Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Úvod ›› detail/podstránka

Úvod k návrhu rozpočtu na rok 2010

 

Od konce prvního pololetí 2009 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad očekávaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2010. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 1.čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6.

Poté byl tento materiál postupně projednáván za přítomnosti pana starosty Mgr. T. Chalupy a příslušných radních, čehož výsledkem byl „Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010“, který byl předložen k projednání Grémiu starosty MČ Praha 6 dne 23.11.2009 a Finančnímu výboru ZMČ Praha 6 na jeho jednání téhož dne. Na jednání FV ZMČ Praha 6 předložil starosta MČ Praha 6 Mgr. T.Chalupa návrhy na snížení rozpočtu výdajů, které Finanční výbor schválil. Následně navrhl pan starosta ještě další snížení rozpočtu výdajů, která byla promítnuta do tohoto materiálu, který byl předložen k projednání RMČ Praha 6, která jej odsouhlasila usnesením 2938/09 ze dne 2.12.2009. Nyní je „Návrh rozpočtu“ předkládán ZMČ Praha 6 ke schválení na jeho jednání dne 18.12.2009.

Zpracovatelé předpokládají, že v případě schválení rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010 Zastupitelstvem MČ Praha 6, předloží Radě městské části Praha 6, v souladu s ustanovením § 94, odstavec 2, písmeno f, zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění zákona č.145/2001 a v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke schválení finanční plány příspěvkových organizací, zřízených Městskou částí Praha 6.

Rozpočet je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 741.101 tis. Kč bude kryt zůstatkem účelových fondů MČ Praha 6 (Fond rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a Fond reprodukce investičního majetku MČ Praha 6), dále pak z úrokově zhodnocovaných zůstatků na běžných účtech, z finančních prostředků uložených formou tzv. „Správy aktiv“ a vratkou části dočasně volných finančních prostředků, které byly dříve převedeny na Městskou část Praha 8 na odstraňování následků ničivých povodní z roku 2002.

V materiálu jsou zapracovány závazné ukazatele, týkající se financování naší městské části jak z rozpočtu hl.m. Prahy, jež před svým stanovením prošly připomínkovým řízením v souladu se Statutem hl.m. Prahy a v současné době jsou v zapracované výši postupně schvalovány orgány hl.m. Prahy, tak i ze státního rozpočtu ČR.

Zpracovatelé budou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2010 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu s ustanovením § 6, odstavec 5, obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh pravidel „Rozpočtového provizoria“.

Stejně tak jsou připraveni tyto pravidla „Rozpočtového provizoria“ předložit i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6, odst.7 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.55/ z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů tak nebude moci Městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.

Další informace:

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod_navrh10 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz