Knihovna na Petřinách

náhled souboruKnihovna na Petřinách patří k nejmenším v celém hlavním městě, má plochu jen 155 metrů čtverečních. Navíc celá léta funguje v jakémsi nou­zovém režimu, sídlí v provi­zorní budově školky postavené v roce 1953.

Ačkoli existuje plán na vybudování moderní knihovny, která by se stala i společenským centrem, ­termín začátku stavby je v nedohlednu. Současná pobočka městské knihovny je umístěná v jednopodlažní nepodsklepené budově staré 65 let, která patří – stejně jako přiléhající pozemek – hlavnímu městu. V devadesátých letech zde byly provedeny nejnutnější rekonstrukční práce, včetně přípojek inženýrských sítí. Stavba byla zkolaudována v roce 1992 s tím, že by měla sloužit do roku 2000. Poté ná­sledovalo několik krátkodobých rekolaudací. V roce 2010 bylo odborem výstavby městské části Praha 6 rozhodnuto prodloužit povolení k užívání objektu do roku 2015. Další opravy a úpravy se už ukázaly jako nerentabilní, navíc stejně nevedly k tomu, aby zde vznikla moderní pobočka ve standardu, jaký si současný provoz vyžaduje. Proto přišlo rozhodnutí budovou zbourat a postavit na Petřinách novou, moderní knihovnu.


Proč knihovna nestojí
Ačkoli projekt na stavbu nové budovy knihovny už existuje delší dobu, se stavbou se ještě nezačalo. Lidé ze sousedství se v rámci územního řízení postavili proti ní, několikrát se odvolali, což stavbu zpozdilo.
„Na úvod bychom rádi podotkli, že nejsme proti knihovně samotné. Avšak projekt od počátku vykazoval architektonické a stavební nedostatky, které byly důvodem odvolání a které byly následně potvrzeny magistrátem hlavního města,“ uvádějí ve vyjádření pro Šestku členové Společenství vlastníků, Mahulenina 1855, 1856, 1857.
Co jim tedy konkrétně vadí? Zvýšená dopravní zátěž nejen při samotné stavbě, ale i dalším provozu. Stavba počítá s výjimkou na par­kování v rozsahu čtyři místa, což obyvatelé považují za absolutně nedostatečné. Také to, že za­městnanci a návštěvníci jim parkují už nyní na modrých zónách určených pro rezidenty. Se zvýšením kapacity přibude zaměstnanců i návštěvníků, navíc je zde naplánovaný sál s ka­pacitou osmdesát lidí a oni prý pak nezaparkují vůbec.
„Spoluprací městské části s městskou knihovnou se nám podařilo získat krásný návrh nové knihovny na Petřinách. Budova využívá polohy na nároží a je stejně vysoká jako sousední bytový dům. Její součástí je komunitní zahrada s kavárnou či multifunkční sál. Absolutně nechápu reakce odpůrců proti této stavbě,“ komentuje potíže s povolováním stavby místostarosta pro územní rozvoj Martin Polách (ANO).


Není to jen dům na knihy
Praha 6 by stavbou knihovny získala nejen novou pobočkou, ale teprve pátou budovou v celé historii hlavního města, která byla přímo projektována jako knihovna. „Nepůjde o dům na knihy, ale o knihovnu, která bude místem setkávání – lidí s lidmi, lidí s kulturou, lidí se vzděláváním. Knihovnu, která propojí minulost ukrytou v klasických dílech s prvními pokusy vytvořit něco nového, říká Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze. Podobný názor má i starosta Ondřej Kolář: „Moderní knihovna je dnes hlavně místo pro setkávání lidí, prakticky komunitní centrum. Právě to Petřinám chybí – ukázaly to nakonec i podněty, které nám obyvatelé Petřin zaslali,“ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09) a dodává, že pokud má knihovna sloužit i jako moderní místo pro setkávání, má-li v ní být multifunkční sál, kavárna, stavba má jeho plnou podporu.
S novou knihovnou souhlasí i opoziční Zelení, jen by zvolili jiné řešení: „Do školičky bychom vrátili školičku, kterou Petřiny tolik potře­bují, a pro knihovnu našli jiné vhodné umístění. Nevyužitých a chátrajících objektů je v této ­lokalitě více,“ je přesvědčena Pavla Ducháčková Chodková.