Jak získat službu tísňového volání

náhled souboruSlužba tísňového volání pomáhá při náhlých potížích či zraněních seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří žijí sami doma a jinak by se v podobných situacích ocitli bez pomoci. Praha 6 na ni přispívá už od roku 2004. 

Systém elektronického bezpečnostního dohledu – kterému se často říká tísňové tlačítko – je určen lidem, kteří se pro omezenou pohyblivost či osamělost necítí být zcela soběstačnými, a přesto chtějí žít ve svých domovech. Cílem této péče je poskytnout odbornou pomoc nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a snížit zdravotní a sociální rizika a umožnit jim žít v jejich vlastním prostředí co nejdéle.
Doposud městská část poskytovala finanční příspěvek organizaci Život 90, která za něj nakoupila a instalovala zařízení v bytech klientů. Protože službu postupně začalo nabízet několik dalších organizací, nabízí nyní Praha 6 svým občanům možnost volby mezi registrovanými poskytovateli tísňové péče, jako jsou například:
⟶ Anděl na drátě
⟶ Anděl strážný
⟶ Chytrá péče
⟶ Institut zdravotně-sociálních služeb/Náš Slunovrat
⟶ Život 90
Jak tedy postupovat, pokud o tísňovém tlačítku uvažujete pro sebe nebo své blízké?
Vyberte si z registrovaných poskytovatelů této služby a nechte si ji instalovat. Poté si stáhněte na www.praha6.cz – Menu – Odbory – Odbor sociálních věcí kompletní pravidla Poskytování finančního daru uživatelům sociální služby tísňová péče včetně žádosti o tuto podporu. Po jejím vyplnění a dodání potřebných dokladů vám městská část na službu poskytne dar ve výši 75 % buď z ceny zakoupeného zařízení, nebo úhrady za repasované zařízení. Příspěvek lze použít i na úhradu aktivačního poplatku. Maximální částka činí 5000 korun.