Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2016 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast na rok 2016

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p. p. a nařízením vlády ČR
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 stanovuje Rada MČ Praha 6  dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p.. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnancůdle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Pozn. Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy majetku a tři účetní Ekonomického odboru.

 

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2016 vychází ze schváleného počtu zaměstnanců pro rok 2015 a v jeho průběhu přijatých organizačních opatření Úřadu MČ. V době přípravy návrhu rozpočtu se jedná o stav k 1.11.2015, kdy nabude účinnosti organizační opatření schválené usnesením Rady MČ P6 č. 652/15 ze dne 26.08.2015 a č. 810/15 ze dne 21.10.2015.

Návrh počtu zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2016 činí:

-          hlavní činnost hrazená z rozpočtu                       294 přepočtených osob

-          zdaňovaná činnost                                                24 přepočtených osob

celkem Úřad MČ                                                318 přepočtených osob

 

PROSTŘEDKY NA PLATY

Podkladem pro stanovení objemu prostředků na platy pro rok 2016 byla platová inventura k 1.10.2015, představující sumář přiznaných platových výměrů zaměstnanců. Současně byla zapracována potřeba finančních prostředků na postupy zaměstnanců v platových stupních v průběhu roku 2016 na základě dosažení počtu let započitatelné praxe. Požadované snížení běžných výdajů v návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2016 se v případě objemu prostředků na platy (odd. § 6171, položka 5011) projeví snížením nenárokových složek platu, tj. objemu na odměny a na případné úpravy osobních příplatků.

 

Návrhy objemů prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2016 činí:

-          hlavní činnost hrazená z rozpočtu                                   117.600 tis. Kč

-          zdaňovaná činnost                                                            10.300 tis. Kč

celkem Úřad MČ                                                            127.900 tis. Kč

 

OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnosti ve výši 12.945 tis. Kč zahrnují dohody
o pracích konaných mimo pracovní poměr (4.000 tis. Kč), odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 (7.000 tis. Kč), odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.145 tis. Kč) a refundace mzdy/platu či ušlého výdělku neuvolněných členů ZMČ (800 tis. Kč). 

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem ostatních plateb za provedenou práci ve výši 350
tis. Kč a představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavřených k zajištění správy RVZ Živohošť a dohody uzavřené pro OSM.

 

Organizační složka „PRO 6“

Návrh 2016:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        26

prostředky na platy                                                                5.320 tis. Kč

 

Dle struktury organizační složky je pro rok 2016 navrhován celkový počet zaměstnanců 26 (vedoucí organizační složky, zástupce vedoucího, ekonom, 5 mistrů a 18 metařů). Ostatní platby za provedenou práci ve výši 970 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 

PO Pečovatelská služba

Návrh 2016:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        50

prostředky na platy                                                                12.317 tis. Kč

 

Při tvorbě návrhu finančního plánu na rok 2016 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházela organizace z upraveného finančního plánu pro rok 2015. Návrh je také sestaven v návaznosti na statistické údaje o počtu prováděných úkonů a je zde zohledněno navýšení platů dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.001 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.

 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Návrh 2016:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        59,5

prostředky na platy                                                               21.837 tis. Kč

 

Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2016 vychází z očekávané skutečnosti v roce 2015. Je zde zohledněno i navýšení platů dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 995 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr. 

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova_oblast_navrh16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz