Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Úvod ›› Rozpis výdajů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010 ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010

  501 Platy zaměstn. 502 OPPP 503 Pojistné placené zaměstn. 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ost. finanč výdaje 515 Nákup vody,paliv a  energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 519 Neinvest. nákupy přísp.,náhr 52 Neinvest. transfery nezisk. org. 53 Neinvest transfery rozpočtům 54 Neinvest. transfery obyvatel 56 - 59 Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE 0   0 0 0 0 1 900 0 0 0 260 640 0 2 800 0 2 800
3636 - Územní rozvoj             1 900       260 640   2 800 0 2 800
                                 
TAB. 02 - MĚST.INFRASTRUKT. 0   0 4 950 40 900 143 257 7 820 0 200 100 500 0 157 767 68 335 226 102
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat             230             230   230
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací             20 815             20 815   20 815
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů             10 582 50           10 632   10 632
3729 - Ostatní nakládání s odpady             100             100   100
3744 - protipovodňová opatření             30             30   30
3745 - Péče o vzhled obcí a zeleň       4 950 40 900 111 400 7 770     100 500   125 660 68 335 193 995
3749 - Ochrana životního prostředí             100     200       300   300
                                 
TAB. 03 - DOPRAVA 0 0 0 50 0 0 67 280 100 0 112 50 0 95 600 163 192 21 500 184 692
2212 - Doprava             4 256 100     50   95 500 99 906 5 000 104 906
2212 - Údržba komunikací             62 524           100 62 624   62 624
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací       50     500             550 11 500 12 050
2223- Bezpečnost silničního provozu                           0 5 000 5 000
2251 - Letiště                   112       112   112
                                 
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ 0 0 0 300 50 0 4 365 43 110 100 200 119 468 0 0 167 593 160 038 327 631
3111 - Mateřské školky       100 40   1 955 4 100     34 908     41 103 93 600 134 703
3113 - Základní školy       100 10   2 410 39 010 100   84 560     126 190 66 438 192 628
3121 - Gymnázia                   200       200   200
3141 - Školní stravování       100                   100   100
                                 
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI 1 860 600 730 326 0 245 4 891 87 110 12 167 19 107 1 800 0 41 923 20 993 62 916
3429 - Zájmová činnost a rekreace       20             110     130 20 443 20 573
3513 - Lékařská služba první pomoci                   3 196       3 196   3 196
3515 - Specializovaná zdravotní péče                   200       200   200
3522 - Ostatní nemocnice                   600       600   600
3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných                     4 997     4 997   4 997
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení                   800       800   800
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami       35     2 568 27 30 270 800 250   3 980   3 980
3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví                     20     20   20
4226 - Podpora zaměstnanosti 1 860 600 730 271   245 883 60   650 8 50   5 357 550 5 907
4329 - Sociální péče a pomoc dětem                 80         80   80
4339 - Sociální pomoc rodině a manželstvím                   350       350   350
4351 - Pečovatelská služba                     13 152     13 152   13 152
4352 - Tísňová péče                   400       400   400
4358 - Sociální služby                   2 701       2 701   2 701
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí             1 440     3 000 20 1 500   5 960   5 960
                                 
TAB. 06 - KULTURA A SPORT 0 0 0 1 907 0 90 28 166 3 988 1 544 8 950 393 1 000 0 46 038 150 46 188
2143 - Cestovní ruch             1 560 100           1 660   1 660
3312 - Hudební činnost       22     5 263 70 30   20     5 405   5 405
3314 - Knihovny                     350     350   350
3315 - Činnosti muzeí a galerií                   550       550   550
3316 - Vydavatelská činnost - OKSZ             750             750   750
3316 - Vydavatelská činnost - OÚR             1 450             1 450   1 450
3316 - vydavetelská činnost - OŠ             200             200   200
3317 - Výstavní činnost - OKSZ       20     765 1 908           2 693   2 693
3317 - Výstavní činnost - OÚR       620     1 500             2 120   2 120
3317 - Výstavní činnost - OŠ             100             100   100
3319 - Kronika obce       30     10             40   40
3319 - Záležitosti kultury       5     565   200 1 100       1 870   1 870
3326 - Obnova kuturních hodnot               1 250       1 000   2 250 150 2 400
3330 - Církve                   500       500   500
3341 - Rozhlas a televize             850             850   850
3349 - Sdělovací prostředky             950     150       1 100   1 100
3399 - Jubilanti       125     665 30 780         1 600   1 600
3399 - Ostatní záležitosti kultury       1 070   90 11 693 615 314   23     13 805   13 805
3419 - Tělovýchovná činnost       15     1 845 15 220 5 950       8 045   8 045
3421 - Volný čas mládeže                   700       700   700
                                 
TAB. 07 - BEZPEČNOST 0 0 0 635 0 8 475 0 0 100 0 1 855 250 3 323 0 3 323
5212 - Ochrana obyvatelstva       35   8 125             168   168
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek       600     350         1 855 250 3 055   3 055
5512 - Dobrovolné hasičské sbory                   100       100   100
                                 
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 0 0 0 0 400 60 480 750 250 0 2 650 0 0 4 590 172 560 177 150
2510 - Podpora podnikání                           0   0
3612 - Bytové hospodářství         400 60 480 750     2 650     4 340 172 560 176 900
3632 - Pohřebnictví                 250         250   250
                                 
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA 118 180 11 345 43 595 13 343 17 5 220 75 722 11 775 1 726 113 509 4 093 581 286 219 46 938 333 157
6112 - Zastupitelstva obcí - OSÚ   8 345 2 100 150 7   1 763 1 450 207     1 718   15 740   15 740
6112 - Zastupitelstva obcí - OKSZ       20     210 110 50         390   390
6171 - Činnost místní správy - ÚMČ - 03 118 180 3 000 41 495 2 810 5 800 22 580 5 365 95 103 25 2 375 581 197 414 1 238 198 652
6171 - Činnost místní správy - OSV - 06             200             200   200
6171 - Činnost místní správy - OVV - 07       1 525     25   4         1 554   1 554
6171 - Činnost místní správy - OKSZ - 08       1 000     3 420             4 420   4 420
6171 - Činnost místní správy - PO - 16             3 180   700   120     4 000   4 000
6171 - Činnost místní správy - OI - 83       6 795     12 670 2 560           22 025 23 100 45 125
6171 - Činnost místní správy - SB - 93       1 043 5 4 420 31 294 90     360     37 212 22 600 59 812
6221 - Zahraniční humanitární pomoc                   10       10   10
6223 - Mezinárodní spolupráce             380 2 200 670   4     3 254   3 254
                                 
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA 0 0 0 0 6 600 0 6 495 0 0 0 0 0 10 460 23 555 4 486 28 041
6310 - Finanční operace         6 600   6 200             12 800   12 800
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované             165             165   165
6409 - Ostatní činnosti             130           10 460 10 590 4 486 15 076
VÝDAJE CELKEM 120 040 11 945 44 325 21 511 7 107 6 523 333 031 67 630 3 730 21 842 142 537 9 888 106 891 897 000 495 000 1 392 000

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/rozpocet_2010_navrh ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz