Vznikne v Liboci první samostatná waldorfská škola?

náhled souboruKdyž se na jaře dohodla městská část se soukromou školou Prague British International School (PBIS) ve Vlastině ulici na postupném uvolňování míst a tříd ve prospěch ZŠ Dědina, následovala otázka – jak škola bude tyto prostory využívat, když jsou od hlavní budovy vzdáleny půl kilometru?  

Ředitel základní školy se do detašovaného objektu rozhodl od září umístit šestou waldorfskou třídu. „Jsou to naši budoucí rytíři a ústředním motivem šesté třídy waldorfské je, že děti poznávají a v sobě samotných budují rytířské ctnosti. Jsou to právě ony, které spolu s paní učitelkou jako první kmenová třída využívají detašované pracoviště na Vlastině, ačkoli to nemají jednoduché,“ popisuje Zuzana Tinglová, výkonná ředitelka spolku rodičů Waldorfská aktivita.


Samostatná škola pro další rozvoj
Že jde o záměr, který by měl pokračovat a vést až ke vzniku samostatné waldorfské školy na šestce, potvrzuje ředitel ZŠ Dědina Mojmír Dunděra: „Ano, to je moje vize a přijde mi jako optimální řešení. Naše škola kombinuje dva vzdělávací programy: klasický a waldorfský. Oba jsou hodně obsahově i organizačně odlišné.“ Zřízení detašovaného pracoviště ve Vlastině tak nabízí podle něj ­příležitost pro fyzické oddělení obou směrů, což jim do budoucna otevře možnost pro další rozvoj. V letošním školním roce využívá waldorfská šestá třída budovu PBIS k výuce a děleným hodinám, zázemí má však stále v hlavní budově na Dědině, kam také děti chodí na tělocvik, obědy a probíhají zde společně aktivity. Příští rok se ve Vlastině ulici uvolní další dvě třídy a pravděpodobně je opět obsadí děti z waldorfu. Od školního roku 2025/26 bude k dispozici celá škola. Že by nebyla naplněná, nehrozí. „Jen v Praze 6 je šest mateřských školek, ­dětských skupin a klubíků, které pracují s principy waldorfské pedagogiky. Do waldorfských tříd při ZŠ Dědina se přitom dostane jen malá část z nich,“ upozorňuje Zuzana Tinglová.
Sestěhování waldorfských tříd do jedné ­budovy a vytvoření samostatné školy vítá starosta Jakub Stárek (ODS) i nová místostarostka pro školství Mariana Čapková (Praha 6 Sobě), která už při svém působení na hlavním městě Praze waldorfské školství podporovala a věnovala se hledání možností zajištění samostatné budovy pro waldorfskou školu v Praze 6. „Postupně jsme s kolegy z waldorfské školy prošli několik možností, přes Proboštský dvůr, Veleslavínský zámeček, až po v tuto chvíli ­zřejmě nejrealističtější variantu budovy PBIS. Tuto budovu ale znám zatím jen zvenku, a než dojde k finálnímu rozhodnutí, je pro mě nutností se se situací dobře seznámit, včetně majetkových otázek, se školou spojených,“ říká místostarostka.


Projekt má podporu opozice, ale…
Prague British International School v budově sídlí patnáct let a za tu dobu zde neproběhly žádné významné opravy. Právě stav objektu může zpočátku projekt vytvoření samostatné waldorfské školy komplikovat a brzdit. „Když nepočítáme loňskou stavbu oddělujících příček, zvláštního vchodu a další nutné úpravy, což za vylepšení školní budovy jistě považovat nelze, jiné opravy zde neprobíhaly. Ovšem walfdorfské vzdělávání chceme a věříme, že se podaří prosadit rekonstrukci budovy ještě před jejím předáním podle potřeb tohoto přínosného vzdělávacího programu,“ říká Tereza Hubáčková (Piráti). Na další nesrovnalosti pak upozorňuje také zastupitel Marek Baxa (TOP 09): „Umístění v PBIS je podle nás problematické také proto, že zde nejsou dořešeny vlastnické vztahy k pozemku školy. Waldorfské školství je zčásti založeno na venkovních aktivitách a je proto důležité, aby samostatná waldorfská škola byla umístěna v nemovitosti, která tyto aktivity umožní.“
I přes tyto výhrady ale všechny opoziční strany vytvoření samostatné waldorfské školy na šestce podporují. „Praha 6 by měla mít vůli dětem nabídnout prostředí školy, do které se děti a žáci těší, kde je rozvíjeno jejich myšlení, logika a sebepoznávání v harmonii a toleranci,“ doplňuje Taťána Klíčová (ANO).


Pro šestku, nebo celou Prahu?
V současnosti však platí na území hlavního města vyhláška o takzvané spádovosti škol, podle níž je ředitel povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodě. To znamená, že i ve waldorfské škole by měly přednost děti z Dědiny před těmi z jiných lokalit šestky. „Jsem rád, že třídu v objektu Vlastina využila waldorfská třída, a umím si představit, že bychom zkusili požádat magistrát a ministerstva, aby budoucí waldorfská škola měla jeden spád pro celou Prahu 6, tak ať rodiny se zájmem o alternativní vzdělávací program nenutíme k přehlašování dětí do spádu v Dědině,“ nabízí svou vizi starosta Jakub Stárek. Někteří by spádovou oblast dokonce rozšířili na území celého hlavního města. Vznik samostatné waldorfské školy by se ­pozitivně projevil i na kapacitě Základní školy Dědina. „Oddělením waldorfské části by se nám uvolnilo deset učeben a dva kabinety. Další přístavbou bychom měli získat druhou jídelnu, několik kabinetů a čtyři učebny. Tedy pokud bychom to spočítali, tak by na Dědině mohlo přibýt čtrnáct učeben,“ uzavírá ředitel školy Mojmír Dunděra. Volné určitě nezůstanou, protože už na počátku příštího roku by měl být dokončený v této lokalitě nový developerský projekt, díky němuž přibydou škole nové spádové děti.