Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2006 ›› Sociální fond ›› detail/podstránka

Sociální fond m. č. Praha 6 na rok 2006

Sociální fond zaměstnavatele

Předpokládaný příděl do rozpočtu Sociálního fondu zaměstnavatele pro rok 2006 vychází z návrhu mzdové oblasti pro rok 2006 a je ve výši 4 % z návrhu mzdové oblasti. Výše předpokládaného přídělu je 4.481 tis. Kč. Navrhovaný rozpočet zahrnuje odd.34 § 29, ve kterém jsou finanční prostředky určené na krytí případné ztráty z provozu RVZ Živohošť v celkové výši 200 tis. Kč, odd.61§21 ve kterém je rozpočtován příspěvek na stravování a penzijní připojištění uvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 84 tis. Kč a odd.61§71 v celkové výši 4.197 tis. Kč, který zahrnuje zejména příspěvek na stravování, příspěvek k penzijnímu připojištění, dále finanční prostředky určené na zájmovou a sportovní činnost a sociální výpomoc zaměstnanců ÚMČ Praha 6.

Odd. 34§29 – Zájmová činnost a rekreace
Výdaje rozpočtované v tomto oddíle ve výši 200 tis. Kč budou v rámci vyúčtování v závěru roku použity k případné úhradě rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačně vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů.

Odd. 61§12 – Zastupitelstva obcí

Finanční prostředky slouží k úhradě příspěvku na stravování ve výši 50 tis. Kč, k úhradě penzijního připojištění ve výši 22 tis. Kč a nákupu poukázek určených k pořízení rekreačních a sportovních potřeb pro uvolněné členy Zastupitelstva Městské části Praha 6 ve výši 12 tis. Kč.

Odd. 61§71 – Činnost místní správy
Finanční prostředky zahrnují zejména příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnanců úřadu Městské části Praha 6 ve výši 1.280 tis. Kč, na stravování v částce 1.250 tis. Kč a příspěvky na poukázky určené na nákup sportovních a rekreačních potřeb ve výši 700 tis.Kč. Dále jsou v tomto oddíle zahrnuty peněžní odměny při odchodu do důchodu a dary při životních jubileích ve výši 75 tis. Kč, nákup knih pro odborovou organizaci 30 tis. Kč, výdaje na vitamíny, zdravotní prevenci a očkovací látky proti chřipce 285 tis. Kč, úhrada kulturních a sportovních aktivit, například pronájem sportovišť, cvičení, příspěvek na masáže a plavání, vstupenky do plaveckého areálu Petynka, nákup permanentních vstupenek do Dejvického divadla ve výši 337 tis. Kč, výdaje související s reprezentací úřadu Městské části Praha 6 při sportovních utkáních 20 tis. Kč, výdaje na cestovné v souvislosti s využitím sociálního fondu ve výši 200 tis. Kč a 20 tis. Kč na sociální výpomoc.
Z části zůstatku Sociálního fondu zaměstnavatele z minulých let je plánován nákup pozemku v areálu RVZ Živohošť ve výši 30 tis. Kč od obce Chotilsko, který slouží jako předzahrádka objektu směrem k vodní hladině a závěrečná etapa rekonstrukce tohoto zařízení ve výši 2.200 tis. Kč.
 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/socialni_fond_navrh06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz