Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2001 ›› Návrh rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2001 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Rozpis příjmů městské částiPraha 6 na rok 2001

Návrh rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2001

Návrh rozpisu příjmů m.č. P - 6 na rok 2001 v tis. Kč
Text Upravený rozpočet k 30.9.00 Očekávaná skutečnost k 31.12.00 Návrh rozpočtu na rok 2001 %
NR / UR

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka        
1311 - Správní poplatky 15 000 12 000 17 000 113,33%
1332 - Poplatek za znečišťování prostředí   10 - 0,00%
1341 - Popl. ze psů 2 000 2 303 2 000 100,00%
1342 - Pobytové popl. 1 200 1 564 1 200 100,00%
1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství 12 500 13 447 12 500 100,00%
1344 - Popl. ze vstupného 1 000 690 500 50,00%
1345 - Popl. z ubytov. kapacit 700 774 700 100,00%
1347 - Popl. za provozov. výher. hrací přístroj  6 000 6 731 6 000 100,00%
1349 - Ostatní poplatky a daně        
CELKEM 38 400 37 519 39 900 103,91%
1511 - Daň z nemovitostí 21 600 15 600 20 850 96,53%
         
ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 60 000 53 119 60 750 101,25%
         
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
211 - Příjmy z vlastní činnosti 15 366 13 775 8 600 55,97%
212 - Odvody PO - - -  
214 - Příjmy z úroků 4 500 4 500 6 000 133,33%
221 - Přijaté sankční platby   3 083    
222 - Přijaté vratky transferů -5 903 3 431   0,00%
232 - Ostatní nedaňové příjmy 7 406 16 000 4 000 54,01%
         
ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 21 369 40 789 18 600 87,04%
         
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 81 369 93 908 79 350 97,52%
         

PŘIJATÉ DOTACE

411x - neinvest. dotace ze stát. rozpočtu - úhrn 84 575 84 575 78 131 92,38%
412x - neinvest. dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 292 466 290 000 269 013 91,98%
413x - převody z vlastních fondů 94 924 89 920 211 000 222,28%
421x - investiční přijaté dotace ze stát.rozpočtu 15 000     0,00%
422x - invest. přijaté dotace od hl.m. Prahy        
         
ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ 486 965 464 495 558 144 114,62%
         
PŘÍJMY CELKEM 568 334 558 403 637 494 112,17%

 

ZPĚT© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy01_navrh ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz