Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2019 ›› Sociální fond zaměstnavatele ›› detail/podstránka

Sociální fond zaměstnavatele

4. Sociální fond zaměstnavatele

Předpokládaný příděl do rozpočtu Sociálního fondu zaměstnavatele pro rok 2019 vychází z návrhu mzdové oblasti pro rok 2019 a je ve výši 6 % z vyplaceného ročního objemu mzdových prostředků. Výše předpokládaného přídělu je 12.223 tis. Kč.

Odd. 34 § 29 – Zájmová činnost a rekreace
Běžné výdaje rozpočtované v tomto oddílu jsou ve výši 917 tis. Kč. Finančních prostředky ve výši 132 tis. Kč jsou určeny na dohody a s tím související povinné odvody, částka ve výši 250 tis. Kč bude použita na nákup drobného vybavení a materiálu pro RVZ Živohošť. Na úhradu elektrické energie je vyčleněna částka ve výši 250 tis. Kč, na pohonné hmoty částka 2 tis. Kč, na nájemné částka 23 tis. Kč a na úhradu služeb částka ve výši 130 tis. Kč. Na opravy a udržování objektu RVZ Živohošť jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši
100 tis. Kč a na úhradu cestovného 10 tis. Kč. Částka ve výši 20 tis. Kč je určena k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko.

Odd. 42 § 27 – Politika zaměstnanosti
Finanční prostředky zahrnuté v tomto oddílu obsahují příspěvek na stravování ve výši
480 tis. Kč, nákup kupónů MHD pro zaměstnance organizační složky PRO 6 ve výši
84 tis. Kč a příspěvek na penzijní pojištění, odměny při životních jubileích a při prvním odchodu do důchodu v rámci zaměstnanců PRO 6 v celkové výši 60 tis. Kč.

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí
Finanční prostředky slouží k úhradě příspěvku na stravování ve výši 170 tis. Kč, na nákup kuponů MHD ve výši 30 tis. Kč a k úhradě penzijního připojištění uvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 42 tis. Kč

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy
Finanční prostředky zahrnuté v tomto oddílu obsahují nájemné sportovních prostor a nákup sportovních potřeb ve výši 20 tis. Kč, příspěvek na stravování pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 ve výši 7.400 tis. Kč, sportovně kulturní aktivity ve výši 70 tis. Kč, nákup kuponů MHD pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 ve výši 1.000 tis. Kč, úhradu pohoštění při reprezentačních a sportovních utkáních zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 30 tis. Kč, příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 1.680 tis. Kč, odměny při životních a pracovních jubileích a při prvním odchodu do důchodu v celkové výši 205 tis. Kč a sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 20 tis. Kč.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti
Částka ve výši 15 tis. Kč představuje běžnou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele a je určena k řešení nepředvídatelných událostí v rámci zaměstnanců ÚMČ Praha 6.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/socialni-fond ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz