Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2014 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast na rok 2014

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p.p. a nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 stanovuje Rada MČ Praha 6  dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p.. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnancůdle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

 

Návrh 2014:               celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6            prostředky na platy v tis. Kč

                                               fyzických/přepočtených osob                                              

                                                                 308                                                           123.200

Z toho zařazených do:

Úřadu MČ Praha 6

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2014 vychází ze schváleného počtu zaměstnanců pro rok 2013. V návrhu rozpočtu se jedná o stav k 1.9.2013, kdy nabylo účinnosti organizační opatření schválené usnesením Rady MČ P6 č. 2573/13 ze dne 14.8.2013. Účinnost organizačního opatření k 1.9.2013 se v návrhu počtu zaměstnanců pro rok 2014 sice projeví jako nárůst počtu zaměstnanců, ve skutečnosti se však jedná o dopočet přepočtených osob pro celý kalendářní rok 2014.¨

                                            

Návrh 2014:                          počet zaměstnanců                                                prostředky na platy v tis. Kč

                                   fyzických/přepočtených osob 

hlavní činnost                                    282                                                                  113.150

zdaňovaná činnost                              26                                                                    10.050 

CELKEM:                                             308                                                                  123.200

 

Objem prostředků na platy

Stejně jako návrh počtu zaměstnanců i návrh objemu prostředků na platy na rok 2014 zohledňuje účinnost organizačního opatření přijatého od 1.9.2013, kdy je nezbytné zajistit finanční prostředky pro všechna pracovní místa na celý rok 2014. Výchozí základnou pro stanovení objemu prostředků na platy pro rok 2014 je platová inventura k 31.8.2013, současně byly zapracovány postupy zaměstnanců v platových stupních na základě dosažení počtu let započitatelné praxe.

 

Návrhy objemů prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2014 činí:

Hlavní činnost hrazená z rozpočtu                       113.150 tis. Kč

Zdaňovaná činnost                                                   10.050 tis. Kč

Celkem Úřad MČ                                                     123.200 tis. Kč

 

Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnosti ve výši 12.195 tis. Kč zahrnují dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (4.000 tis. Kč), odměny členů Zastupitelstva MČ Praha 6 (7.595 tis. Kč) a refundace ušlé mzdy či výdělku neuvolněným členům ZMČ (600 tis. Kč). 

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem ostatních plateb za provedenou práci ve výši 350 tis. Kč a představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Organizační složka „PRO 6“

Návrh 2014:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                26

prostředky na platy                                        4.200 tis. Kč

Dle struktury organizační složky je pro rok 2014 navrhován celkový počet zaměstnanců 26 (vedoucí organizační složky, zástupce vedoucího, ekonom, 4 mistři a 19 metařů).

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 950 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí ze skutečnosti roku 2013.

PO Pečovatelská služba 

Návrh 2014:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                50

prostředky na platy                                        10.950 tis. Kč 

Při tvorbě návrhu finančního plánu na rok 2014 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházela organizace z očekávané skutečnosti roku 2013. Návrh je také sestaven v návaznosti na statistické údaje v období leden 2013 – červen 2013 o počtu prováděných úkonů
a k tomu odpovídající potřeba počtu zaměstnanců. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.001 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí také ze skutečnosti roku 2013. 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných 

Návrh 2014:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                59,5

prostředky na platy                                        20.295 tis. Kč

Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2014 vychází z očekávané skutečnosti v roce 2013. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 937 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova_oblast_navrh14 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz