Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2017 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 6

Příspěvkové organizace ve školství

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než
50 objektech.

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2017 v celkové výši 123.894 tis. Kč. Z toho je určeno 27.526 tis. Kč pro mateřské školy a 96.368 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 21.000 tis. Kč a ZŠ 64.000 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 2.000 tis. Kč a ZŠ 3.000 tis. Kč), příspěvek na nájemné za pronájem budov (MŠ 2.526 tis. Kč a ZŠ 9.668 tis. Kč), příspěvek na dovybavení po rekonstrukci (MŠ 700 tis. Kč
a ZŠ 200 tis. Kč), dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 300 tis. Kč a ZŠ 4.000 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 11.000 tis. Kč), příspěvek na prostředky pro správce PC sítí a na kustody hřišť (3.000 tis. Kč) a příspěvek na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč).

 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2017 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 5.600 tis. Kč. Oproti schválenému finančnímu plánu LDN na rok 2016 nedochází ke zvýšení neinvestičního příspěvku ÚMČ, a to i přes skutečnost, že je plánováno navýšení počtu zdravotního personálu, čímž se zvýší mzdové náklady.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 49.698 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 48.296 tis. Kč, za provoz sociálních lůžek (250,-Kč/den) 545 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN, částku ve výši 450 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši
5 tis. Kč, za prohlídky klientů na sociálních lůžkách 2 tis. Kč a zapojení fondu rezerv a investičního fondu ve výši 400 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 56.202 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 15.712 tis. Kč, službami v celkové výši 7.925 tis. Kč, osobními náklady zahrnující platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP ve výši
32.205 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 360 tis. Kč se skládá z odpisů (260 tis. Kč) a ostatních nákladů (100 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2017 navrhován.

 

PO Pečovatelská služba

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2017 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 9.770 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 4.700 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.699 tis. Kč) a výnosy z úroků (1 tis. Kč).

Náklady v celkové výši 20.470 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 355 tis. Kč, dále energiemi ve výši 30 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 135 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného ve výši 95 tis. Kč, výdaje na občerstvení ve výši 6 tis. Kč. V ostatních službách je zařazena částka ve výši 1.081 tis. Kč. Osobní náklady, zahrnující platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců, tvoří částka ve výši 18.509 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 259 tis. Kč je určena na odpisy majetku (100 tis. Kč), pojistné (152 tis. Kč), správní poplatky (2 tis. Kč), pojistné z titulu odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (3 tis. Kč) a daň z příjmů (2 tis. Kč).

Navrhovatel předpokládá, že rozdíl mezi náklady a výnosy PO Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 6.000 tis. Kč bude kryt z dotace poskytnuté MPSV (v r. 2016 byla výše dotace 7.859 tis. Kč). V případě, že dotace nebude v roce 2017 příspěvkové organizaci přiznána, bude tento rozdíl vykryt z rozpočtu MČ Praha 6.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2017 navrhován.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove-organizace2017 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz