Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2015 ›› Kapitálové výdaje – předpokládané celkové výdaje akcí ›› detail/podstránka

Kapitálové výdaje – předpokládané celkové výdaje akcí na rok 2015

    ORG Název akce Skutečné čerpání výdajů na akci do roku 2013 Skutečné čerpání výdajů na akci za rok 2014 Návrh na zařazení do rozpočtu na rok 2015 Předpokládané výdaje na další roky Investiční výdaje na akci celkem
                 
      01 - ROZVOJ OBCE          
3636 6121 15601 Přemostění Horoměřická - projektová dokumentace     1 000,00 2 000,00 3 000,00
3636 6121 15602 AVČ Ladronka IV. etapa - projektová dokumentace     2 000,00 30 000,00 32 000,00
3636 6121 15603 Pěší a cyklistická stezka - Poutní cesta Loreta Hájek (část)     500,00 10 000,00 10 500,00
celkem 0,00 0,00 3 500,00 42 000,00 45 500,00
                 
      02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA          
3745 6121 13635 Zápolí Písecké brány - projektová příprava 314,60 35,40 750,00 7 250,00 8 350,00
3745 6121 7601 Centrální park Hanspaulka - Kotlářka 8 662,08 308,90 6 600,00 12 000,00 27 570,98
3745 6121 15604 Pořízení velkých herních prvků     500,00 1 000,00 1 500,00
3745 6121 15605 Revitalizace parku K lánu     3 000,00   3 000,00
3745 6121 15606 Revitalizace vnitrobloku Bolívarova     2 000,00   2 000,00
3745 6121 15607 Vybudování sportoviště Pětidomí x José Martího     1 500,00   1 500,00
3745 6125 15608 SW - "Stromy pod kontrolou"     1 000,00 2 000,00 3 000,00
3745 6121 13638 Revitalizace parku Lazáro Cardénase del Rio - projektová příprava     500,00 3 500,00 4 000,00
3745 6121 15609 Pěší propojení Africká x Kladenská     2 500,00   2 500,00
3745 6121 15610 Revitalizace parku Předpolí KC Kaštan - projektová příprava     400,00 1 600,00 2 000,00
celkem 8 976,68 344,30 18 750,00 27 350,00 55 420,98
                 
      04 - ŠKOLSTVÍ  A VZDĚLÁVÁNÍ          
3111 6121 14650 MŠ Vokovická - výstavba nového objektu 5 tříd MŠ - projektová dokumentace   119,80 2 400,00 39 470,00 41 989,80
3113 6121 14636 ZŠ a MŠ Kocínka - výstavba nového objektu I. etapa   1 205,40 40 000,00 60 000,00 101 205,40
3113 6121 14620 ZŠ Dědina - celková rekonstrukce sportovního areálu II. etapa (uzav. smlouva)   28 819,90 23 728,00   52 547,90
3111 6121 14653 MŠ Šmolíkova - realizace energetických úspor - dotace SFŽP   27,60 9 075,00   9 102,60
3111 6121 14654 MŠ Na Dlouhém lánu - realizace energetických úspor - dotace SFŽP   93,20 4 598,00   4 691,20
3113 6121 14655 ZŠ a MŠ J.A. Kom. (MŠ Mládeže) - realizace energet. úspor - dotace SFŽP   149,00 4 840,00   4 989,00
3111 6121 15611 MŠ Na Dlouhém lánu - rekonstrukce objektu (havarijní stav vývařovny)     30 752,00   30 752,00
3141 6121 15612 ŠJ Emy Destinnové - rekonstrukce - nevyhovující stav     18 000,00   18 000,00
3111 6121 15613 MŠ Juárezova - rekonstrukce zahrady - projekt zpracovaný SRPŠ     1 000,00   1 000,00
3113 6121 15614 ZŠ Marjánka - rekonstrukce sociálních zařízení     4 898,00   4 898,00
celkem 0,00 30 414,90 139 291,00 99 470,00 269 175,90
                 
      05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI          
4351 6121 13620 Šatovka - předprojektová a projektová příprava 139,20 169,40 2 500,00 182 500,00 185 308,60
4351 6121 15615 Šolínova 513/3 - předprojektová a projektová příprava     2 500,00   2 500,00
3524 6121 13646 LDN -projektová dokumentace 207,80 0,00 2 000,00   2 207,80
celkem 347,00 169,40 7 000,00 182 500,00 190 016,40
                 
      06 - KULTURA          
3317 6127 15616 Model objektu Prahy 6 (2 ks)     120,00   120,00
3326 6127 15617 Pamětní desky významné osobnosti     300,00   300,00
3326 6127 15618 Památník Veteránů (soutěž + projekt)     1 000,00   1 000,00
6171 6121 15623 Obnova vchodu do objektu RVZ Živohošť     60   60,00
celkem 0,00 0,00 1 480,00 0,00 1 480,00
                 
      08 - HOSPODÁŘSTVÍ          
3612 6121 10619 Rekonstrukce domů Nad Kajetánkou, Patočkova a Jílkova - dokončení 52 967,50 40 085,60 57 500,00   150 553,10
3612 6121 13631 Realizace stavby "Půdní vestavby" - dokončení  21 022,30 41 377,70 17 600,00   80 000,00
3612 6121 14623 Řešení plochy pro pozemní parkování ve vnitrobloku - Eliášova/Dr.Z.Wintra   3 770,90 1 000,00   4 770,90
3612 6121 15619 Rekonstrukce elektroinstalace v lékařské středisku Stochovská 530/43     300,00   300,00
3612 6121 14626 Zat. fasády, výměna oken a stav. úpr.  prostor - Stochovská 530/43 - dokonč.   3 693,00 550,00   4 243,00
3612 6121 14627 Rekonstrukce prostor Šmolíkova 864/05 - PD k výstavbě nové budovy   0,00 5 500,00 38 000,00 43 500,00
3612 6121 14628 Rekonstrukce bytů a nebytových prostor (různé budovy)   113,50 2 000,00 6 000,00 8 113,50
3612 6121 14635 Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 - předprojektová a projektová příprava   661,90 2 000,00 63 000,00 65 661,90
3612 6121 15620 Projektová dokument. k úpravě hydroizolace v bytovém domě Dejvická 919/38     250,00 1 900,00 2 150,00
3612 6121 14648 Rekonstrukce objektu Šultysova 905/26, Prah 6 - PD   1 141,30 500,00   1 641,30
3612 6121 14649 Výměna oken (tech. zhodnoc.) - Skleněný palác - Nám. Svobody 728/1   814,30 9 000,00 3 100,00 12 914,30
3612 6121 15621 Oprava fasády, PD a zateplení objektu - Meziškolská 1120/2     3 200,00   3 200,00
3612 6121 15622 PD na zateplení a sanaci suterénu vč. vnější izolace objektu - Radimova 447/8     200,00   200,00
celkem 76 852,64 91 658,20 99 600,00 112 000,00 377 248,00
                 
      09 - VNITŘNÍ SPRÁVA          
6171 6125 14631 Databázové a aplikační servery   1 982,30 1 000   2 982,30
6171 6125 14632 Záložní zdroj UPS   0,00 800   800,00
6171 6111 14606 Rozšíření licence SW   408,70 1 000   1 408,70
celkem  0,00 2 391,00 2 800,00 0,00 5 191,00
                 
      10 - POKLADNÍ SPRÁVA          
6409 6901   Investiční rozpočtová rezerva   0,00 4 579,00   4 579,00
celkem 0,00 0,00 4 579,00 0,00 4 579,00
                 
CELKEM     86 176,32 124 977,80 277 000,00 463 320,00 948 611,28

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/investice_navrh15 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz