Volné pobíhání psů dovoleno na 16 místech

náhled souboruPodle statistik chovají obyvatelé České republiky milion koček a dva miliony psů. Právě chov psů může způsobovat ve velkých městech problémy – majitelé by jim rádi dopřáli co nejvíce volného pohybu, ostatním to může vadit.

Radnice v Praze 6 vyhradila šestnáct míst, takzvaných psích louček, kde je volný pohyb zvířat dovolený. Ke konfliktům mezi majiteli a nemajiteli dochází především ve velkých parcích jako Ladronka, obora Hvězda a podobně, kde je volný pohyb psů zakázaný. Přesto zde bývají k vidění skupiny volně pobíhajících a hrajících si zvířat, která mohou ohrozit – například je srazit na zem nebo pokousat – především děti a hůře se pohybující seniory. Také nezřídka dochází k napadení zvířat mezi sebou. Proto je bezpodmínečně nutné mít psy na vodítku, ve sféře své ovladatelnosti, především tam, kde je velká koncentrace lidí.


Zákaz vstupu na dětská hřiště
„V poslední době přináší soužití lidí a psů, především ve velkých městech, časté problémy, kterým by bylo možno alespoň částečně předcházet, pokud by byla dodržována příslušná legislativa ze strany chovatelů psů,“ říká radní pro životní prostředí Roman Mejstřík (ANO) a vysvětluje, že „vyhláška stanoví, že psi nesmějí vstupovat na veškerá dětská hřiště a pískoviště – oplocená i doposud neoplocená – a to bez výjimky“. Stejně tak je zakázáno volné pobíhání psů ve veřejné zeleni, přičemž zde se vyhláška odvolává na katastr a zákaz se týká jak přímo zeleně, tak zeleně v zástavbě nebo ostatní veřejné zeleně, včetně zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících.
Překvapivě není striktně upraveno pobíhání psů po silnicích. Silniční zákon stanovuje vlastníkovi domácích zvířat povinnost zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.


Psí louky
Praha 6 si je však vědomá, že psi ke svému zdárnému vývoji potřebují hodně pohybu i kontakt s ostatními zvířaty. Proto jsou na území městské části vytipované lokality, kde je volné pobíhání psů možné pod dohledem jejich majitele. Pes, který je zde navolno, by měl mít alespoň základní výcvik a reagovat na pokyny toho, kdo ho venčí. Pokud je volné pobíhání psů povoleno přímo v daném parku, je to označeno v současné době piktogramem. Plochy pro volný pohyb psů podléhají schválení magistrátu hlavního města, kde čekají na souhlas další lokality vhodné pro volný pohyb psů.
K vzájemnému bezproblémovému soužití lidí a psů ve městě pomůže i důsledné udržování čistoty. Povinnost uklízet psí exkrementy je stanovena vyhláškou hlavního města, které se říká o čistotě. Porušení povinností, stejně jako volné pobíhání může postihovat městská policie. Chovatelé psů mají i další zákonné povinnosti jako je očkování proti vzteklině, označení psa mikročipem a přihlášení psa do evidence chovatelů psů, kterou vede magistrát.

Psí louky v Praze 6: