Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2014 ›› Bilance příjmů a výdajů ›› detail/podstránka

Bilance příjmů a výdajů městské části Praha 6 na rok 2014

      v tis. Kč
T e x t Schválený Upravený Návrh
  rozpočet rozpočet rozpočtu
  na rok 2013 k 30.9.2013 na rok 2014
       
P Ř Í J M Y      
Daňové příjmy 92 850,00 92 850,00 93 550,00
Nedaňové příjmy 39 396,00 52 419,80 27 300,00
Přijaté dotace 465 531,00 447 778,30 551 203,00
       
Ú H R N   P Ř Í J M Ů 597 777,00 593 048,10 672 053,00
       
V Ý D A J E         
Běžné výdaje 684 483,00 721 574,60 735 560,00
Kapitálové výdaje 240 000,00 326 591,60 489 900,00
Ú H R N   V Ý D A J Ů 924 483,00 1 048 166,20 1 225 460,00
       
R O Z D Í L   P Ř Í J M Ů   A    V Ý D A J Ů -326 706,00 -455 118,10 -553 407,00
       
F I N A N C O V Á N Í      
8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech 316 966,00 445 378,10 253 407,00
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy     300 000,00
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje      
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček      
8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 9 740,00 9 740,00  
8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje      
C E L K E M    F I N A N C O V A N Í 326 706,00 455 118,10 553 407,00
       
rozdíl 0,00 0,00 0,00


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/bilance_navrh14 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz