Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Potřebuji ›› Potřebuji si ověřit ›› Key Investments: DATA a FAKTA ›› detail/podstránka

Key Investments: DATA a FAKTA

Chronologie vztahu mezi Městskou částí Praha 6 a Key Investments a.s.

Městská část Praha 6 se v roce 2003 rozhodla pro zhodnocování volných finančních prostředků formou tzv. správy aktiv. Na rozdíl od podílových fondů, kde je klient vlastníkem podílového listu vyjadřující podíl na hodnotě fondu, u správy aktiv správce na základě smlouvy (charakteru obdobného vztahu mandant - mandatář) obhospodařuje “aktivně” prostředky, a to jménem klienta a na klientův účet, za což mu náleží odměna. Městská část Praha 6 vypsala v roce 2003 veřejné výběrové řízení podle zákona, v jehož rámci oslovila 12 renomovaných subjektů: Česká spořitelna a.s.,  Komerční banka a.s., ABN AMRO Asset management (Czech), a.s., ŽB Asset management, a.s., Commerzbank AG pobočka Praha, ČSOB Asset management a.s., SI Asset Management, a.s., Genesia Portfolio management a.s., Wood & Company a.s, Citibank a.s., ČP Invest investiční společnost a.s., ING investment management a.s.

Finanční výbor, složený ze zástupců všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu, doporučil rozdělit mezi uchazeče, kteří se umístili na prvních třech místech – tj. SI asset management a.s. (nyní Key Investments a.s.), ČSOB asset management a.s a ŽB asset management a.s. - částku 300 mil. Kč a to rovnoměrným dílem. Po schválení Radou městské části pak se všemi subjekty byly podepsány totožné smlouvy proto, aby správa u všech tří správců probíhala za srovnatelných podmínek a dosažené výsledky byly v čase vzájemně porovnatelné. Všem třem správcům bylo též avizováno, že i přes předpokládaný tříletý investiční horizont jejich výsledky budou již v jeho průběhu porovnávány s ostatními a mohou být přesunuty ke správcům s lepšími výsledky.

Ve smlouvách městská část požadovala, že správce musí respektovat vysoce konzervativní charakter investování „veřejných“ finančních prostředků, využívat pouze bonitní instrumenty kapitálového a peněžního trhu a zajistit likviditu do 10 dnů.

Společnost Key Investments (dříve SI Asset Management a.s.) je smluvním správcem aktiv Prahy 6 od roku 2003 na základě výběrového řízení. Od roku 2003 do roku 2009 zhodnocovala spravované prostředky městské části v rámci smluvního vztahu. V roce 2010 však opakovaně porušila smluvní podmínky zásadním způsobem. Proto městská část letos přistoupila k požadavku zlikvidnit celé portfolio a převést veškeré finanční prostředky na účet městské části.


Chronologii vztahu mezi Městskou částí Praha 6 a Key Investments a.s. lze sledovat v níže publikovaných dokumentech:

 1. Usnesení RMČ 472/03 O zhodnocování volných finančních prostředků
 2. ikonka typu souboru application/pdf Výzva veřejné zakázky ke zhodnocování volných finančních prostředků [ PDF • 1381kB ]
 3. ikonka typu souboru application/pdf Zápis z mimořádného jednání Finančního výboru ZMČ Praha 6 [ PDF • 89kB ]
 4. ikonka typu souboru application/pdf Smlouva o obhospodařování cenných papírů [ PDF • 509kB ]
 5. Usnesení RMČ 657/03 Výběr uchazečů veřejné zakázky "Zhodnocování volných finančních prostředků m.č. Praha 6"
 6. ikonka typu souboru application/pdf Dotazník dle metodiky MiFID zjišťující vhodnost poskytovaných investičních služeb [ PDF • 171kB ]
 7. ikonka typu souboru application/pdf Dopis zástupce starosty Prof. Jiřího Fárka [ PDF • 30kB ]
 8. ikonka typu souboru application/pdf Zápis z jednání se zástupci Key Investments [ PDF • 124kB ]
 9. ikonka typu souboru application/pdf Dodatek č. 7 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů [ PDF • 133kB ]
 10. ikonka typu souboru application/pdf Pokyn k převodu finančních prostředků ve výši 140 000 000 Kč na účet MČ Praha 6 [ PDF • 47kB ]
 11. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investments reagující na pokyn k převodu [ PDF • 56kB ]
 12. ikonka typu souboru application/pdf Zápis z jednání se zástupci Key Investments [ PDF • 123kB ]
 13. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investments reagující na jednání [ PDF • 33kB ]
 14. ikonka typu souboru application/pdf Pokyn k převodu finančních prostředků ve výši 2 x 40 000 000 Kč na účet MČ Praha 6 [ PDF • 87kB ]
 15. ikonka typu souboru application/pdf Emailová korespondence mezi MČ Praha 6 a Key Investments připomínající pokyn k převodu finančních prostředků ve výši 140 000 000 Kč [ PDF • 44kB ]
 16. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investments o nesplnění Pokynu k převodu finančních prostředků ve výši 140 000 000 Kč [ PDF • 66kB ]
 17. ikonka typu souboru application/pdf Dopis MČ Praha 6 upozorňující na porušení Smlouvy o obhospodařování cenných papírů [ PDF • 53kB ]
 18. ikonka typu souboru application/pdf Zápis z jednání se zástupci Key Investments [ PDF • 201kB ]
 19. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investments o nesplnění podmínek Dodatku č. 7 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů [ PDF • 66kB ]
 20. ikonka typu souboru application/pdf Dopis MČ Praha 6 upozorňující na další porušení Smlouvy o obhospodařování cenných papírů [ PDF • 49kB ]
 21. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investments informující o trvající nemožnosti splnění Pokynu na převod finančních prostředků ve výši 140 000 000 Kč [ PDF • 418kB ]
 22. ikonka typu souboru application/pdf Dopis MČ Praha 6 zpochybňující postup Key Investmets při správě aktiv městské části [ PDF • 173kB ]
 23. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investments o nezdaření realizace Pokynu k převodu finančních prostředků ve výši 40 000 000 Kč na účet MČ Praha 6 [ PDF • 38kB ]
 24. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investmets reagující na výtky ohledně postupu při správě portfolia MČ Praha 6 [ PDF • 58kB ]
 25. ikonka typu souboru application/pdf Opakovaná urgence zpochybňující postup Key Investments při správě aktiv MČ Praha 6 [ PDF • 55kB ]
 26. ikonka typu souboru application/pdf Zápis z jednání se zástupci Key Investments [ PDF • 137kB ]
 27. ikonka typu souboru application/pdf Email Key Investments avizující splnění Dodatku č. 7 Smlouvy o obhospodařování cenných papírů [ PDF • 24kB ]
 28. ikonka typu souboru application/pdf Právní stanovisko Advokátní kanceláře Brož, Sokol, Novák o postupu Key Investments v souvislosti se Smlouvou o obhospodařování cenných papírů [ PDF • 942kB ]
 29. ikonka typu souboru application/pdf Právní stanovisko Advokátní kanceláře Bakeš & partneři o postupu Key Investments v souvislosti se Smlouvou o obhospodařování cenných papírů [ PDF • 2229kB ]
 30. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investments informující o nezrealizování Pokynu k převodu finančních prostředků ve výši 40 000 000 Kč na účet MČ Praha 6 [ PDF • 37kB ]
 31. ikonka typu souboru application/pdf Pokyn k převodu finančních prostředků ve výši 11 200 092,18 Kč na účet MČ Praha 6 [ PDF • 44kB ]
 32. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investments evidující Pokyn k převodu finančních prostředků ve výši 11 200 092,18 Kč na účet MČ Praha 6 [ PDF • 41kB ]
 33. ikonka typu souboru application/pdf Dopis MČ Praha 6 reagující na další porušení Smlouvy o obhospodařování cenných papírů ze strany správce aktiv [ PDF • 64kB ]
 34. ikonka typu souboru application/pdf Zápis z jednání se zástupci Key Investments [ PDF • 127kB ]
 35. ikonka typu souboru application/pdf Emailová korespondence mezi MČ Praha 6 a Key Investments ohledně žádosti Key Investments na výplatu odměny za správu aktiv [ PDF • 39kB ]
 36. ikonka typu souboru application/pdf Pokyn MČ Praha 6 na zlikvidnění celého portfolia ve výši 251 953 391,77 Kč [ PDF • 51kB ]
 37. ikonka typu souboru application/pdf Zápis z jednání se zástupci Key Investments [ PDF • 88kB ]
 38. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investments o nezdaření realizace celkového zlikvidnění portfolia dle pokynu MČ Praha 6 [ PDF • 43kB ]
 39. ikonka typu souboru application/pdf Mediální stanovisko Key Investments ohledně dosavadního postupu při správě aktiv [ PDF • 53kB ]
 40. ikonka typu souboru application/pdf Emailová korespondence mezi MČ Praha 6 a Key Investments ohledně vlastnické struktury Key Investments [ PDF • 49kB ]
 41. ikonka typu souboru application/pdf Dopis starostky Marie Kousalíkové dotazující se na aktuální stav portfolia [ PDF • 33kB ]
 42. ikonka typu souboru application/pdf Zápis z jednání se zástupci Key Investments [ PDF • 176kB ]
 43. ikonka typu souboru application/pdf Odpověď Key Investments na dopis starostky Marie Kousalíkové [ PDF • 76kB ]
 44. ikonka typu souboru application/pdf Dopis starostky Marie Kousalíkové upřesňující dotaz ohledně aktuální tržní hodnoty portfolia [ PDF • 50kB ]
 45. ikonka typu souboru application/pdf Odpověď Key Investments informující o neznalosti aktuální tržní hodnoty portfolia [ PDF • 42kB ]
 46. ikonka typu souboru application/pdf Dopis Key Investments o ukončení činnosti obchodníka s cennými papíry [ PDF • 71kB ]
 47. ikonka typu souboru application/pdf Dopis starostky Marie Kousalíkové schválený Radou městské části Praha 6 reagující na informace o ukončení činnosti obchodníka s cennými papíry [ PDF • 161kB ]
 48. ikonka typu souboru application/pdf Dopis KEY INVESTMENTS reagující na dopis paní starostky + stav portfolia k 15. 5. 2011 [ PDF • 230kB ]
 49. ikonka typu souboru application/pdf Dopis starostky Marie Kousalíkové reagující na dopis od KI ze dne 19. 5. 2011 [ PDF • 82kB ]
 50. ikonka typu souboru application/pdf Dopis KEY INVESTMENTS reagující na dopis paní starostky [ PDF • 83kB ]
 51. ikonka typu souboru application/pdf Dopis starostky Marie Kousalíkové na ČNB s žádostí o poskytnutí součinnosti ve vztahu ke společnosti KI a stížnost na postup společnosti KI [ PDF • 429kB ]
 52. ikonka typu souboru application/pdf Stanovisko ČNB k žádosti o poskytnutí součinnosti ve vztahu ke společnosti KI a dále ke stížnosti na postup společnosti KI [ PDF • 259kB ]
 53. ikonka typu souboru application/pdf Dopis KEY INVESTMENTS k ukončení buy sell operace zajištěné akciemi Spolku pro chem. a hutní výrobu defaultním způsobem [ PDF • 120kB ]
 54. ikonka typu souboru application/pdf Dopis KEY INVESTMENTS s návrhem na obnovení vzájemných jednání [ PDF • 88kB ]
 55. ikonka typu souboru application/pdf Dopis starostky Marie Kousalíkové ohledně pověření ekonomického odboru dále jednat [ PDF • 50kB ]
 56. ikonka typu souboru application/pdf Dopis soudního exekutora JUDr. Svobody [ PDF • 82kB ]
 57. ikonka typu souboru application/pdf Reakce ekonomického odboru na dopis od soudního exekutora JUDr. Svobody [ PDF • 64kB ]
 58. ikonka typu souboru application/pdf Dopis od ČNB o poskytnutí informace o průběhu vypořádání zákaznického majetku obhospod. spol. KEY INVESTMENTS [ PDF • 167kB ]
 59. ikonka typu souboru application/pdf Dopis starostky Marie Kousalíkové pro ČNB – poskytnutí informace o průběhu vypořádání zákaznického majetku obhosp. spol. KEY INVESTMENTS [ PDF • 182kB ]
 60. ikonka typu souboru application/pdf Vyjádření AK k žádosti o zpracování právní analýzy, jež by vylučovala poškození MČ P6 [ PDF • 366kB ]
 61. ikonka typu souboru application/pdf KI – Měsíční report září 2011 [ PDF • 176kB ]
 62. ikonka typu souboru application/pdf Pokyn k převodu portoflia – dluhopisy [ PDF • 54kB ]
 63. ikonka typu souboru application/pdf Pokyn k převodu portfolia – akcie [ PDF • 49kB ]
 64. ikonka typu souboru application/pdf Email od KI ohledně nepřevzetí akcií Spolku pro chem. a hutní výrobu [ PDF • 65kB ]
 65. ikonka typu souboru application/pdf Nový pokyn k převodu portfolia – akcie [ PDF • 58kB ]
 66. ikonka typu souboru application/pdf Dopis ČNB ohledně KI [ PDF • 153kB ]
 67. ikonka typu souboru application/pdf Email od ČSOB o převodu 30.000 ks akcií [ PDF • 103kB ]
 68. ikonka typu souboru application/pdf KI – Měsíční report říjen 2011 [ PDF • 185kB ]
 69. ikonka typu souboru application/pdf Email od ČSOB o převodu 62.417 ks akcií + výpis z portfolia u ČSOB [ PDF • 158kB ]
 70. ikonka typu souboru application/pdf KI – Měsíční report listopad 2011 [ PDF • 135kB ]
 71. ikonka typu souboru application/pdf Rozhodnutí ČNB č. j. 2012_394_570 ze dne 12. 1. 2012 [ PDF • 389kB ]
 72. ikonka typu souboru application/pdf ČSOB – stav cenných papírů k 25. 11. 2011 [ PDF • 59kB ]
 73. ikonka typu souboru application/pdf Výplata kupónu SINCOM leasing v roce 2012 – potvrzení [ PDF • 66kB ]
 74. ikonka typu souboru application/pdf Výplata kupónu ESP v roce 2012 – předběžná informace [ PDF • 88kB ]
 75. ikonka typu souboru application/pdf Výplata kupónu ESP v roce 2012 – potvrzení 50 % [ PDF • 147kB ]
 76. ikonka typu souboru application/pdf Dopis E SIDE PROPERTY LIMITED ohledně úhrady kupónu ve výši 50 % [ PDF • 51kB ]
 77. ikonka typu souboru application/pdf Dopis právního odboru na ESP – výzva k zaplacení [ PDF • 77kB ]
 78. ikonka typu souboru application/pdf Dopis E SIDE PROPERTY LIMITED ze dne 27. 3. 2012 [ PDF • 221kB ]
 79. ikonka typu souboru application/pdf Dopis E SIDE PROPERTY LIMITED ze dne 18. 4. 2012 [ PDF • 219kB ]
 80. ikonka typu souboru application/pdf Dopis E SIDE PROPERTY LIMITED informace s aktuálními výstupy poradců ESP [ PDF • 161kB ]
 81. ikonka typu souboru application/pdf Informace právního odboru pro členy ZMČ Praha 6 22. 6. 2012 [ PDF • 104kB ]
 82. ikonka typu souboru application/pdf Usnesení RMČ 1521_12 ze dne 19. 6. 2012 – Trestní oznámení [ PDF • 155kB ]
 83. ikonka typu souboru application/pdf Usnesení ZMČ 204_12 ze dne 22. 6. 2012 – Další nakládaní s portfoliem, které má v majetku MČ P6 v souvislosti s činností společnosti KI [ PDF • 129kB ]
 84. ikonka typu souboru application/pdf Dopis E SIDE PROPERTY LIMITED o doplacení zbylých 50 % kupónu z dluhopisů [ PDF • 86kB ]
 85. ikonka typu souboru application/pdf ČSOB – stav cenných papírů k 1. 8. 2012 [ PDF • 65kB ]
 86. ikonka typu souboru application/pdf Výpis z účtu MČ P6 – doplacení 50 % kupónu ESP [ PDF • 251kB ]
 87. ikonka typu souboru application/pdf Emisní podmínky dluhopisu společnosti SINCOM Leasing [ PDF • 604kB ]
 88. ikonka typu souboru application/pdf Emisní podmínky dluhopisu společnosti Via Chem Group [ PDF • 359kB ]
 89. ikonka typu souboru application/pdf Emisní podnímky dluhopisu společnosti E SIDE PROPERTY LIMITED [ PDF • 527kB ]
 90. Zápisy z jednání Finančních výborů ZMČ Praha 6 z let 2003 - 2010
 91. ikonka typu souboru application/pdf Právní stanovisko k vhodnosti termínů navržených pro ocenění portfolia cenných papírů ve vlastnictví MČ Praha 6 [ PDF • 355kB ]
 92. ikonka typu souboru application/pdf Právní stanovisko k míře rizik souvisejících s případným přihlášením pohledávky z titulu náhrady škody do insolvenčního řízení [ PDF • 233kB ]
 93. ikonka typu souboru application/pdf Usnesení RMČ č.1694_12 – Stanovení dalšího postupu ohledně nakládání s portfoliem, které má v majetku MČ Praha 6 v souvislosti s činností společnosti KI [ PDF • 2747kB ]
 94. ikonka typu souboru application/pdf Trestní oznámení ze dne 12. 9. 2012 o podezření ze spáchání trestného činu [ PDF • 100kB ]
 95. ikonka typu souboru application/pdf Přihláška do insolvenčního řízení MČ Praha 6 [ PDF • 274kB ]
 96. ikonka typu souboru application/pdf Usnesení ZMČ 248_12 – Stanovení dalšího postupu ohledně KI [ PDF • 2397kB ]
 97. ikonka typu souboru application/pdf Výplata kuponu ViaChem Group v roce 2012 [ PDF • 40kB ]
 98. ikonka typu souboru application/pdf Zpráva o sestavení Seznamu přihlášených pohledávek – popření pohledávky 5. 10. 2012 [ PDF • 2032kB ]
 99. ikonka typu souboru application/pdf Dopis od FinMedia – Nabídka k odkupu dluhopisů 27. 12. 2012 [ PDF • 34kB ]
 100. ikonka typu souboru application/pdf Email od BORSAY – vyjádření právního zástupce [ PDF • 314kB ]
 101. ikonka typu souboru application/pdf Dopis MČ Praha 6 na BORSAY – výzva k zaplacení 7. 1. 2013 [ PDF • 43kB ]
 102. ikonka typu souboru application/pdf Dopis MČ Praha 6 pro FinMedia 7. 1. 2013 [ PDF • 44kB ]
 103. ikonka typu souboru application/pdf Usnesení RMČ č.2005_13 ze dne 9. 1. 2013 – prodlení s výplatou dluhopisů BORSAY [ PDF • 976kB ]
 104. ikonka typu souboru application/pdf Dopis MČ Praha 6 pro AK Žižka a partners – nabídka k odkupu dluhopisů Borsay 14. 1. 2013 [ PDF • 52kB ]
 105. ikonka typu souboru application/pdf Dopis od Radek International – Nabídka na odkup dluhopisů BORSAY 16. 1. 2013 [ PDF • 45kB ]
 106. ikonka typu souboru application/pdf Informace právního odboru pro gremium starostky, FV a PS – Informace o vývoji Borsay 20. 1. 2013 [ PDF • 927kB ]
 107. ikonka typu souboru application/pdf Usnesení RMČ č.2027_13 ze dne 23. 1. 2013 – Prodej dluhopisů BORSAY [ PDF • 2085kB ]
 108. ikonka typu souboru application/pdf Usnesení ZMČ č. 289_13 ze dne 24. 1. 2013 – Prodej dluhopisů BORSAY [ PDF • 2155kB ]
 109. ikonka typu souboru application/pdf ČSOB – stav cenných papírů 5. 3. 2013 [ PDF • 161kB ]
 110. ikonka typu souboru application/pdf Výplata kuponu E SIDE PROPERTY LIMITED v roce 2013 – potvrzení [ PDF • 84kB ]
 111. ikonka typu souboru application/pdf ČSOB – stav cenných papírů k 30. 8. 2013 [ PDF • 85kB ]
 112. ikonka typu souboru application/pdf Dopis právního odboru pro ViaChem Group ohledně výplaty nominálu a kupónu [ PDF • 60kB ]
 113. ikonka typu souboru application/pdf Dopis od M-Securities ze dne 12. 9. 2013 [ PDF • 209kB ]
 114. ikonka typu souboru application/pdf Výplata kuponu a jistiny ViaChem Group v roce 2013 – předběžná informace.pdf [ PDF • 45kB ]
 115. ikonka typu souboru application/pdf Dopis společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. ze dne 25. 9. 2013 [ PDF • 85kB ]
 116. ikonka typu souboru application/pdf Odpověď starostky MČ Praha 6 ze dne 27. 9. 2013 [ PDF • 107kB ]
 117. ikonka typu souboru application/pdf Výplata kuponu E SIDE PROPERTY LIMITED v roce 2014 [ PDF • 64kB ]
 118. ikonka typu souboru application/pdf Informace o stavu záležitosti nesplacených dluhopisů Via Chem Group, a.s. – únor 2016 [ PDF • 376kB ]


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/key-investments-data-fakta ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz