Budoucnost Ladronky

náhled souboruZhruba rok připravovala radnice spolu s občany, spolky i sportovními organizacemi Plán pro Ladronku – strategický dokument, obsahující sedmnáct opatření, která by měla v následujících deseti letech toto místo vylepšit a zkvalitnit.

„Našim cílem není přilákat na Ladronku další tisíce návštěvníků, ale chceme zvýšit komfort a služby pomocí dílčích změn a prů­běžné správy. Zaměřujeme se na vylepšení stávajícího stavu, revitalizaci cest, ploch a vy­bavení,“ říká místostarosta pro územní rozvoj Martin Polách (ANO) a dodává, že Ladronka by měla stále zůstat všestranným parkem, kterému nebude dominovat žádná z funkcí. Proto také nový plán navrhuje orientační rozlišení ploch – na zóny klidu, aktivit a sportu. Stále platí, že jednotlivé skupiny uživatelů ale musejí být k sobě tolerantní a respektovat se, jinak žádné rozlišení nepomůže.


Park jako klidová zóna
Z anket i setkání s občany vyplynulo, že Ladronka je velmi oblíbeným místem pro vycházky. Tuto funkci chce plán nejen zachovat, ale podmínky pro procházky ještě vylepšit. Proto by mělo dojít k:


Důležitá bezpečnost
Kromě chodců si Ladronku oblíbili i sportovci, kteří zde jezdí na kolečkových bruslích, kolech a podobně. Zatímco v západní části areálu už byla vytvořena nová smyčka a nachází se zde z velké části trávníkem oddělená část pro chodce a bruslaře, ve východní části je stále jedna asfaltová dráha pro sportovce a pěší. A je poměrně úzká pro bezpečný obousměrný provoz. Proto zde dochází ke konfliktům a nebezpečným situacím. Kritické místo vzniká před usedlostí Ladronka, kde se kříží několik cest. Proto plán navrhuje:


Areál kolečkových sportů
Část Ladronky za podjezdem pod Kukulovou ulicí u Kauflandu se dnes využívá velmi málo. To chce radnice změnit a plánuje tady vybudování areálu kolečkových sportů.

Více toalet a další občerstvení

Velmi často občané kritizují nedostatečné zázemí v areálu, kdy toalety a občerstvení jsou k dispozici jen v usedlosti Ladronka, brzy ráno a pozdě večer zde však zcela chybí. Proto nový plán počítá:

Více hřišť

V současnosti jsou v areálu umístěna pouze dvě dětská hřiště – při Tomanově ulici a u usedlosti Ladronka. Vzhledem k velké rozloze areálu a vytíženosti zejména ve špičce je tento počet nedostatečný. Přibýt by měla i sportovní hřiště a prvky pro dospělé.

Rozšíření areálu
Strategický plán pro Ladronku také počítá s rozšířením tohoto oblíbeného volnočasového areálu, a to hned dvěma směry. První rozšíření by mělo vést přes Podbělohorskou do místa bývalého technického areálu i na přírodní plochy. Podle návrhu Metropolitního plánu je zde plocha o velikosti skoro 40 tisíc metrů čtverečních vymezená pro vznik nového parku Nad Motolskou nemocnicí, který by se mohl propojit s Ladronkou.
Druhou možností, kam se může areál rozšířit, je směrem ke Strahovu. Záměrem je prodloužení ulice Tomanova na východ a vytvoření jakési osy spojující oba strahovské stadiony. Jako vhodné se jeví posunutí ulice Atletická na jih směrem k usedlosti Spiritka do prostoru dnešního parkoviště, které by se přesunulo na druhou stranu k parku. Tím by vznikl dostatečný zelený koridor pro rozšíření Ladronky.


Vlastní správce
Plán pro Ladronku také počítá s citlivou údržbou a zachováním zeleně, zabývá se i konáním velkých společenských akcí, které ruší zvlášť lidi bydlící v okolí.
Na přání návštěvníků se uvažuje o zřízení pozice správce, který by se staral o každodenní údržbu parku a byl i prostředníkem při řešení stížností, dotazů či podnětů. Kontakt na něj by měl být v celém parku veřejně dostupný.