Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Místní akční plán vzdělávání Praha 6 ›› Organizační struktura ›› Místní akční plán vzdělávání Praha 6 - II ›› Aktuality a základní informace ›› detail/podstránka

Aktuality a základní informace

 náhled souboru

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Městská část Praha 6 se opět stala úspěšným žadatelem o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání
a získala prostředky (12 465 483,- Kč) na tříletý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 6 - II (MAP Praha 6 - II),
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010998, který navazuje na projekt MAP ukončený v srpnu 2018.

Nositelem projektu je Městská část Praha 6, je však zaměřen na rozvoj vzdělávání v celém správním obvodu Praha 6. Do projektu se kromě jedné zapojily všechny mateřské školy, základní školy a ZUŠ, které jsou zapsány v rejstříku škol MŠMT bez rozdílu zřizovatele. V projektu se bude pokračovat v prohlubování partnerství škol a dalších aktérů ve vzdělávání dětí a žáků do 15 let, nadále se budou podporovat  aktivity vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání, spolupráci pedagogů, sdílení příkladů dobré praxe, ale i aktivity pro rodiče zaměřené na setkávání s odborníky.

MAP Praha 6 - II chce rovněž přispět k ucelené koncepci školství Prahy 6, k posílení manažerských kompetencí vedení škol. Bude se zabývat i modernizací škol, hledáním dalších možností financování, bude se snažit spolupracovat s dalšími školami, které sídlí v Praze 6 - mezinárodními školami, středními i vysokými školami, ale rovněž s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání.

Výstupem bude aktualizovaný Strategický rámec MAP, finální dokument MAP II, který podrobně zmapuje investiční strategii, neinvestiční aktivity a spolupráci škol a akční plány rozvoje škol.

Projekt byl zahájen v dubnu 2019 a bude realizován do března 2022.

INFORMACE Z KONFERENCE MAP II   22. 05. 2019

ikonka typu souboru application/pdf KONFERENCE MAP Praha 6 – II květen 19 [ PDF • 281kB ]

Prezentace z této konference:

ikonka typu souboru application/pdf Prezentace 1. ŘV – J. Miškovský [ PDF • 527kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Prezentace – KAP – 1. ŘV [ PDF • 1998kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Prezentace 1. ŘV – J. Matoušová [ PDF • 319kB ]

 


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/map-ii-informace ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz