Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2002 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2002 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Rozpis příjmů městské části Praha 6 na rok 2002

Návrh rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2002

Rozpis příjmů městské části Praha - 6 na rok 2002 v tis. Kč
Text Upravený rozpočet k 31.10.01 Očekávaná skutečnost k 31.12.01 Návrh rozpočtu na rok 2002 %
NR / UR

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1311 - Správní poplatky 17 000,00 16 000,00 16 000,00 94,12%
1332 - Poplatek za znečišťování prostředí   11,00 0,00 0,00%
1341 - Popl. ze psů 2 000,00 2 800,00 2 000,00 100,00%
1342 - Pobytové popl. 1 200,00 1 715,00 1 300,00 108,33%
1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství 12 500,00 14 100,00 12 500,00 100,00%
1344 - Popl. ze vstupného 500,00 1 300,00 500,00 100,00%
1345 - Popl. z ubytov. kapacit 700,00 830,00 800,00 114,29%
1347 - Popl. za provozov. výher. hrací přístroj 6 000,00 6 510,00 6 000,00 100,00%
1349 - Ostatní poplatky a daně        
1511 - Daň z nemovitostí 20 850,00 20 000,00 21 850,00 104,80%
         
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 60 750,00 63 266,00 60 950,00 100,33%
         
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
211 - Příjmy z vlastní činnosti 6 474,00 6 474,00 3 600,00 55,61%
212 - Odvody PO 0,00 0,00 6 554,00  
214 - Příjmy z úroků 6 000,00 10 000,00 10 000,00 166,67%
221 - Přijaté sankční platby        
222 - Přijaté vratky transferů -7 024,00 -7 024,00   0,00%
232 - Ostatní nedaňové příjmy 4 039,00 4 039,00 4 000,00 99,03%
         
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 9 489,00 13 489,00 24 154,00 254,55%
         

PŘIJATÉ DOTACE

411x - neinvest. dotace ze stát. rozpočtu - úhrn 87 764,00  87 764,00 84 507,00 96,29%
412x - neinvest. dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 313 326,30 313 326,00 269 013,00 85,86%
4131 - převody z hospodářské činnosti 123 124,00 123 124,00 41 165,00 33,43%
422x - invest. přijaté dotace od hl.m. Prahy 926,00 926,00   0,00%
         
ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ 525 140,30 525 140,00 394 685,00 75,16%
         
PŘÍJMY CELKEM 595 379,30 601 895,00 479 789,00 80,59%
         
PŘÍJMY PROSTŘEDNICTVÍM TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ:
4139 - převody z vlastních fondů 135 645,20 135 645,20 285 242,00 210,29%
         
ZAPOJENÉ FINANČNÍ ZDROJE 731 024,50 737 540,20 765 031,00 104,65%

 

ZPĚT© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy02_navrh ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz