Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2015 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2015 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2015“ ›› detail/podstránka

Úvod k Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2015

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2015“.           

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem Městské části Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2015.

Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 41/15 ze dne 26.2.2015. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže viz oddíl 9. Jednalo se o rozpočtové úpravy, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, Finanční vypořádání), či vyplývaly z činnosti ÚMČ Praha 6.

Úhrn příjmů za rok 2015 byl ve výši 837.639,05 tis. Kč, což je 100,54 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2015 činil v úhrnu 841.569,88 tis. Kč, což je 81,39 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období schodkem v celkové výši 3.930,83 tis. Kč.

Na skutečnosti, že hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2015 skončilo oproti upravenému schodku ve výši 200.924,20 tis. Kč schodkem pouze ve výši 3.930,83 tis. Kč mají vliv především nižší skutečné výdaje, a to o 147.730,96 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Hlavním důvodem je nižší čerpání kapitálových výdajů (76,87 %) a zůstatek finančních prostředků v běžné rozpočtové rezervě (82.215, 50 tis. Kč). Jedná se především o nečerpané prostředky, které MČ Praha 6 obdržela v rámci přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 (72.743,60 tis. Kč). Tyto prostředky budou jako součást výsledku hospodaření přesunuty do Fondu rezerv a rozvoje.

Vše je podrobně komentováno v části 3 - „Zprávy“.

Skutečné příjmy byly naopak oproti upravenému rozpočtu vyšší o 4.510,15 tis. Kč (podrobně komentováno v části 2 – „Zprávy“).

Na základě těchto výsledků hospodaření MČ Praha 6 zpracovatel navrhuje přidělit částku 120.000,00 tis. Kč jako součást výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2015 do Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč (zaokrouhlené na 2 desetinná místa), není–li uvedeno jinak. 

Pozn. V „Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2015“ jsou shrnuty příjmy a výdaje za rok 2015, podrobnější údaje o výsledcích hospodaření jsou uvedeny v  jednotlivých „Zprávách“ za odvětví, které zpracovaly věcně příslušné odbory.

 

 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6                                                                              v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Skutečnost

% k SR

% k UR

 

rozpočet

rozpočet

k 31.12.2015

 

 

 

na rok

k 31.12.2015

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

PŘÍJMY

 

 

 

 

 

Daňové příjmy

95 550,00

95 550,00

106 875,17

111,85%

111,85%

Nedaňové příjmy

21 275,00

32 747,50

24 592,95

115,60%

75,10%

Kapitálové příjmy

 

400,00

2 200,00

 

550,00%

Přijaté dotace

561 830,00

704 431,40

703 970,93

125,30%

99,93%

ÚHRN PŘÍJMŮ

678 655,00

833 128,90

837 639,05

123,43%

100,54%

 

  

 

 

 

 

VÝDAJE  

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

678 655,00

840 580,20

692 849,24

102,09%

82,43%

Kapitálové výdaje

277 000,00

193 472,90

148 720,64

53,69%

76,87%

ÚHRN VÝDAJŮ

955 655,00

1 034 053,10

841 569,88

88,06%

81,39%

 

 

 

 

 

 

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-277 000,00

-200 924,20

-3 930,83

1,42%

1,96%

 

 

 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ

 

 

 

 

 

8115 - Použití prostředků vytvořených           v minulých letech

277 000,00

200 924,20

-2 078,64

 

 

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

 

  55 384,63

 

 

8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

-49 375,16

 

 

8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

 

 

 

 

 

8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

 

 

CELKEM   FINANCOVANÍ

277 000,00

200 924,20 3 930,83

 

 

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod-k-zaverecnemu-uctu-mestsk ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz