Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2009 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 6

PO Léčebna dlouhodobě nemocných Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2009 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 2.570 tis. Kč. Navrhovaná výše příspěvku je oproti předchozímu roku nižší o 1.415 tis. Kč, důvodem jsou především očekávané vyšší tržby od zdravotních pojišťoven. Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 43.258 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 38.756 tis. Kč, tržby od pacientů na zdravotních lůžkách (60,- Kč/den) 1.950 tis. Kč, za provoz 6 sociálních lůžek (200,-Kč/den) 430 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN ve výši 600 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 90 tis. Kč, za dorovnání nákladů na prováděné očkování proti TBC (částečně jsou hrazené zdravotními pojišťovnami) prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy 425 tis. Kč, za prohlídky klientů na sociálních lůžkách 7 tis. Kč a zapojení fondu rezerv ve výši 1.000 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 45.828 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 13.471 tis. Kč, z toho na prádlo pro pacienty, ochranné pracovní pomůcky pro personál a všeobecný materiál (1.221 tis. Kč), drobný hmotný majetek (700 tis. Kč), potraviny, tj. strava pro pacienty (5.300 tis. Kč), léky, speciální zdravotní materiál (4.855 tis. Kč) a na energie (1.395 tis. Kč), dále službami – 5.878 tis. Kč, z nichž připadá na výkony spojů (272 tis. Kč), nájemné a služby za prostory kalmetizace v objektu Pod Marjánkou 12 (35 tis. Kč), úklid (1.250 tis. Kč), opravy a udržování (750 tis. Kč), cestovné zaměstnanců (35 tis. Kč) a ostatní náklady na služby (3.536 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP. Ve finančním plánu jsou zařazeny ve výši 25.942 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 454 tis. Kč se skládá z poplatku Magistrátu hl.m. Prahy za znečišťování ovzduší (1 tis. Kč), odpisů (400 tis. Kč) a ostatních nákladů (136 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod. Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2009 navrhován.

PO Pečovatelská služba
Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2009 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 12.998 tis. Kč, což je o 1.092 tis. Kč méně než v loňském roce.

Plánované výnosy v celkové výši 4.550 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.500 tis. Kč) a výnosy z úroků (50 tis. Kč).

Náklady v celkové výši 17.548 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu – 460 tis. Kč a zahrnují ochranné pomůcky (20 tis. Kč), učební pomůcky (10 tis. Kč), drobný hmotný majetek (30 tis. Kč) a spotřebu ostatního materiálu (400 tis. Kč), energiemi včetně pohonných hmot a maziv ( 380 tis. Kč), opravami a údržbou (300 tis. Kč) na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného (120 tis. Kč), na občerstvení (6 tis. Kč). V ostatních službách je zařazeno 951 tis. Kč, z nichž připadá na úhradu spojů, poštovného a poplatků za internet (225 tis. Kč), nájemné (400 tis. Kč) a další služby jako je např. každoroční povinné školení řidičů, školení BOZP a PO, programové vybavení apod. (326 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců a jsou zařazeny ve výši 14.725 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 606 tis. Kč je určena na odpisy majetku (330 tis. Kč), na poplatky za bankovní služby (30 tis. Kč), pojistné (200 tis. Kč), a pojistné z titulu odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (46 tis. Kč).

Investiční příspěvek od zřizovatele na rok 2009 není navrhován, je plánováno zapojení Investičního fondu ve výši 500 tis. Kč na nákup malého dodávkového vozu.

Příspěvkové organizace ve školství
Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

Příspěvkové organizace odevzdaly vypracované finanční plány, z nichž vyplývá souhrn neinvestičního příspěvku ve výši 103.704 tis. Kč, z toho je určeno 25.304 tis. Kč pro mateřské školy a 78.400 tis. Kč pro základní školy. Součástí příspěvku na provoz jsou náklady na mzdy včetně zákonných pojištění. Tyto finanční prostředky jsou plánovány na odměny pro ředitele škol a jako podpora odborných profesí (informatik, správce hřiště). Vzhledem k plánovaným investičním akcím zařazených do návrhu kapitálových výdajů jsou do příspěvku navrženy finanční prostředky pro školy na nákup vybavení a případné neinvestiční výdaje související s investicí (např. malování, odvoz odpadu). V roce 2009 jsou do rozpočtu také zařazeny výdaje na vybavení vzorových odborných pracovišť základních škol. Další položkou rozpočtu je nájemné příspěvkových organizací, které bude poskytováno účelově a příspěvek na zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove_org_navrh09 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz