Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Praha 6 ›› Reálie ›› Partnerská města ›› Poreč ›› detail/podstránka

Poreč

náhled souboru

Poreč (italsky Parenzo) je téměř 2000 let staré chorvatské město na západním pobřeží Istrie, 68 km západně od Rijeky a 50 km jižně od Terstu. Žije zde okolo 15 000 obyvatel. Západní pobřeží Istrijského poloostrova je velmi členité a jeho charakter dává tvář i Poreči. K Poreči patří také blízký ostrov Svatého Nikoly. Z Poreče existuje lodní spojení se sousedními přístavy i s přístavy v Itálii (např. Benátky).
Podle sčítání lidu v roce 2011 ve městě žilo 74,8 % Chorvatů, 3,4 % Srbů, 3,2 % Italů a 2,7 % Albánců. Asi 15 % obyvatel běžně hovoří italsky.
Od 70. let 20. století patří mezi nejnavštěvovanější turistická místa v zemi a turistický ruch dominuje městské ekonomice.

Memorandum o partnerství a spolupráci bylo podepsáno v roce 2012 a je založeno na společné vůli podporovat ekonomické propojení, kulturní výměnu a vzájemné seznámení občanů v duchu evropské myšlenky, počínaje respektováním lidské důstojnosti, svobody, rovnosti, solidarity a spravedlnosti. Přáním obou partnerů je, aby takové partnerství bylo jedním ze základních kamenů míru a sjednocené Evropy.
Městská rada Poreče má 17 členů a je zastupitelským orgánem občanů města a orgánem místní samosprávy.
Starosta města Poreč, pan Loris Peršurić, byl zvolen v místních volbách konaných dne 21. května 2017.


Historie
Během 2. století př. n. l. byl Římany na malém poloostrově postaven vojenský tábor castrum.
Za vlády císaře Augusta se v 1. století stal tábor oficiálně městem a také součástí římské kolonie Colonia Iulia Parentium. Nejstarší bazilika svatého Maura byla postavena ve 2. polovině 4. století a uchovávala i světcovy relikvie. Mozaiky z podlahy této baziliky se dosud dochovaly v zahradě Eufraziovy baziliky. Po pádu Římské říše v roce 476 se město dostalo pod nadvládu Ostrogótů, v roce 539 se stalo součástí Byzantské říše, roku 788 Franské říše.
V roce 1267 se město Poreč stalo prvním istrijským městem patřícím k Benátské republice, ve které pak setrvalo více než pět století. V tomto období bylo vystavěno několik paláců a křesťanských staveb v benátském stylu. Roku 1354 město poničili Janované. Po zániku Benátské republiky se v roce 1797 stalo součástí Habsburské monarchie.
Od roku 1861 byla Poreč hlavním městem Istrie a sídlem regionálního parlamentu. Město bylo v té době také turistickým letoviskem rakouské aristokracie. V letech 1902–1935 fungovala mezi Porečí a Terstem úzkorozchodná železnice nazývaná Parenzana. V roce 1943 byla Poreč obsazena Němci a o rok později byla 34 krát bombardována spojenci, přičemž bylo zničeno 75 % města.  Roku 1947 se stala součástí Jugoslávie.


Kultura
Město je i dnes oblíbeným turistickým střediskem s bohatou historií. Najdete zde zbytky antických chrámů, domy a paláce ovlivněné benátskou gotikou i dalšími stavebními slohy.
Staré městské jádro ukrývá původní románské stavby, nejcennější z nich jsou tři domy: Dům s balkónem (Kuća sa balkonom, poblíž náměstí Marfor), renovovaný Kanovnický dům (Kanonička kuća, ul. F. Supila) a Dům dvou světců (Kuća dva svetaca, ul. sv. Maura).
Historicky významná budova Sněmovny (Sabornica) vznikla přestavěním románského františkánského kláštera ze 13. století. V 18. století byla budova barokizována a v 19. století v ní sídlil istrijský parlament.
Nejvýznamnější památkou je Eufráziova bazilika z 6. století, kdy město patřilo k Byzantské říši. Bazilika byla pojmenována po jejím zakladateli biskupu Eufráziu (491–515). Eufráziova bazilika je od roku 1997 zapsána v seznamu světového dědictví UNESCO.
Další významnou památkou je dům Sinčičů, ve kterém je regionální muzeum a oblíbený obraz „Poslední večeře Páně“ od místního autora.
Z původních staveb římské architektury se zachovala klasická struktura dvou ulic: Cardo Maximus a Decumanus a také centrální Forum (dnes nazývané jako Marform).
Západně od náměstí Marfor si prohlédnete zbytky velkolepého Neptunova chrámu z počátku 1. století.
 

 

Fotogalerie

Rok 2015

Zástupci Poreče na oslavě Dne Prahy 6

Delegace z partnerského města, vedená starostou Poreče panem Edi Štivanićem, se zúčastnila na pozvání starosty Prahy 6 Mgr. Ondřeje Koláře slavnostního předávání cen městské části Praha 6 a následného společenského večera. Obě akce se letos uskutečnily 4. září v prostorách hotelu International Praha. 

 

Zástupci MČ Praha 6 na Dnech Poreče

V rámci oslav Dnů Poreče navštívili zástupci Prahy 6 starosta Ondřej Kolář a radní Jaromír Vaculík vernisáž výstavy světoznámého neapolského designera Riccarda Dalisi, dále si prohlédli historickou budovu porečské radnice, v níž probíhá postupná rekonstrukce vnitřních prostor – za chodu radnice byla zatím zmodernizována zasedací místnost rady a příští rok čeká rekonstrukce velkou zasedací místnost zastupitelstva. Zástupci Prahy 6 uctili společně s představiteli Poreče a zástupci dalších partnerských měst památku obětí 2. světové války před památníkem padlých. Vyvrcholení oslav představovalo slavnostní shromáždění v městském divadle. Na programu bylo shrnutí činnosti města za minulý rok a slavnostní předání ocenění města Poreč. Oficiální program uzavřela malá recepce.

náhled souboru
[ JPG • 322kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

Budova porečské radnice

náhled souboru
[ JPG • 247kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

Slavnostní shromáždění v porečském divadle

Rok 2014

Zástupci města Poreče a Chorvatsko-české společnosti v Záhřebu na slavnostním odhalení pomníku

Na slavnostní odhalení pomníku Nikoly Tesly přijely delegace z partnerského města Poreče a Chorvatsko-české společnosti v Záhřebu. Jako čestný host primátora hl. m. Prahy dorazil i primátor Záhřebu Milan Bandić. Po skončení slavnostního aktu odjeli všichni na radnici Prahy 6, kde starostka Prahy 6 a primátor Záhřebu podepsali darovací smlouvu. Město Záhřeb přispělo na instalaci pomníku finančním darem ve výši 706 tisíc Kč. Obě chorvatské delegace se rovněž zúčastnily slavnostního udělení čestného občanství Prahy 6 a předání ocenění městské části Praha 6. 

náhled souboru
[ JPG • 312kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Odhalování pomníku Nikoly Tesly

náhled souboru
[ JPG • 375kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Před odhaleným pomníkem zleva doprava: zástupce české spořitelny, autor pomníku, starostka, ...

náhled souboru
[ JPG • 280kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Podpis darovací smlouvy  

Výstava Slavné stavby Prahy 6 v chorvatském Poreči

Výstavou se městská část Praha 6 oficiálně představila obyvatelům Poreče. Výstavu zahájila 29. dubna starostka Marie Kousalíková spolu se starostou Poreče Edi Štifanićem v rámci oslav Dnů Poreče. Expozice výstavy byla nainstalována v překrásném sálu Istarská sabornica umístěném v původním františkánském klášteře. Velký prostor historického sálu dal vyniknout ortofotomapě Prahy 6 sestavené z podlahových panelů. Na stěnách byly umístěny panely s jednotlivými významnými stavbami Prahy 6, které byly doplněny modely některých staveb.

náhled souboru
[ JPG • 198kB • 1600×1200 (8bit 3ch) ]

Budova radnice Poreče

náhled souboru
[ JPG • 224kB • 1600×1200 (8bit 3ch) ]

Podlahová ortofotomapa Prahy 6 v historickém sálu Istarska sabornica

náhled souboru
[ JPG • 239kB • 1600×1200 (8bit 3ch) ]

Vernisáž výstavy Slavné stavby Prahy 6

Rok 2013

Zástupci chorvatského Poreče na Jubilejním 20. společenském večeru Prahy 6

Na společenský večer Prahy 6, který se konal 21. června 2013 přijela i delegace z nového partnerského města Poreč.

náhled souboru
[ JPG • 244kB • 1800×1200 (8bit 3ch) ]

Starostka Prahy 6, primátorka Bayreuthu a starosta Poreče na 20. jubilejním společenském večeru

Rok 2012

Podpis memoranda s chorvatským městem Poreč – Parenzo

Dne 26. června 2012 podepsali starostka Prahy 6 Marie Kousalíková a starosta Poreče Edi Štifanić memorandum o partnerství mezi městskou částí Praha 6 a městem Poreč. Slavnostní akt se uskutečnil v prostorách rezidence starosty ve Vile Polesiny v Poreči.

náhled souboru
[ JPG • 178kB • 1600×1200 (8bit 3ch) ]

Starostka Prahy 6 a starosta Poreče při podpisu memoranda

náhled souboru
[ JPG • 183kB • 1600×1200 (8bit 3ch) ]

Krátce po podpisu memoranda© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/porec ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz