Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2019 ›› Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6 ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6

Příspěvkové organizace ve školství

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2019 v celkové výši 131.094 tis. Kč. Z toho je určeno 29.026 tis. Kč pro mateřské školy a 102.068 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 22.700 tis. Kč a ZŠ 68.000 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 2.000 tis. Kč a ZŠ 3.000 tis. Kč), příspěvek na nájemné za pronájem budov (MŠ 2.526 tis. Kč a ZŠ 9.668 tis. Kč), příspěvek na dovybavení po rekonstrukci (MŠ 500 tis. Kč a ZŠ 400 tis. Kč), dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 300 tis. Kč a ZŠ 5.000 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 11.000 tis. Kč), příspěvek na prostředky pro správce PC sítí, na kustody hřišť (3.500 tis. Kč) a příspěvek na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč).


PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2019 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 7.000 tis. Kč. Výše příspěvku je stejná jako ve schváleném finančním plánu LDN na rok 2018.
Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 55.018 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 53.510 tis. Kč, za provoz sociálních lůžek (380 Kč/den) 832 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN, částku ve výši 475 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 1tis. Kč a zapojení fondu rezerv ve výši 200 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 62.018 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 16.046 tis. Kč, službami v celkové výši 8.048 tis. Kč, osobními náklady zahrnující platy zaměstnanců a dohod, včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, a příděly FKSP ve výši 37.669 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 255 tis. Kč se skládá z odpisů (139 tis. Kč) a ostatních nákladů (116 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.
Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2019 navrhován.

 

PO Pečovatelská služba

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2019 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 12.000 tis. Kč.
Plánované výnosy v celkové výši 4.842 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.750 tis. Kč), čerpání rezervního fondu (90 tis. Kč) a výnosy z úroků (2 tis. Kč).
Náklady v celkové výši 29.992 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 360 tis. Kč, dále energiemi ve výši 35 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 180 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného ve výši 80 tis. Kč a výdaje na občerstvení ve výši 6 tis. Kč. V ostatních službách je zařazena částka ve výši 1.343 tis. Kč. Osobní náklady, zahrnující platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na lékařskou preventivní péči a stravování zaměstnanců, tvoří částka ve výši
27.782 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 206 tis. Kč je určena na odpisy majetku (155 tis. Kč), náklady z DDM (50 tis. Kč) a daň z příjmů (1 tis. Kč).

Celkový neinvestiční příspěvek činí 25.150 tis. Kč. Neinvestiční dotace od přispěvatele MČ Praha 6 činí 12.000 tis. Kč a grant z MHMP činí 1.300 tis. Kč. Dále organizace plánuje zapojit investiční fond ve výši 500 tis. Kč na nákup nového vozu. Navrhovatel předpokládá, že rozdíl mezi náklady a výnosy PO Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 11.850 tis. Kč bude kryt z dotace poskytnuté MPSV (v r. 2018 byla výše dotace 9.648 tis. Kč). V případě, že dotace nebude v roce 2019 příspěvkové organizaci přiznána, bude tento rozdíl vykryt z rozpočtu MČ Praha 6.
Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2019 navrhován.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove-organizace-2019 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz