ZŠ E. Destinnové a nám. Svobody začínají nový školní rok s vyšší kapacitou

náhled souboruPo roce stavebních prací mají ZŠ E. Destinnové a nám. Svobody nové kmenové učebny pro 240 žáků, odborné učebny, knihovny, studovny, kabinety a potřebné sociální zázemí. Obě se také staly bezbariérovými – díky novým výtahům umístěným do schodišťových věží a pojízdným plošinám.

Půdní vestavby na základních školách E. Destinnové a nám. Svobody 2 přišly celkem na 91 milionů korun, z toho 27 činila dotace hlavního města.
„Projekt přístavby škol jsme chystali velmi precizně a ve spolupráci s oběma řediteli. I proto se nyní můžeme společně radovat z toho, že školy dostávají zázemí pro další zkvalitnění výuky. Jde totiž nejen o zvýšení kapacit obou škol, ale zejména o vybudování mnoha odborných učeben, divadelního sálu, knihovny a zázemí pro pedagogy, školy získávají i další interaktivní tabule,“ popisuje radní pro školství Marie Kubíková (ODS).
Ve škole Emy Destinnové nově slouží dětem dvě kmenové třídy, pět malých učeben, odborná učebna / kmenová třída, knihovna, studovna, herna, keramická dílna, dva kabinety, a to vše doplňuje nové hygienické zázemí. „Kromě učeben pro výuku jazyků s nejmodernějším vybavením vznikla učebna chemie s kabinetem, která splňuje požadavky současného i budoucího směru ve vzdělávání. Žákům se mimo jiné otevře cvičná kuchyňka, rozvíjet své dovednosti a schopnosti mohou také v keramické dílně a polytechnické učebně. Nechybí ani kabinet primární prevence,“ vypočítává ředitel ZŠ Emy Destinnové Ota Bažant. Do půdní vestavby sousední ZŠ nám. Svobody 2 architekt umístil čtyři kmenové třídy, jednu malou učebnu, odbornou učebnu/kmenovou třídu, knihovnu, hudebně dramatický sál, čtyři kabinety, jednu počítačovou učebnu a hygienické zázemí. „Díky půdní vestavbě můžeme zvýšit odbornou úroveň výuky. Zřízením přírodovědné laboratoře, hudebně-dramatického sálu s knihovnou, dějepisné a zeměpisné učebny i novým vybavením digitálními technologiemi budou moci učitelé děti názorně motivovat k touze po poznávání a k nabývání nových dovedností,“ říká ředitelka ZŠ nám. Svobody Michaela Rybářová.
Z participativního rozpočtu Šance do škol si žáci během podzimu dovybaví nové prostory podle svých představ – těšit se mohou na akvárium v přírodovědné učebně nebo bicí soupravu v hudebně.
Kromě dokončení půdních vestaveb došlo během prázdnin v obou školách k instalaci nových umyvadel ve třídách, ke kterým byla přivedena teplá voda, opravila se také dosluhující kanalizace. V jedné tělocvičně se měnila dosluhující sportovní podlaha. V roce 2023 bude podle radní Kubíkové ná­sledovat dobudování zcela nové školní kuchyně v ZŠ náměstí Svobody a revitalizace školního dvora.