Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2020 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

MZDOVÁ OBLAST

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p. p. a nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 stanovuje Rada MČ Praha 6  dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnancůdle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Pozn. Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy majetku a tři účetní Ekonomického odboru.

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2020 vychází ze schváleného počtu zaměstnanců pro rok 2019. Organizační opatření schválené s účinností od 1.4.2019 a 1.5.2019 (usnesení RMČ P6 č. 327/19 ze dne 26.3.2019) a od 01.11.2019 (usnesení RMČ P6 č. 822/19 ze dne 17.09.2019) se v roce 2020 promítne mírným nárůstem počtu zaměstnanců, neboť je počet zaměstnanců dopočítán na celý rok 2020.

Návrh počtu zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2020:

-          hlavní činnost hrazená z rozpočtu                       344 přepočtených osob

-          zdaňovaná činnost                                                28 přepočtených osob

celkem                                                                372 přepočtených osob

 

PROSTŘEDKY NA PLATY

Podkladem pro návrh objemu prostředků na platy pro rok 2020 byla platová inventura k 1.8.2019, představující sumář přiznaných platových výměrů zaměstnanců a potřeba finančních prostředků na postupy zaměstnanců v platových stupních v průběhu roku 2020 na základě dosažení počtu let započitatelné praxe. Dále byl do návrhu objemu prostředků na platy promítnut dopad organizačních opatření a rozhodnutí vedení ÚMČ Praha 6 o posílení konkurenceschopnosti úřadu na trhu práce, které spočívalo v navýšení osobních příplatků zaměstnanců a navýšení objemu prostředků na odměny zaměstnanců (dopočet potřeby prostředků na platy pro celý rok 2020). V souvislosti s avizovaným navýšením platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 01.01.2020, bylo do návrhu rozpočtu zapracováno jeho částečné krytí. Vycházíme tak ze skutečnosti minulých let, že se dlouhodobě nedaří obsadit pracovní místa. Pokud by se v průběhu roku situace na trhu práce změnila a pracovní místa by se podařilo obsadit, budou finanční prostředky na platy posíleny prostřednictvím úpravy rozpočtu.

Návrhy objemů prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2020:

-          hlavní činnost hrazená z rozpočtu                       193.700 tis. Kč

-          zdaňovaná činnost                                                16.954 tis. Kč

celkem                                                                210.654 tis. Kč

 

OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnostive výši 23.230 tis. Kč zahrnují dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (5.100 tis. Kč), odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 (10.330 tis. Kč), odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (5.200 tis. Kč), refundace mzdy/platu či ušlého výdělku neuvolněných členů ZMČ (1.000 tis. Kč) a odměny členům/odborníkům za práci v komisích RMČ Praha 6 a výborech ZMČ Praha 6 (1.600 tis. Kč).

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem ostatních plateb za provedenou práci ve výši 350 tis. Kč a představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pro Odbor správy majetku.

Organizační složka „PRO 6“

Návrh 2020:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        26

prostředky na platy                                                               6.600 tis. Kč

Dle struktury organizační složky je pro rok 2020 navrhován celkový počet zaměstnanců 26 (vedoucí organizační složky, zástupce vedoucího, ekonom, 5 mistrů a 18 metařů). Ostatní platby za provedenou práci ve výši 500 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. 

PO Pečovatelská služba

Návrh 2020:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        55

prostředky na platy                                                               19.994 tis. Kč

Výše prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2020 je plánována ve výši 19.994 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.500 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Návrh 2020:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        61

prostředky na platy                                                               30.116 tis. Kč

Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2020 vychází z očekávané skutečnosti v roce 2019. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.400 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova-oblast-2020 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz