Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2018 ›› Příšpěvkové organizace ›› detail/podstránka

6. Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6

Příspěvkové organizace ve školství

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2018 v celkové výši 126.594 tis. Kč. Z toho je určeno 28.026 tis. Kč pro mateřské školy a 98.568 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 21.200 tis. Kč a ZŠ 65.700 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 2.000 tis. Kč a ZŠ 3.000 tis. Kč), příspěvek na nájemné za pronájem budov (MŠ 2.526 tis. Kč a ZŠ 9.668 tis. Kč), příspěvek na dovybavení po rekonstrukci (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 700 tis. Kč), dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 300 tis. Kč a ZŠ 4.000 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 11.000 tis. Kč), příspěvek na prostředky pro správce PC sítí a na kustody hřišť (3.000 tis. Kč) a příspěvek na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč).

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2018 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 7.000 tis. Kč. Oproti schválenému finančnímu plánu LDN na rok 2017 dochází ke zvýšení neinvestičního příspěvku, kvůli zvyšování platů zaměstnanců a možnému navyšování počtu zdravotního personálu, čímž se zvýší mzdové náklady.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 51.405 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 49.696 tis. Kč, za provoz sociálních lůžek (380,-Kč/den) 830 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN, částku ve výši 475 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši
2 tis. Kč, za prohlídky klientů na sociálních lůžkách 2 tis. Kč a zapojení fondu rezerv a investičního fondu ve výši 400 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 58.399 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 15.925 tis. Kč, službami v celkové výši 8.048 tis. Kč, osobními náklady zahrnující platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP ve výši
34.178 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 248 tis. Kč se skládá z odpisů (142 tis. Kč) a ostatních nákladů (106 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2018 navrhován.

 

PO Pečovatelská služba

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2018 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 11.270 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 4.752 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.700 tis. Kč), čerpání rezervního fondu (50 tis. Kč) a výnosy z úroků (2 tis. Kč).

Náklady v celkové výši 23.922 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 386 tis. Kč, dále energiemi ve výši 30 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 172 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného ve výši 95 tis. Kč, výdaje na občerstvení ve výši 6 tis. Kč. V ostatních službách je zařazena částka ve výši 1.082 tis. Kč. Osobní náklady, zahrnující platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců, tvoří částka ve výši 21.726 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 425 tis. Kč je určena na odpisy majetku (181 tis. Kč), pojistné (152 tis. Kč), náklady z DDM (85 tis. Kč), správní poplatky (2 tis. Kč), pojistné z titulu odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (3 tis. Kč) a daň z příjmů (2 tis. Kč).

Celkový neinvestiční příspěvek činí 19.170 tis. Kč. Neinvestiční dotace od zřizovatele MČ Praha 6 činí 11.270 tis. Kč a grant z MHMP činí 700 tis. Kč. Navrhovatel předpokládá, že rozdíl mezi náklady a výnosy PO Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 7.200 tis. Kč bude kryt z dotace poskytnuté MPSV (v r. 2017 byla výše dotace 6.675 tis. Kč). V případě, že dotace nebude v roce 2018 příspěvkové organizaci přiznána, bude tento rozdíl vykryt z rozpočtu MČ Praha 6.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2018 navrhován.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove-organizace2018 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.