Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2009 ›› Úvod ›› detail/podstránka

Úvod k návrhu rozpočtu na rok 2009

Od konce prvního pololetí 2008 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2009“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad očekávaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2009. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 1.čtení návrhu rozpočtu m.č. Praha 6.

Poté byl tento materiál postupně projednáván za přítomnosti pana starosty Mgr. T. Chalupy a příslušných radních, čehož výsledkem byl „Návrh rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2009“, který byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMČ Praha 6 dne 24.11.2008. Poté, co byl „Návrh rozpočtu“ projednán a odsouhlasen Finančním výborem ZMČ Praha 6, byl projednán RMČ Praha 6 na její jednání dne 3.12.2008 , která s ním souhlasila svým usnesením č. 1854/08. Nyní je „Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2009“ předkládán ZMČ Praha 6 ke schválení na jednání dne 19.12.2008.

Zpracovatelé předpokládají, že v případě schválení rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2009 Zastupitelstvem MČ Praha 6, předloží Radě městské části Praha 6, v souladu s ustanovením § 94, odstavec 2, písmeno f, zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění zákona č.145/2001 a v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke schválení finanční plány příspěvkových organizací, zřízených Městskou částí Praha 6.

Rozpočet je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 736.438 tis. Kč bude kryt z úrokově zhodnocovaných zůstatků na běžných účtech, z finančních prostředků uložených formou tzv. „Správy aktiv“ a vratkou části dočasně volných finančních prostředků, které byly dříve převedeny na Městskou část Praha 8 na odstraňování následků ničivých povodní z roku 2002.

Zpracovatelé konstatují, že v mezidobí došlo ke schválení Státního rozpočtu ČR na rok 2009 a rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2009 (usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.21/1 ze dne 27.11.2008) a proto jsou v materiálu již zapracovány závazné ukazatele, týkající se financování naší městské části, jak z rozpočtu hl.m. Prahy, jež před svým stanovením prošly připomínkovým řízením v souladu se Statutem hl.m. Prahy, tak i ze Státního rozpočtu ČR.

Zpracovatelé budou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet městské části Praha 6 na rok 2009 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu s ustanovením § 6, odstavec 5, obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh pravidel „Rozpočtového provizoria“.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod_navrh09 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz