Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor kultury, sportu a volného času (0300) ›› detail/podstránka

Odbor kultury, sportu a volného času - náplň činnosti

I. H l a v n í   ú k o l y

 

Plní úkoly v oblasti společenských a volnočasových aktivit zajišťovaných MČ Praha 6, i ve spolupráci se spolky, tělovýchovnými jednotami, uměleckými a divadelními soubory, partnerskými městy apod., s cílem zajistit realizaci konkrétních akcí pro širokou veřejnost. Plní úkoly dotační politiky MČ Praha 6 v dané oblasti.

 

II. O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

 

činnosti jsou v přímém řízení vedoucího odboru

 

III. N á p l ň   č i n n o s t i

 

 1. Připravuje návrh rozpočtu, jeho čerpání a zpracovává rozbory hospodaření ve své působnosti.
 2. Zpracovává dlouhodobý plán činnosti.
 3. Zpracovává a aktualizuje roční věcný plán kultury.
 4. Zajišťuje vyhlášení dotačních programů v oblasti volnočasových aktivit, přidělení finančních prostředků subjektům schváleným na základě smluv.
 5. Provádí předběžnou a průběžnou kontrolu při čerpání finančních prostředků přidělených na dotace MČ Praha 6.
 6. Provádí první stupeň následné veřejnosprávní kontroly čerpání finančních prostředků přidělených na dotace MČ Praha 6.
 7. Vyhodnocuje souhrnné materiály a koncepční materiály v oblasti kultury.
 8. Organizačně zajišťuje akce kultury.
 9. Spolupracuje na akcích zajišťovaných OVV, včetně tvorby a čerpání příslušné části rozpočtu odboru.
 10. Spolupracuje s profesionálními a amatérskými uměleckými soubory na území MČ Praha 6 i na úrovni HMP (umělecké školy, Ústřední hudba Armády ČR).
 11. Zajišťuje výstavy umělců Prahy 6, výstavy studentů uměleckých škol, základních škol a dětí z mateřských škol.
 12. Zajišťuje a organizuje provedení divadelních představení (oper) v přírodním divadle Šárka.
 13. Spolupracuje s pobočkami Městské knihovny Praha na území MČ Prahy 6.
 14. Organizuje koncerty a další akce v budově Národní technické knihovny.
 15. Vyhledává strategické partnery a sponzory pro spolufinancování velkých kulturních, sportovních a dalších volnočasových akcí MČ Praha 6.
 16. Spolupracuje s Ekotechnickým muzeem (Muzeum Stará čistírna) v Podbabě, Břevnovským klášterem, Kulturním centrem Kaštan, Píseckou bránou s.r.o., Spolkem PORTE, Památníkem národního písemnictví a dalšími kulturními a volnočasovými institucemi na území MČ Prahy 6 na společných projektech pro občany.
 17. Připravuje podklady pro zadávání výběrových řízení, v oblasti volnočasových a sportovních aktivit.
 18. Organizuje setkání orgánů MČ s občanskými sdruženími, spolky, tělovýchovnými jednotami, apod.
 19. Organizačně zajišťuje volnočasové a sportovní akce.
 20. Zajišťuje kompletní administrativu grantové politiky v oblasti volnočasových aktivit, včetně přidělení finančních prostředků a jejich vyúčtování.
 21. Zpracovává a aktualizuje celoroční věcný plán volnočasových a sportovních akcí.
 22. Spolupracuje, na základě uzavřených smluv a memorand RMČ, s vysokými školami (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, České vysoké učení technické, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy) a velkými sportovními oddíly (Dukla Praha, Tatran Střešovice, Aritma) v realizaci akcí dětí, mládeže a seniorů.
 23. Na základě uzavřených smluv a memorand s partnery tvoří celoroční plán akcí, s důrazem na mládež a seniorskou kategorii.
 24. Spolupracuje s církvemi, seniorskými sdruženími, středními a základními školami, významnými umělci a dalšími osobnostmi Prahy 6 na realizaci konkrétních akcí pro širokou veřejnost v oblasti volnočasových a sportovních aktivit.
 25. Organizuje pravidelné volnočasové a sportovních akce.
 26. Organizačně zajišťuje cyklistické závody Pražská 50 a Dětská 50 ve spolupráci s Autoklubem Markéta a OS MoHiLa.
 27. Spolupracuje s nájemcem Sportovního areálu Hanspaulka při pořádání jednorázových i pravidelných sportovních soutěží mládeže.
 28. Organizuje turnaje žáků v míčových hrách ve spolupráci s tělovýchovnými jednotami a kluby na území MČ Praha 6.
 29. Spolupracuje s a.s. SNEO na využívání plaveckého areálu Petynka pro mládež a seniorskou kategorii.

ORGANIZACE ODBORU


 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/odbor03?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz