Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2001 ›› Rozbory hospodaření za rok 2001 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Rozpis příjmů m.č. Praha 6 za rok 2001

Rozbory hospodaření za rok 2001

Příjmy m.č. Praha 6 za rok 2001 v tis. Kč
Text Schválený rozpočet na rok 2001 Upravený rozpočet k 31.12.2001 Skutečnost k 31.12.2001  % k SR % k UR
DAŇOVÉ PŘÍJMY
1311 - Správní poplatky 17 000,00 17 000,00 16 929,99 99,59% 99,59%
1332 - Poplatek za znečišťování prostředí     12,35    
1341 - Popl. ze psů 2 000,00 2 000,00 2 247,92 112,40% 112,40%
1342 - Pobytové popl. 1 200,00 1 200,00 1 477,23 123,10% 123,10%
1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství 12 500,00 12 500,00 13 941,25 111,53% 111,53%
1344 - Popl. ze vstupného 500,00 500,00 1 703,25 340,65% 340,65%
1345 - Popl. z ubytov. kapacit 700,00 700,00 953,16 136,17% 136,17%
1347 - Popl. za provozov. výher. hrací přístroj 6 000,00 6 000,00 6 789,28 113,15% 113,15%
1349 - Ostatní poplatky a daně     12,66    
CELKEM 39 900,00 39 900,00 44 067,09 110,44% 110,44%
1511 - Daň z nemovitostí 20 850,00 20 850,00 22 439,63 107,62% 107,62%
           
ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 60 750,00 60 750,00 66 506,72 109,48% 109,48%
           
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111 - Příjmy z vlastní činnosti 8 600,00  6 474,00 7 510,56 87,33% 116,01%
212 - Odvody příspěvkových organizací   1 821,00 1 820,50   99,97%
214 - Příjmy z úroků 6 000,00 6 000,00 12 644,41 210,74% 210,74%
221 - Přijaté sankční platby   -7 023,80 1 973,77    
222 - Přijaté vratky transferů     4 125,10    
232 - Ostatní nedaňové příjmy 4 000,00 4 689,00 6 525,61 163,14% 139,17%
246 - Splátky půjček od obyvatel     1 172,37    
           
ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 18 600,00 11 960,20 35 772,32 192,32% 299,09%
           
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 79 350,00 72 710,20 102 279,04 128,90% 140,67%
     

 

   
PŘIJATÉ DOTACE
411x - neinv. dotace ze státního rozpočtu 89 318,00 91 186,90 91 186,90 102,09% 100,00%
412x - neinv. dotace z rozp. hl. m. Prahy 269 013,00 313 228,10 308 944,81 114,84% 98,63%
4131 - převody z hospodářské činnosti 199 813,00 123 123,60 198 941,01 99,56% 161,58%
42xx - kapitálové přijaté dotace   -74,00 -74,00   100,00%
           
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 558 144,00 527 464,60 598 998,72 107,32% 113,56%
           
PŘÍJMY CELKEM 637 494,00 600 174,80 701 277,76 110,01% 116,85%

 

ZPĚT© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy01 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz