Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2007 ›› Úvod ›› detail/podstránka

Úvod k návrhu rozpočtu na rok 2007

Od konce prvního pololetí 2006 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2007“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2007. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 1.čtení návrhu rozpočtu m.č. Praha 6.

Poté byl tento materiál postupně projednáván u pana starosty Mgr. T. Chalupy, čehož výsledkem byl předkládaný „Návrh rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2007“, který projednala RMČ Praha 6 na svém jednání dne 29.11.2006 a usnesením č. 11/06 souhlasila s jeho předložením k projednání do Zastupitelstva m.č. Praha 6 na jeho jednání dne 15.12.2006.

Zpracovatelé předpokládají, že v případě přijetí rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2007 Zastupitelstvem m.č. Praha 6 předloží v souladu s ustanovením § 94, odstavec 2, písmeno f, zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění zákona č.145/2001 a v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů finanční plány příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 6 Radě městské části Praha 6 ke schválení.

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný s tím, že jsou v materiálu zapracovány závazné ukazatele, týkající se financování naší městské části jak z rozpočtu hl.m. Prahy, jež před svým stanovením prošly připomínkovým řízením v souladu se Statutem hl.m. Prahy a v současné době jsou v zapracované výši postupně schvalovány orgány hl.m. Prahy, tak i ze státního rozpočtu ČR.
Zpracovatelé budou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet městské části Praha 6 na rok 2007 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu s ustanovením § 6, odstavec 5, obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh pravidel „Rozpočtového provizoria“.

Stejně tak jsou připraveni tyto pravidla „Rozpočtového provizoria“ předložit i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6, odst.7 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.55/ z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů tak nebude moci městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod_navrh07 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz