Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2020 ›› Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6 ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6

Příspěvkové organizace ve školství

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2020 v celkové výši 132.100 tis. Kč. Z toho je určeno 29.700 tis. Kč pro mateřské školy a 102.400 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 25.900 tis. Kč a ZŠ 78.000 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 2.000 tis. Kč a ZŠ 3.000 tis. Kč), příspěvek na dovybavení po rekonstrukci (MŠ 500 tis. Kč a ZŠ 400 tis. Kč), dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 300 tis. Kč a ZŠ 5.000 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 11.000 tis. Kč), příspěvek na prostředky pro správce PC sítí a na kustody hřišť (3.500 tis. Kč) a příspěvek na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč).

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2020 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 9.500 tis. Kč.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 58.556 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 57.512 tis. Kč, za provoz sociálních lůžek (380,-Kč/den) 835 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN, částku ve výši 150 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 2 tis. Kč a zapojení fondu rezerv ve výši 50 tis. Kč a ostatní výnosy ve výši 7 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 68.056 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 16.273 tis. Kč, službami v celkové výši 8.623 tis. Kč, osobními náklady zahrnující platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP ve výši
42.937 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 223 tis. Kč se skládá z odpisů (46 tis. Kč) a ostatních nákladů (177 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2020 navrhován.

PO Pečovatelská služba

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2020 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 14.000 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 4.800 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.768 tis. Kč), čerpání rezervního fondu (30 tis. Kč) a výnosy z úroků (2 tis. Kč).

Náklady v celkové výši 32.196 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 381 tis. Kč, dále energiemi ve výši 30 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 190 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovným ve výši 100 tis. Kč, výdaji na občerstvení ve výši 10 tis. Kč. V ostatních službách je zařazena částka ve výši 1.461 tis. Kč. Osobní náklady, zahrnující platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na lékařskou preventivní péči a stravování zaměstnanců tvoří částka ve výši 29.664 tis. Kč, ostatní náklady tvoří částka ve výši 144 tis. Kč (pojištění a správní poplatky). Zbývající část nákladů ve výši 216 tis. Kč je určena na odpisy majetku (155 tis. Kč), náklady z DDM (60 tis. Kč) a daň z příjmů (1 tis. Kč).

Celkový neinvestiční příspěvek činí 27.396 tis. Kč. Neinvestiční dotace od zřizovatele MČ Praha 6 činí 14.000 tis. Kč a grant z MHMP činí 1.500 tis. Kč. Navrhovatel předpokládá, že rozdíl mezi náklady a výnosy PO Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 11.896 tis. Kč bude kryt z dotace poskytnuté MPSV (v r. 2019 byla výše dotace 8.072 tis. Kč). V případě, že dotace nebude v roce 2020 příspěvkové organizaci přiznána, bude tento rozdíl vykryt z rozpočtu MČ Praha 6.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2020 navrhován.

V roce 2020 je plánováno čerpání fondu reprodukce investičního majetku na obměnu stávajícího autoparku ve výši 500 tis. Kč.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove-organizace-2020 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz