Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Antisprejerový program - Co dělat? ›› detail/podstránka

Antisprejerový program - Co dělat?

Co dělat vidím-li poškozený dům?

Událost ohlásím na bezplatnou infolinku Městské části Praha 6 - tel.  800 100 596. Vlastníci nemovitostí by měli podat trestní oznámení na neznámého pachatele na Policii ČR.


Co dělat vidím-li sprejera?

Na základě zákona (č. 141/1961 Sb. - trestní řád), § 76, odst. 2 může cituji "omezit osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu či bezprostředně poté kdokoli, pokud je to nezbytné ke zjištění totožnosti, k zamezení útoku nebo k zjištění důkazů." Na základě tohoto ustanovení může zadržet sprejera kdokoli za splnění určitých faktorů:

  1. Musím předem zvážit zda jsem fyzicky i intelektuálně připraven na střet s osobou porušující zákon.
  2. Musím zhodnotit zda mé schopnosti jsou dostačující abych byl schopen započatý zákrok dovést do úspěšného konce.
  3. Před započetím činnosti spojené s omezením osobní svobody informovat Policii ČR nebo Městskou policii. V případě nebezpečí z prodlení tak učinit neprodleně po omezení osobní svobody podezřelého.
  4. Při prováděném zákroku dbát patřičné cti a vážnosti podezřelého tak, aby zákrok nevybočil z mezi nutné obrany (§ 13, zák.č. 160/1961 Sb. – trestní zákon).
  5. Pokud možno přizvat další osobu, které sdělit své podezření.
  6. V případě rozhodnu-li se přímo nezakročit, bezodkladně informuji Policii ČR nebo Městskou policii na tísňových linkách 158 nebo 156, případně místně příslušnou stálou službu – PČR na tel. 974851101, či – MP na tel. 224312359.
  7. O posprejovaném objektu zároveň informuji pověřeného pracovníka Úřadu městské části Praha 6 na bezplatné telefonní lince – 800 100596.

 

Přihlášení do antisprejerského programu MČ Praha 6
Adresa objektu: *
Vlastník objektu: *
Adresa pro příjem pošty: *
Kontaktní osoba: *
Telefon: * 9 číslic bez mezer
Email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/antisprejovy_program_codelat ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz