Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2019 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 stanovuje Rada MČ Praha 6  dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců dle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Pozn.: zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy majetku a tři účetní Ekonomického odboru.


 

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2019 vychází ze schváleného počtu zaměstnanců pro rok 2018. Organizační opatření schválené s účinností od 1. 6. 2018 (usnesení RMČ P6 č. 3397/18 ze dne 9. 4. 2018) se v roce 2019 promítne nárůstem počtu zaměstnanců, neboť je počet zaměstnanců počítán na celý rok 2019.

 

 Návrh počtu zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2019:

celkem                                                                361 přepočtených osob

 

PROSTŘEDKY NA PLATY

Podkladem pro návrh objemu prostředků na platy pro rok 2019 byla platová inventura k 1. 8. 2018, představující sumář přiznaných platových výměrů zaměstnanců a potřeba finančních prostředků na postupy zaměstnanců v platových stupních v průběhu roku 2019 na základě dosažení počtu let započitatelné praxe. Dále byl do návrhu objemu prostředků na platy promítnuto opatření vedení ÚMČ Praha 6 k posílení konkurenceschopnosti úřadu na trhu práce, které spočívalo v navýšení osobních příplatků zaměstnanců s účinností od 1. 7. 2018 a navýšení objemu prostředků na odměny zaměstnanců.

 

Návrhy objemů prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2019:

celkem                                                                183.200 tis. Kč

 

OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnosti ve výši 19.890 tis. Kč zahrnují dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (5.100 tis. Kč), odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 (7.560 tis. Kč), odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (5.700 tis. Kč), odměny při skončení funkčního období uvolněných členů (630 tis. Kč) a refundace mzdy / platu či ušlého výdělku neuvolněných členů ZMČ (1.000 tis. Kč). 

Pozn.: v návrhu rozpočtu MČ Praha 6 je zapracováno navýšení odměn s účinností od 01. 01. 2019 o 7 %, schválené nařízením vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Současně byl zapracován souběh max. 3 vykonávaných funkcí u neuvolněných členů ZMČ (schválen usnesením ZMČ č. 10/18 na ustavujícím zasedání dne 19. 11. 2018).

 

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem ostatních plateb za provedenou práci ve výši 250 tis. Kč a představuje dohody uzavřené pro OSM.

 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA „PRO 6“

Návrh 2019:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        26

prostředky na platy                                                               6.600 tis. Kč

 

Dle struktury organizační složky je pro rok 2019 navrhován celkový počet zaměstnanců 26 (vedoucí organizační složky, zástupce vedoucího, ekonom, 5 mistrů a 18 metařů). Ostatní platby za provedenou práci ve výši 500 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 

PO PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Návrh 2019:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        53,3

prostředky na platy                                                               18.996 tis. Kč

 

Výše prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2019 je plánována ve výši 18.996 tis. Kč. V návrhu finančního plánu je zahrnuta změna legislativy (nárůst platů o 10 %). Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.000 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.

 

PO LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

Návrh 2019:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        54,65

prostředky na platy                                                               26.445 tis. Kč

 

Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2019 vychází z očekávané skutečnosti v roce 2018. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.195 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova-oblast-2019 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz