Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Nepřehlédněte ›› Kontroly únikových her v České republice odhalily nedostatky v 66 procentech případů ›› detail/podstránka

Kontroly únikových her v České republice odhalily nedostatky v 66 procentech případů

V souvislosti s tragickým požárem v prostorách únikové hry na severu Polska dne 4. ledna 2019 vydal náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Daniel Miklós rozkaz, aby oddělení prevence jednotlivých HZS krajů provedly mimořádné tematické kontroly v prostorách provozovatelů únikových her v ČR.

Tyto kontroly probíhaly od konce ledna do konce května. Příslušníci HZS krajů zkontrolovali celkem 178 provozovatelů únikových her.

Hasiči zkontrolovali všechny provozovatele ve svém územním obvodu, o kterých se dozvěděli. Nejnáročnější byla situace v hlavním městě Praze, kde je nejvyšší počet provozovatelů a hry jsou často provozovány v soukromých objektech, kde státní požární dozor nevykonáváme. I přesto se podařilo zkontrolovat zhruba polovinu provozovatelů.

Kontroly našly nedostatky v 66 % případech. Nejčastějším problémem byly nedostatky v dokladech a dokumentaci, kdy byly únikové hry provozovány v prostorech, které k tomu nebyly zkolaudovány.

Ze strany HZS ČR byly dány podněty na stavební úřad. Nutno dodat, že již před začátkem kontrol probíhala jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, protože se tento stav předpokládal.

V České republice dopadly kontroly lépe než v Polsku, kde začaly bezprostředně po tragédii. Jistě to bylo dáno i tím, že byl před zahájením kontrol uspořádán workshop pro provozovatele únikových her, kterého se účastnili příslušníci kontrolní činnosti, stavební prevence i zjišťování příčin požárů.

Workshop měl zásadní vliv na postoj provozovatelů her k zajištění požární bezpečnosti a zajištění volných únikových cest z prostorů hry.

"V průběhu následných kontrol jsme nezaznamenali ze strany provozovatelů negativní přístup, naopak převládá velká snaha o zajištění bezpečnosti hráčů včetně hledání různých technických možností zajištění požadavků požární ochrany v souladu s požadavky hry," 

říká k průběhu kontrol plk. Vladimír Machander, vedoucí oddělení kontrolní činnosti generálního ředitelství HZS ČR.

Na tiskové konferenci, která byla k prezentaci výsledků únikových her uspořádána na generálním ředitelství HZS ČR, byl přítomen náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Daniel Miklós a náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro výstavbu a veřejné investování Ing. Marcela Pavlová.

"Z pohledu HZS ČR je počet zjištěných nedostatků velmi znepokojující. HZS ČR oceňuje dlouhodobou a věcnou spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a do budoucna jistě nalezneme řešení, jak zlepšit informovanost a přístup provozovatelů únikových her k této problematice s cílem výrazně snížit počet nedostatků.

V kontrolách budeme zcela jistě pokračovat i v následují­cím roce," 

uvedl plk. Daniel Miklós na tiskové konferenci.

"Kolegové z Hasičského záchranného sboru ČR odvedli skvělou práci. Tam, kde prostory nebyly povoleny k tomuto způsobu užívání, jsou nyní na řadě stavební úřady. Ty musí s vlastníkem stavby sjednat nápravu. 

Ministerstvo bude nadále celou situaci monitorovat a v případě, že se objeví problémy, jsme připraveni stavebním úřadům metodicky pomoci," 

dodala náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Marcela Pavlová.

Hasičský záchranný sbor ČR zahájil 56 správních řízení s provozovateli, u kterých byly zjištěny nejzávažnější prohřešky, a kde bude následně provedena kontrolní dohlídka. V případě, že kontrolní dohlídka opětovně odhalí nedostatky, přijdou na řadu sankce.

V průběhu kontrol nebyl zaznamenán ze strany provozovatelů negativní přístup, naopak převládala velká snaha o zajištění bezpečnosti hráčů včetně hledání různých technických možností zajištění požadavků požární ochrany v souladu s požadavky hry.

pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/kontroly-unikovych-her-v-ceske ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz