Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Usnesení zastupitelstva ›› detail/podstránka

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 3161 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 444/21 02.07.2021 Poskytnutí daru obcím na jižní Moravě na odstranění následků živelní katastrofy dne 24.06.2021 v souboru

1,

ZMČ 443/21 24.06.2021 Trvající stav dopravní nouze, zatěžující území městské části Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 442/21 24.06.2021 Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou - soutěž o návrh v souboru

1,2,

ZMČ 441/21 24.06.2021 Informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v květnu a červnu 2021 v souboru

1,2,3,4,5,6,

ZMČ 440/21 24.06.2021 Změna ve Výboru pro otevřenost, média a participaci ZMČ v souboru

NE

ZMČ 439/21 24.06.2021 Poskytnutí dotací na podporu ekologických aktivit pro rok 2021 v souboru

1,2,

ZMČ 438/21 24.06.2021 Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2021 "Památková dotace" v souboru

1,

ZMČ 437/21 24.06.2021 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit v souboru

1,2,

ZMČ 436/21 24.06.2021 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 435/21 24.06.2021 Poskytnutí daru v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 434/21 24.06.2021 Poskytnutí dotace Trenéři ve škole, z.s. na zajištění programu Trenéři ve škole (září - prosinec 2021) v souboru

1,2,

ZMČ 433/21 24.06.2021 Poskytnutí dotace Trenéři ve škole, z.s. na zajištění programu Trenéři ve škole (květen + červen 2021) v souboru

1,2,

ZMČ 432/21 24.06.2021 Poskytnutí dotace Post Bellum, z.ú. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách zřizovaných MČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 431/21 24.06.2021 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací městské části Praha 6 v působnosti Odboru školství Úřadu městské části Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 430/21 24.06.2021 Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů, z.s. v souboru

1,

ZMČ 429/21 24.06.2021 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2021 v souboru

1,

ZMČ 428/21 24.06.2021 Zánik pohledávek na základě právní skutečnosti či na základě soudního rozhodnutí za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst v souboru

1,

ZMČ 427/21 24.06.2021 Prodej části pozemku parc. č. 58 k. ú. Střešovice (dle GP č. 1437-60/2021 pro k. ú. Střešovice - pozemek parc. č. 58/2 k. ú. Střešovice) v souboru

1,2,

ZMČ 426/21 24.06.2021 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1573/12 k. ú. Bubeneč v souboru

1,2,

ZMČ 425/21 24.06.2021 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1085/4 k. ú. Bubeneč v souboru

1,2,

ZMČ 424/21 24.06.2021 Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 181/15 ze dne 27.11.2015 k bezúplatnému nabytí pozemků parc. č. 244/8, parc. č. 244/11, parc. č. 482/3, parc. č. 483 a parc. č. 484 k. ú. Břevnov a parc. č. 3153/12 a parc. č. 3156/19 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 423/21 24.06.2021 Odejmutí svěření částí pozemků parc. č. 247/1, 497/36, 497/37, 497/48, 497/49 a 497/85 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 422/21 24.06.2021 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 724/4, pozemku parc. č. 2557/182, části pozemku parc. č. 2557/127, částí pozemku parc. č. 185/1 a svěření částí pozemků parc. č. 192/18, 3768/1 vše k. ú. Břevnov v souboru

1,2,3,4,

ZMČ 421/21 24.06.2021 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 7 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku v souboru

1,2,

ZMČ 420/21 24.06.2021 Poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorech MČ Praha 6 v důsledku mimořádných opatření při epidemii koronaviru SARS CoV-2 v souboru

1,

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz