Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2015 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2015 ›› Usnesení ze dne 26.02.2015 č. 41 / 15 ›› detail/podstránka

Usnesení ze dne 26.02.2015 č. 41 / 15

Městská část Praha 6

Zastupitelstvo městské části

Usnesení

ze dne 26.02.2015

 

č. 41 / 15

 

Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015

Zastupitelstvo městské části 

 

I.  B e r e   n a   v ě d o m í

1. "Zprávu" k návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015

2. usnesení Rady MČ Praha 6 č. 113/15 ze dne 6.02.2015 k Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015

3. usnesení Rady MČ Praha 6 č. 149/15 ze dne 11.02.2015 k Návrhu Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2015

 

II.  S c h v a l u j e

návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015

s objemem příjmů ve výši                                         678.655.000 Kč 

s objemem běžných výdajů ve výši                         678.655.000 Kč 

s objemem kapitálových výdajů ve výši                   277.000.000 Kč 

s objemem třídy 8 - Financování ve výši                  277.000.000 Kč 

z toho jsou jsou ve výdajích zařazeny prostředky na pohoštění, občerstvení a věcné dary v rámci tzv. "reprefondů" v odvětví vnitřní správy ve výši 981 tis. Kč

 

III.  U k l á d á

1. radnímu MČ Praha 6 Ing. Jaromíru Vaculíkovi
předložit "Zprávu" o plnění rozpočtu MČ Praha 6 za 1. pololetí 2015 Zastupitelstvu MČ Praha 6

Termín: 25.09.2015

2. radnímu MČ Praha 6 Ing. Jaromíru Vaculíkovi
předložit "Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2015" Zastupitelstvu MČ Praha 6
Termín: 30.06.2016

 

3. radnímu MČ Praha 6 Ing. Jaromíru Vaculíkovi
předložit Zastupitelstvu MČ Praha 6 návrhy rozpočtových opatření, které vyplynou z výsledků dalších analýz výdajové stránky schváleného rozpočtu provedených Ekonomickým odborem ve spolupráci s dotčenými odbory a projednaných v příslušných komisích RMČ

Termín: 30.06.2015

 

IV.  Z m o c ň u j e

1. Radu městské části Praha 6

provádět rozpočtová opatření v rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015

ve výši do 4.000 tis. Kč včetně, v jednotlivých případech, které se týkají:

1.1.   změny rozpočtu příjmů, výdajů a zapojení fondů Městské části Praha 6

1.2.   přesunů mezi jednotlivými oddíly, § a položkami, včetně rozpočtových rezerv Městské části Praha 6

 

2. Radu městské části Praha 6

2.1.   provádět změny rozpočtu vyplývající z rozhodnutí státních orgánů a orgánů hl. m. Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního omezení

2.2.   o provedených rozpočtových opatření informovat členy Zastupitelstva MČ Praha 6 při nejbližším zasedání ZMČ Praha 6 

 

V.  K o n s t a t u j e,  ž e

1.      MČ Praha 6 hospodaří od 1.1.2015 dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 17/14 ze dne 19.12.2014

2.      od 1.3. 2015 bude MČ Praha 6 hospodařit dle schváleného rozpočtu, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu  po jeho schválení© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/usneseni_41_15 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz