Macharovo náměstí

náhled souboruNa začátku byl nesouhlas místních obyvatel s provizorní dvoupodlažní stavbou vedle tenisových kurtů, která sloužila jako ubytovna. Radnice se rozhodla podnět řešit a spojit s celkovým řešením Macharova náměstí na Ořechovce. Svolala setkání s občany, provedla anketu a vypsala veřejnou architektonickou soutěž.

Do soutěže autoři přihlásili devět návrhů, jeden musel být vyloučen, neboť nesplňoval formální náležitosti. Jeho autor se odvolal, což zdrželo prezentaci výsledků soutěže, na pořadí to však nic nezměnilo. „V porotě soutěže je vždy převaha nezávislých členů. Protože se jedná o Ořechovku byl mezi nimi i ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze, pan architekt Ondřej Šefců. Tato porota se na vítězi většinově shodla a výsledky následně schválila rada,“ popisuje místostarosta pro územní rozvoj Martin Polách (ANO). Jak se uvádí v protokolu z jednání poroty, na vítězném návrhu ocenila především to, že „…navazuje na centrální objekt kina Ořechovka a nechává ho vyniknout. Rozdělením herních ploch umožňuje vysokou variabilitu pro akce i jiného než sportovního charakteru, chytře využívá svažitosti terénu k zapuštění nového objektu zázemí.“ Odůvodnění končí větou, že právě tento návrh má potenciál vytvořit z Macharova náměstí skutečné centrum Ořechovky.
V listopadu 2016 zorganizovala radnice na Macharově náměstí setkání s občany, kde byly sebrány podněty a názory lidí na chystané úpravy v oblasti Ořechovky. Mezi názory, které získaly největší podporu, se objevilo: zachovat hřiště a původní rozsah zástavby, následoval podnět nechat sportoviště Pod Ořechovkou a zrekonstruovat ho a kladné hlasy převažovaly i u požadavku na zachování laviček na Macharově náměstí. Po setkání následovala anketa, která trvala do začátku ledna. Její výsledky, stejně jako další informace, najdete na www.praha6.cz/orechovka. Ačkoli byli občané do diskuze o budoucí podobě Macharova náměstí zapojeni, s výsledným řešením a vítězným návrhem nesouhlasí, sepisují proti němu petici. Reakce spolků najdete na straně 25.


Sáňkovat se bude dál
„Na Macharově náměstí radnice slibovala odstranění nevzhledných prozatímních buněk, což se neděje. Na místo toho plánuje, k nevoli místních, rozsáhlou rekonstrukci náměstí, která nejen že nezohledňuje charakter území, ale bude vyžadovat i změnu územního plánu,“ říká k návrhu Jiří Lála z ODS. Podle Martina Polácha bylo od počátku cílem radnice nalézt nejlepší možnou podobu náměstí, nikoliv jen oprášit původní řešení. „Kurty potřebují objekt zázemí, ale dominantní budovou náměstí je stará Ořechovka – ta musí vyniknout. To je důvod, proč jsme v soutěži nedali podmínku dodržení územního plánu. Byl jsem zvědavý na to, jak soutěžící vyřeší vztah těchto dvou objektů. A vítězové to dle mého názoru vyřešili geniálně – zázemí skryli do svahu a kurty posunuli níže na úroveň ulice Na Ořechovce. Nechali vyniknout původní symetrický objekt a centrální osu navíc podpořili umístěním veřejného prostoru. Z mého pohledu super řešení. Nechápu, proč vzniká petice za standardní stavbu objektu zázemí přímo proti staré ­Ořechovce,“ vysvětluje místostarosta. Podle něj je požadavek místních na zachování stávajícího počtu hřišť a rozsahu zástavby splněn. „Rozsah zástavby je vlastně menší než dříve, spíše žádný. Díky tomu, že se hřiště rozestoupila do stran vznikne centrální prostor náměstí, který na Macharově náměstí doposud chyběl. Posunutím hřišť blíže k ulici a zapuštěním objektu zázemí pod zem vlastně nedochází k úbytku zeleně,“ vysvětluje Polách a dodává: „Požadavek na ­sáňkování je relevantní a určitě jej do návrhu zapracujeme. Sáňkování bude možná lepší než dnes.“