Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Praha 6 ›› Reálie ›› Čestní občané ›› Rok 2013 ›› prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. ›› detail/podstránka

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK FNM

náhled souboru* 12. 1. 1949, Praha

Zdroj: 1. LF UK

 

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1975. Poté nastoupil na Otorinolaryngologickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze k Prof. MUDr. Karlu Sedláčkovi. Po složení I. a II. atestace z otorinolaryngologie obhájil v roce 1984 kandidátskou dizertační práci. V roce 1986 byl jmenován docentem a převzal vedení kliniky po Prof. MUDr. Stanislavu Tichém, DrSc. Kliniku řídil do roku 2016, tedy 30 let. V roce 1989 obhájil doktorskou dizertační práci, v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor otorinolaryngologie. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK se během jeho působení stala jedním z největších ORL pracovišť v Československu a poté i v České republice. Velmi výrazně tomuto rozvoji přispělo přestěhování pracoviště do Fakultní nemocnice v Motole v roce 1997.

Prof. Betka zavedl těsnou spolupráci kliniky s experimentálními pracovišti. Bylo založeno Centrum laserové chirurgie, v roce 1987 byla provedena první kochleární implantace v Československu a vzniklo první Centrum pro kochleární implantace. Významně se rozšířily operační onkochirurgické techniky. Byla zavedena chirurgie baze lební, chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek, rozšířena chirurgie slinných žláz, byly provedeny první endoskopické operace paranazálních dutin v ČR a následně zaveden endoskopický přístup do chirurgie baze lební.

Pod vedením prof. Jana Betky na klinice začala působit katedra otorinolaryngologie IPVZ, jejímž je doposud předsedou. Byl předsedou a nyní je 1. místopředsedou výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Je předsedou Akreditační komise ORL a chirurgie hlavy a krku, členem vědecké rady Univerzity Karlovy a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, členem kolegia děkana 1. lékařské fakulty UK.

Význam české otorinolaryngologie byl oceněn v roce 2015 pověřením uspořádat celoevropský otorinolaryngologický kongres, jehož byl prof. Betka prezidentem. Kongresu se zúčastnilo téměř 4000 otolaryngologů z celého světa. Vychoval řadu kolegů, kteří úspěšně působí jako přednostové a primáři po celé České republice. Je autorem a spoluautorem více než 300 publikací, dvakrát obdržel cenu ministra zdravotnictví za nejlepší vědecký grantový projekt. Získal také mimo jiné zlatou medaili Univerzity Karlovy a Cenu za přínos světové otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku Trilogical Society.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/betka ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz