Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2015 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů na rok 2015

  501 502 503 513 514 515 516 517 519 52 53 54 56 - 59      
  Platy OPPP Pojistné Nákup Úroky a Nákup Nákup Ostatní Neinvest. Neinvest. Neinvest. Neinvest. Ostatní Běžné Kapitálové VÝDAJE
  zaměstn.   placené materiálu ost. finanč. vody,paliv  služeb nákupy nákupy transfery transfery transfery neinvestiční výdaje výdaje CELKEM
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE 0 0 0 0 3 0 2 100 0 0 0 10 0 0 2 113 3 500 5 613
3636 - Územní rozvoj         3   2 100       10     2 113 3 500 5 613
TAB. 02 - MĚST.INFRASTRUKT. 0 8 300 550 203 10 800 100 093 12 450 0 4 500 70 0 0 126 976 18 750 145 726
1014  -  Ozdravování hospodářských zvířat             100             100   100
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací   8 300 550                     8 850   8 850
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů             9 860             9 860   9 860
3739  -  Ochrana půdy             500             500   500
3744 - protipovodňová opatření             83             83   83
3745  -  Péče o vzhled obcí a zeleň       203 10 800 89 550 12 450     70     103 083 18 750 121 833
3749  -  Ochrana životního prostředí                   4 500       4 500   4 500
TAB. 03 - DOPRAVA 0 0 0 1 020 0 0 48 507 50 0 115 0 0 3 100 52 792 0 52 792
2212 - Doprava       200     2 857 50         3 100 6 207   6 207
2212 - Silnice       820     45 650             46 470   46 470
2251 - Letiště                   115       115   115
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ 0 0 0 50 0 0 3 031 120 400 2 420 131 404 100 0 137 525 139 291 276 816
3111 - Mateřské školky             601       31 386     31 987 47 825 79 812
3113 - Základní školy       30     1 100 50 220   99 668 100   101 168 73 466 174 634
3121 - Gymnázia                     350     350   350
3141 - Školní stravování                           0 18 000 18 000
3419 - Tělovýchovná činnost       20     1 330 70 180 1 920       3 520   3 520
3421 - Volný čas mládeže                   500       500   500
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI 4 295 970 1 520 379 0 702 1 696 266 0 6 421 17 292 900 0 34 441 7 000 41 441
3513 - Lékařská služba první pomoci                     1 000     1 000   1 000
3515 - Specializovaná zdravotní péče                   100       100   100
3522 - Ostatní nemocnice                   457       457   457
3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných                     5 330     5 330 2 000 7 330
3525 - Hospice                   600       600   600
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení                   2 738       2 738   2 738
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami                     20     20   20
3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví                           0   0
4227 - Podpora zaměstnanosti 4 295 970 1 520 379   702 691 266   500 7 100   9 430   9 430
4329 - Sociální péče a pomoc dětem                   50       50   50
4339 - Sociální pomoc rodině a manželstvím                   50       50   50
4351 - Pečovatelská služba                     10 920     10 920 5 000 15 920
4352 - Tísňová péče                   250       250   250
4358 - Sociální služby                   676       676   676
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí             1 005     1 000 15 800   2 820   2 820
TAB. 06 - KULTURA A SPORT 0 70 0 242 0 0 16 083 1 668 1 110 1 180 1 367 0 0 21 720 1 480 23 200
2141 - Obchod             100             100   100
2143 - Cestovní ruch             25 25           50   50
3312 - Hudební činnost             2 940 35 35         3 010   3 010
3314 - Knihovny                     300     300   300
3316 - Vydavatelská činnost - OŠK             400             400   400
3317 - Výstavní činnost - OŠK             245 55           300   300
3317 - Výstavní činnost - OÚR             600 100           700   700
3319 - Záležitosti kultury - OŠK             215 35 40 400       690   690
3319 - Záležitosti kultury - KMČ             700 100 300         1 100   1 100
3326 - Obnova kuturních hodnot               800   300       1 100 1 420 2 520
3341 - Rozhlas a televize             200             200   200
3349 - Sdělovací prostředky OŠK                   80       80    
3349 - Sdělovací prostředky KMČ                     900     900   900
3399 - Jubilanti   70   80     400 50 500         1 100   1 100
3399 - Ostatní záležitosti kultury - KMČ             600 200           800   800
3399 - Ostatní záležitosti kultury - OŠK       22     7 658 218 185 400 7     8 490   8 490
3429 - Zájmová činnost-  OŠK              2 000 50 50         2 100   2 100
3429  - Zájmová činnost a rekreace - OSL       140             160     300 60 360
TAB. 07 - BEZPEČNOST 0 0 0 50 0 12 317 35 0 100 0 1 600 0 2 114 0 2 114
5212 - Ochrana obyvatelstva       50   12 47 35           144   144
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek             270         1 600   1 870   1 870
5512 - Dobrovolné hasičské sbory                   100       100   100
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 0 0 0 0 50 50 2 777 20 200 0 20 600 0 0 23 697 99 600 123 297
3612 - Bytové hospodářství         50 50 2 767 20     20 600     23 487 99 600 123 087
3632 - Pohřebnictví             10   200         210   210
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA 119 800 13 280 45 530 6 858 25 5 630 39 093 8 470 1 742 11 260 3 877 20 244 596 2 800 247 396
6112  - Zastupitelstva obcí - OSL 100 8 980 2 610 130     810 188       92   12 910   12 910
6112 - Zastupitelstva obcí - KMČ     510 30 7   410 1 080 236     1 600   3 873   3 873
6171 - Činnost místní správy - OSL  119 700 4 300 42 410 2 243 8 5 630 23 983 3 402 501   185 2 185 20 204 567   204 567
6171 - Činnost místní správy - KMČ              2 870 200 500         3 570   3 570
6171 - Činnost místní správy - OVV       100     15   5         120   120
6171 - Činnost místní správy - OI        4 355     8 400 2 300     5     15 060 2 800 17 860
6171 - Činnost místní správy - PO              2 100   300   70     2 470   2 470
6221 - Zahraniční humanitární pomoc                   11       11   11
6223 - Mezinárodní spolupráce         10   505 1 300 200         2 015   2 015
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA 0 0 0 0 4 100 0 3 960 0 0 0 0 0 21 621 29 681 4 579 34 260
6310 - Finanční operace         4 100   3 900             8 000   8 000
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované             60             60   60
6409 - Ostatní činnosti                         21 621 21 621 4 579 26 200
VÝDAJE CELKEM 124 095 22 620 47 600 8 802 4 188 7 194 217 657 23 079 3 452 14 747 171 003 6 477 24 741 675 655 277 000 952 655

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/sumar_navrh15 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz