaně objekt Polikliniky Pod Marjánkou za nemovitou kulturní památku. Radnice proti tomu podala opakovaný rozklad, mimo jiné také proto, že zmíněné rozhodnutí ministerstva jednoznačně nevymezuje přesný rozsah památkové ochrany, které je pro další postup rekonstrukce klíčový (příslušenství, mobiliář, apod.). Veškeré detaily se budou muset podrobně projednávat s památkáři, což rekonstrukci polikliniky bohužel komplikuje, značně prodlužuje a v konečném výsledku i prodraží.

Integrované seniorské centrum Šolínova
Trojdomí v Šolínově ulici na okraji Vítězného náměstí sloužilo již od počátku minulého století pro sociální službu. Nejprve díky Elišce Purkyňové jako zcela ojedinělý Útulný domov osamělým ženám, v posledních desetiletích plnil funkci Domova pro seniory. Pro špatný technický stav jsou objekty momentálně prázdné. Magistrát je svěřil v roce 2014 Praze 6 s podmínkou dalšího využití pro sociální účely. Městská část zvažovala několik variant využití těchto objektů, nakonec se rozhodla, vzhledem k potřebám svých obyvatel, pro vybudování nového Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
Prostřednictvím výběrového řízení, které probíhá formou koncesního řízení, hledá Praha 6 renomovaného a zkušeného smluvního partnera, který objekty komplexně revitalizuje a bude po smluvně definovanou dobu třiceti let provozovat. Radnice se rozhodla tyto práce realizovat právě tímto způsobem proto, aby maximálně omezila veškerá rizika smluvní i projektová a aby minimálně přímo zatížila rozpočet městské části, jak v investičních, tak zvláště v provozních nákladech.  Praha 6 v zadávací dokumentaci definovala své požadavky, konkrétní parametry budou předmětem jednotlivých nabídek. Městská část mimo jiné také požaduje i revitalizaci přilehlého vnitrobloku, vybudování komunitních prostor, podzemních garáží i přednostní přijímání občanů Prahy 6 v rezervované kapacitě.
Vítěz bude znám už během května, kdy se sejde výběrová komise a doporučí nejvhodnějšího partnera. Pokud celý proces proběhne bez komplikací, tak na červnovém zastupitelstvu padne konečné rozhodnutí o vítězi tohoto projektu.

Seniorské centrum Šatovka
Centrum pro seniory vznikne v horizontu několika let i v objektu Šatovky, která je v současnosti prázdná. Nikoli však vinou Prahy 6. Ta potřebuje k jeho vytvoření změnu funkčního využití územního plánu, kterou schválil magistrát po sedmi letech teprve v březnu letošního roku, kdy se objekt dostal do centra dění poté, co ho obsadili na několik dnů squatteři. „Kauzu Šatovka jako by napsal Franz Kafka. Ukazuje na absurditu celého systému a skvěle dokazuje, jak to dopadá, když se odborným věcem věnuje někdo, kdo jim nerozumí. A je smutné, že lidé, kteří se svou neschopnost a neodbornost snaží účelově ´hodit´ na Prahu 6, potřebovali k probuzení vpád squatterů,“ komentuje situaci Ondřej Kolář. „Dosud mi nikdo neodpověděl na jasnou otázku – proč trvalo hlavnímu městu schválit velmi jednoduchou změnu územního plánu sedm let a proč magistrát problém řešil až poté, co se z problému stal skandál?“ ptá se starosta.
Během sedmi let, co žádost o změnu územního plánu ležela na magistrátu, Praha 6 posuzovala několik variantních studií na využití celého areá­lu pro zdravotní a sociální účely, od klasického seniorského zařízení až po léčebnu různých druhů demencí a zjišťovalo se, pro které z uvažovaných možností je tato lokalita nejvhodnější. Když byl Praze 6 svěřen v roce 2014 bývalý domov seniorů, trojdomí v Šolínově ulici, který má vyšší kapacitu a celkově je vhodnější pro vybudování nového domova seniorů a Alzheimer centra, bylo od původních plánů upuštěno a hledalo se nové využití.
 „V usedlosti Šatovka by tak měly vzniknout malometrážní bytové jednotky rozmístěné okolo společného prostoru domu s patřičným provozním vybavením a společně využitelných venkovním prostorem. Sloužily by seniorům, kteří se ocitli v tíživé situaci a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a mohou ještě vést samostatný život ve vhodných podmínkách doplněných o sociální službu,“ představuje plány městské části radní Milena Hanušová. Při přestavbě bude respektován celkový charakter zástavby Šáreckého údolí, velikost a členění jednotlivých hmot a použitá materiální skladba.  
Praha 6 by tento projekt sama financovala i provozovala, prostřednictvím Pečovatelské služby.
Součástí Šatovky by mělo být i komunitní centrum otevřené veřejnosti, které přinese žádoucí kontakt obyvatel centra s okolím. Usedlost by se tak měla stát zároveň i místem pro občanské aktivity, které v této lokalitě schází.
Podle posudků stavebně technického stavu není v současnosti možné objekt využívat k bydlení, případně zájmovým činnostem, o což projevili zájem například squatteři.
V těchto dnech rada městské části schválí další postup pokračování přípravy centra a do konce srpna připraví zadání architektonické soutěže na tento projekt.