Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2017 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p. p. a nařízením vlády ČR

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 stanovuje Rada MČ Praha 6  dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnancůdle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Pozn. Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy majetku a tři účetní Ekonomického odboru.

 

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2017 vychází ze schváleného počtu zaměstnanců pro rok 2016 (usnesení RMČ č. 966/15 ze dne 16.12.2015) a v průběhu roku 2016 přijatých  organizačních opatření Úřadu MČ (usn. RMČ č. 1150/16 ze dne 23.03.2016 a usn. RMČ č. 1574/16 ze dne 24.08.2016). Současně byla do návrhu počtu zaměstnanců promítnuta skutečnost, že 15 pracovních míst (PM) „referent registrace vozidel“ v ODŽP bylo zřízeno na dobu určitou do 30.09.2016 a 1 PM „pokladní“ v OSL bylo zřízeno na dobu určitou do 31.12.2016, a to v souvislosti s realizací projektu zón placeného stání.

Návrh počtu zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2017:

-          hlavní činnost hrazená z rozpočtu                       310 přepočtených osob

-          zdaňovaná činnost                                                26 přepočtených osob

celkem Úřad MČ                                                          336 přepočtených osob

 

PROSTŘEDKY NA PLATY

Podkladem pro návrh objemu prostředků na platy pro rok 2017 byla platová inventura k 1.9.2016, představující sumář přiznaných platových výměrů zaměstnanců a potřeba finančních prostředků na postupy zaměstnanců v platových stupních v průběhu roku 2017 na základě dosažení počtu let započitatelné praxe. Dále byl do návrhu objemu prostředků na platy zapracován dopad nařízení vlády ČR č. 316/2016 Sb., kterým došlo s účinností od 01.11.2016 ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců zařazených do ÚMČ v průměru cca o 4 %.

Návrhy objemů prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2017:

-          hlavní činnost hrazená z rozpočtu                       129.400 tis. Kč

-          zdaňovaná činnost                                                11.700 tis. Kč

celkem Úřad MČ                                                         141.100 tis. Kč

 

OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnosti ve výši 14.010 tis. Kč zahrnují dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (5.000 tis. Kč), odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 (6.740 tis. Kč), odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.270 tis. Kč) a refundace mzdy/platu či ušlého výdělku neuvolněných členů ZMČ (1.000 tis. Kč). 

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem ostatních plateb za provedenou práci ve výši 350 tis. Kč a představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavřených k zajištění správy RVZ Živohošť a dohody uzavřené pro OSM.

 

Organizační složka „PRO 6“

Návrh 2017:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        26

prostředky na platy                                                                4.990 tis. Kč

 

Dle struktury organizační složky je pro rok 2017 navrhován celkový počet zaměstnanců 26 (vedoucí organizační složky, zástupce vedoucího, ekonom, 5 mistrů a 18 metařů). Ostatní platby za provedenou práci ve výši 700 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 

PO Pečovatelská služba

Návrh 2017:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                           50

prostředky na platy                                                                12.317 tis. Kč

 

Při tvorbě návrhu finančního plánu na rok 2017 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházela organizace z upraveného finančního plánu pro rok 2016. Návrh je také sestaven v návaznosti na statistické údaje o počtu prováděných úkonů a z údajů z registru poskytovatelů sociálních služeb. Nejsou zde naopak zohledněny případné změny zákonů nebo vyhlášek souvisejících s odměňováním zaměstnanců. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.001 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.

 

 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Návrh 2017:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        53,74

prostředky na platy                                                               24.701 tis. Kč

 

Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2017 vychází z očekávané skutečnosti v roce 2016. Nejsou zde zohledněny případné změny zákonů nebo vyhlášek souvisejících s odměňováním zaměstnanců. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 995 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova-oblast2017 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz