Ceník inzerce časopisu Šestka

Plošná inzerce

1/1 strany
204 x 286 mm
34 300 Kč bez DPH

1/2 strany na šířku
204 x 143 mm
16 100 Kč bez DPH

1/2 strany na výšku
102 x 286 mm
16 100 Kč bez DPH

1/4 strany
102 x 143 mm
7 000 Kč bez DPH

1/8 strany na šířku
102 x 71,5 mm
3 150 Kč bez DPH

1/16 strany
51 x 74 mm
1 470 Kč bez DPH

1/3 strany
204 x 68 mm
10 500 Kč bez DPH

1/12 strany
102 x 34 mm
2 030 Kč bez DPH

1/24 strany
51 x 34 mm 
700 Kč bez DPH

Řádková inzerce

60 Kč bez DPH za 60 znaků - Pro občany Prahy 6, (trvalý a přechodný pobyt)

90 Kč bez DPH za 60 znaků - Pro občany z jiných lokalit

Významná životní jubilea např. zlaté svatby – 50 let, narozeniny nad 100 let jsou publikována pro občany Prahy 6 formou bezplatné inzerce.

SLEVY při opakování plošné inzerce

12 a více měsíců - celková sleva 20% včetně DPH

6-11 měsíců - celková sleva 15% včetně DPH

3-5 měsíců - celková sleva 10% včetně DPH

Podávání inzerce

Stáhněte si formulář objednávky inzerce [DOCX - 714kB] a vyplněný ho odešlete na inzercesestka@praha6.cz nebo volejte na telefon +420 220 189 154.

Pravidla pro podávání inzerce

Etický kodex inzerce

Vydavatel Šestky si vyhrazuje právo: