Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2009 ›› Sociální fond ›› detail/podstránka

Sociální fond m. č. Praha 6 na rok 2009

Sociální fond zaměstnavatele

Předpokládaný příděl do rozpočtu sociálního fondu zaměstnavatele pro rok 2009 vychází z návrhu mzdové oblasti pro rok 2009 a je ve výši 5 % z vyplaceného ročního objemu mzdových prostředků. Výše předpokládaného přídělu je 6.425 tis. Kč, výdaje jsou zařazeny ve výši 4.737 tis. Kč. O rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.688 tis. Kč bude navýšen zůstatek Sociálního fondu zaměstnavatele. V roce 2008 byla z tohoto zůstatku použita částka ve výši cca 1.600 tis. Kč na nákup „Časových jízdenek MHD“ pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 na rok 2009. Tento nákup byl uskutečněn v roce 2008 z důvodu poskytovaných slev.

Zpracovatelé předpokládají, že v průběhu roku 2009 bude zapojena, příslušnou úpravou rozpočtu, část zůstatku tohoto fondu ve výši 3.000 tis. Kč, která bude finančním zdrojem pro závěrečnou etapu „Rekonstrukce objektu RVZ Živohošť“ a spočívá v rekonstrukci garáže včetně vytvoření skladových prostor, sociální a odpočinkového zázemí pro hernu, vytvoření prostoru pro sportovní potřeby a sociálního zázemí pro správce objektu.

Odd. 34§29 – Zájmová činnost a rekreace
Běžné výdaje rozpočtované v tomto oddíle ve výši 100 tis. Kč budou v rámci vyúčtování v závěru roku použity k případné úhradě rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačně vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů. Z finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro RVZ Živohošť a částka 10 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko.

Odd. 61§12 – Zastupitelstva obcí
Finanční prostředky slouží k úhradě příspěvku na stravování ve výši 72 tis. Kč a k úhradě penzijního připojištění uvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 48 tis. Kč

Odd. 61§71 – Činnost místní správy
Finanční prostředky zahrnují zejména příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnanců úřadu Městské části Praha 6 ve výši 1.927 tis. Kč a na stravování v částce 2.422 tis. Kč. Dále jsou v tomto oddíle zahrnuty finanční prostředky určené na peněžní odměny při odchodu do důchodu a dary při životních jubileích (48 tis. Kč), příspěvek na pitnou vodu pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 (20 tis. Kč), drobný sportovní materiál (10 tis. Kč), pronájem sportovišť (20 tis. Kč), výdaje související s reprezentací úřadu Městské části Praha 6 při sportovních utkáních (20 tis. Kč) a 20 tis. Kč je určeno na sociální výpomoc pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, kteří se dostanou do tíživé životní situace.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/socialni_fond_navrh09 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz